PÓTFELVÉTELI AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM DOKTORI ISKOLÁJÁBA

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 11.
Felvételi beszélgetés: 2019. augusztus 26. / 27.

A jelentkezési felület nyitása: 2019. július 11. (Jelentkezni on-line kell, a linket és a jelentkezési tudnivalókat hamarosan közzétesszük.)

Felvételi eljárás díja: 9000,- Ft. A díjat az intézmény számlaszámára (11707024-20272733-00000000) kell átutalással befizetni a jelentkezés megkezdésével egyidejűleg. (A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni: PhD jelentkezés / jelentkező neve.) A felvételi jelentkezés akkor érvényes, ha a jelentkező befizette a felvételi eljárás díját.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: 
- születési anyakönyvi kivonat
- hittudományi vagy vallástudományi egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata
- egy modern (elsősorban német vagy angol) nyelvből legalább középfokú komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány
- rövid szakmai életrajz
- egy rövid tudományos dolgozat
- eddigi tudományos tevékenységének bibliográfiája
- lelkészek és lelkészjelöltek esetében szolgálati bizonyítvány (illetékes püspöktől), egyéb esetben 2 ajánlólevél
- szaktanári ajánlás és a tématerv szaktanári véleményezése
- nyilatkozat teológiai doktori fokozat szerzésére irányuló sikertelen kísérletről
- a jelentkező terve a doktori téma kidolgozására nézve
- befogadó nyilatkozat a választott szakterület tanszékvezetőjétől

A felvétel követelményei és feltétele
A szervezett doktori képzésre hittudományi egyetemi végzettséggel, illetve teológiai mesterfokozattal (MA) rendelkező személy és végzős hittudományi egyetemi hallgató jelentkezhet legalább jó minősítésű oklevéllel. Jelentkezhet továbbá olyan személy, aki vallástudományi mesterfokozattal (MA) rendelkezik. Ebben az esetben a héber, görög és latin nyelvek közül két nyelv ismeretét kell igazolni.

Az értékelés szempontjai: 
 - általános tájékozottság elsősorban választott szaktárgya (főtárgya) kérdéseiben és irodalmában
- jártasság a Magyarországi Evangélikus Egyház, a hazai és a világkereszténység mai kérdéseiben

Állami ösztöndíjas (támogatott) keretszám: 3 fő

Önköltséges képzés esetén a képzés díja: 120.000 Ft/félév