2020. tavaszi félév

1. Ószövetség

Cím: Az Ószövetség és a hatalom
Téma: A hatalom kérdéskörének vizsgálata ószövetségi kortörténeti, teológiai és egzegetikai megközelítésben
Tematika: A hatalom természete; Az Ókori Kelet és Közel-Kelet világa; Az Ószövetség és a politikai hatalom; Hatalom és erőszak; A hatalom és a strukturális bűn; JHWH hatalma; Hatalom és eszhatológia; Az erőtlen Isten
Témavezetők: Dr. Kőszeghy Miklós, Dr. Varga Gyöngyi
Helyszín és időpontok: blokkosítva, előre láthatólag május második hetében, az EHE-n
A kreditszerzés lehetősége: Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, egyéni referálás a kurzus témaköréhöz megadott választható témák irodalmából.

 

2. Irodalom és teológia

Cím: Istenkérdések a kortárs magyar irodalomban
Téma:
Teológiai témák vizsgálata kortárs magyar irodalmi alkotásokban
Tematika:
I. Bevezető óra: Bibliai újraírások vagy a nagy narráció vége?
II. „Harmonia Caelestis” : Esterházy Péter
III. A teremtés monotonitása: Háy János (A Senák, A Gézagyerek, A Herner Ferike faterja, A bogyósgyümölcs-kertész fia, A gyerek)
IV. Gondviselés és történelem: Tóth Krisztina: Pixel, Bartis Attila: A vége
V.  Ráadás (ha marad idő):  „Az előbb még Istent dicsértem épp” Isten a dalszövegekben

Témavezető: dr. Horváth Csaba (KRE)
Helyszín és időpontok:
EHE, havonta, szerdánként
Kreditszerzés lehetősége:
Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, referátum vagy írásbeli beadandó megbeszélés szerint a kurzus témaköréhez megadott választható témák irodalmából

 

3. Egyháztörténet

KÉSŐBBI IDŐPONTBAN!

Téma: A herrnhuti pietizmus (német nyelvű kurzus)
Témavezetők:
dr. Wolfgang Breul (Mainz); dr. Korányi András
Helyszín és időpont:
EHE; márc. 16/17/18.
Kreditszerzés lehetősége:
Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, referátum vagy írásbeli beadandó megbeszélés szerint a kurzus témaköréhez megadott választható témák irodalmából

 

 

2019. őszi félév:

Rendszeres Teológia

Téma: Gazdaságetika
Témavezető: Szabó András
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni:

Újszövetségi Teológia

Téma:
Témavezető:
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni:

Gyakorlati Teológia

Téma:
Témavezető:
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni:


2019 tavaszi félév:

Ószövetség

Téma: A zsoltárok reflexió és spiritualítás között
Témavezető: Jutta Hausmann prof. em.
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető
Részletekért itt lehet érdeklődni: jutta

Vallástudomány

Téma: Istenképek
Témavezető: Szentpétery Péter
Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető

A különböző vallásokban nagyon eltérő funkciójú, kedélyű, „lelkiállapotú” istenekkel találkozunk. A legfontosabb monoteista vallások istenképe, azaz a zsidóságé, a kereszténységé és az iszlámé is eltérő, bár különböző mértékben. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az egyes hívőké is mennyire. Sőt az ateistának is valamiképpen el kell képzelnie az istenség(ek)et, az istenit, hogy utána tagadhassa a létezését. Ezért az ateizmusnak sem lehet egységes istenképe.

Ennek témáját kívánjuk körüljárni, összehasonlítva a kereszténységét más vallásokéval, és persze saját magán belül. Az érintett hallgatók ezzel kapcsolatban referálnak, amelynek során figyelembe vehetik tervezett disszertációjuk témájának esetleges idevágó vonatkozásait is.

Szentpétery Péter

Valláspedagógia

Cím: Aktuális neveléstudományi kutatások
Téma: oktatás, nevelés
Tematika: Kutatások a módszertani sokszínűség tükrében: Pedagógiai etnográfia, fotóelemzések, akciókutatások, metaanalízis, szisztematikus elemzések, ikt eszközök a mérésekben stb.
Fókuszok a neveléstudományi kutatásokban: Tanulási teljesítménymérések a pedagógiában; iskolakutatások (innovatív iskolák, tanulóközösségek stb.); tantermi kutatások; kreatív klíma és designgondolkodás; a tehetségfejlesztés nemzetközi trendjei; a tudás alakulása, tudástérelméletek stb. Neveléstudományi szempontok teológiai munkák készítéséhez.
Témavezető: Seres-Busi Etelka
Helyszín és időpontok: április 10. 16-17.30 április 30. 14.00-17.00; május 7. 10- 13.00. EHE

 A kreditszerzés lehetősége:Aktív részvétel a szemináriumi alkalmakon, egyéni referálás a választott témához kapcsolódó téma irodalmainak feldolgozásával, elemző tanulmány készítése.


2018 őszi félév

Újszövetség

Tematika: Márk evangéliuma. (Angol nyelven választható.)

Témavezető: Cserháti Márta

Helyszín és Időpontok: EHE, január

Hermeneutika, Egyháztörténet

Tematika: Teológiai kérdések Shakespeare drámáiban és Milton Elveszett paradicsomában. (Angol nyelven választható.)

Témavezető: Fabiny Tibor

Helyszín és Időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető

Rendszeres teológia

Tematika 1: 10 nyugtalanító kérdés

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és Időpontok: http://humanokologia.hu/kutatomuhely/

Tematika 2: A katolikus Lutherkép

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és időpontok: A DI belső kommunikációjában elérhető


2018 tavaszi félév

Történeti teológia

Tematika: Luther (magyarul eddig meg nem jelent) szövegei:

Nyílt levél a parasztok ellen, Az újrakeresztelők, A török elleni háború, A gyermekek iskoláztatása

Témavezető: Csepregi Zoltán

Helyszín és időpontok: a DI belső kommunikációjában elérhető


2017/18 őszi félév

Rendszeres teológia:

Tematika: "Remény és jövőképek a kortárs teológiai irodalomban"

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és Időpontok: EHE 8. terem, 09.28., 10.19., 11.23., 12.14., (10,15 óra)

Gyakorlati teológia:

Tematika: Bibliai szülő-gyermek kapcsolatok interdiszciplináris vizsgálata

Témavezető: Joób Máté

Helyszín és Időpontok: EHE 8. terem, 09.28., 10.19., 11.23., 12.14., (8,00 óra)

Újszövetség:

Tematika: A Q-forrás

Témavezető: Csepreginé Cserháti Márta

Helyszín és Időpontok: összevont szeminárium december-januárban

2016/17 tavaszi félév

Témavezető: Szentpétery Péter
Tematika: A vallásközi (és az ökumenikus) párbeszéd aktuális kérdései.
Helyszín, időpont: EHE,
febr., márc., ápr., máj. hónapban hétfő vagy péntek 2. blokk. Részletesebben a DI belső kommunikációjában elérhető.

Témavezető: Kodácsy-Simon Eszter
Tematika: Spiritualitás, oktatás, nevelés
Helyszín, időpont: a DI belső kommunikációjában elérhető

Kreditszámítás táblázat szerint

2016/17 őszi félév

Történeti teológia:

Témavezető: Csepregi Zoltán
Tematika: latin nyelvű szövegek feldolgozása
Helyszín, időpont: a DI belső kommunikációjában elérhető

Újszövetségi teológia:

Témavezető, előadó: Cserháti Márta
Téma:
Evangéliumi csodatörténetek
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, január

Témavezető: Cserháti Márta
Előadó: Czire Szabolcs
Tematika:
Jézus gyógyításainak politikai és spirituális olvasata
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, szeptember

Rendszeres teológia:

Témavezető: Orosz Gábor Viktor
Tematika:
A hit szerepe a mai világban.
Tanegység leírás:
Rowan Williams volt canterburyi érsek korunk egyik legjelentősebb anglikán teológusa, aki hivatali ideje alatt üdítően új módon értelmezte a vallás közéleti szerepét. A kurzussal azonos című könyvében a szerző olyan fontos témákkal foglalkozik, mint a gazdaság, a környezetvédelem, a többvallású társadalom, a vallás helye a kormányzásban, vagy az emberi jogok és a szekularizmus.
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, december

Ószövetség:

Témavezető: Kőszeghy Miklós
Tematika:
Bevezetés a bibliai régészetbe
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, megbeszélés alapján.

2015/16 tavaszi félév

Újszövetségi teológia:

Témavezető: Cserháti Márta
Tematika: Mark: Traditions in Conflict
Helyszín, időpont: EHE, május elején blokkosítva, megbeszélés szerint
Kredit: megbeszélés szerint

Ószövetségi teológia:

Témavezető: Hausmann Jutta
Tematika: Az Ószövetség gender perspektívában
Helyszín: EHE tanácsterem
Időpont: február 24.; március 2.; április 6.; mindig 9-12kor
Kredit: 4

2015/16 őszi félév

 Rendszeres teológia:

Teológia és művészet

A kurzus különböző művészeti ágakat képviselő meghívott előadók segítségével vezet be a teológia és a művészetek határvidékén keletkező aktuális kérdésekbe és jelenkori szemléletekbe. A hallgatóktól aktív jelenlétet várunk. A félév értékelése a megadott irodalom és az elhangzó előadások szerinti csoportos megbeszélésben mutatott aktív hozzájárulás alapján történik.

október 21: Szalai András (Építészet)
október 28: Kamp Salamon (Zene)
november 4: Zay Balázs (Képzőművészet)
december 2: Összegzés, megbeszélés
A kurzusok helyszíne az EHE Pröhle szoba (szükség esetén Tanácsterem)
Időpontok: szerda 11,45 - 13,15
Kurzusvezető: Béres Tamás

 2014/15 őszi félév

Rendszeres teológia:
A teológia és a természettudományok aktuális határkérdései

Témavezető: Béres Tamás
Tematika: A kurzus a Jesenius Központ félévi programjaihoz kötődik. Részletes program a http://www.jesenius.hu/
Helyszín, időpont: Az előadások a Kossuth Klubban hallgathatók meg a félévben három alkalommal csütörtök 18 órai kezdettel: október 16, november 27, december 11. Az előadásokhoz kapcsolódó megbeszélés a hallgatókkal való megállapodás szerint zajlik.
Kreditszerzés: Kreditek elsősorban az előadásokon való aktív részvétellel és az egyes témákhoz kapcsolódó publikációkkal szerezhetők tetszőlegesen választott teológiai diszciplináris feldolgozásban.

 

Egyháztörténet:
Teológiai témák Luther Asztali beszélgetéseiben

Témavezető: Csepregi Zoltán
Tematika: a 2013 őszi kurzus folytatása.
Témajavaslatok: az ETN-ben HRX-163 és TRX-135 kódok alatt találhatók.
Kreditek: Megbeszélés szerint

Újszövetség:
Jézus szolgálatának áldozati és az áldozat-állítást megvilágító értelmezései

Témavezető: Cserháti Márta
Tematika: megbeszélés alapján
Helyszín, időpontok: 2015, január második felében
Kreditek: megbeszélés szerint

Gyakorlati teológia:
Az igehirdető és az igehirdetés kihívásai

Témavezető: Szabó Lajos
Tematika:

  1. Válasz-e az igehirdetés a ma emberének Isten-keresésére és spirituális igényeire? Milyen a mai prédikáció helyzete? Mennyire tekinthető  biztos és szilárd alapnak az, ami az élőszavas kommunikáció vitathatatlan értéke?  
  2. A média és kommunikáció hatása az igehirdetés műfajára – hogyan változott meg a hallgatóság? Az igehallgatói környezet és az egyház társadalmi mozgásterének elemző vizsgálata az eddigi publikációk összegzése és használhatóságának módszertana.
  3. Az igehirdetés műfaji kihívásai – milyen valós műfajok jelennek meg a mai igehirdetésekben? – mai, kortárs igehirdetések vizsgálata. Mit látunk és mit hallunk ma a szószékeken?
  4. Hogyan lehet hatni az igehirdetőkre? A teológia tudományának és a hallgatóságnak a felelőssége. Teológia és igehirdetés. A tudományos teológiai munka és az alkalmazott homiletika kérdései a mai egyházi gyakorlatban.
  5. Rendszeres teológia és homiletika – a „kölcsönhatás”. Aktuális körültekintés a mai fajsúlyos etikai, szociáletikai témák területén. Mi kerül fel a szószékre?  Az igehirdetés a rendszeres teológia mérlegén. Honnan merít, miből építkezik és merre mutat tovább a prédikáció?

Időpont: A kurzus blokkosított formában kerül megtartásra. 2014. október 22.
Kreditek: megbeszélés szerint