Képzési terv

Kreditszerzési táblázat, Kreditszámítási javaslat, Komplex vizsgai irodalom (témakörök)

 

Syllabusok komplex vizsgákra (Komplex vizsgai irodalom tanszékenként):

Újszövetségi teológia

Ószövetségi teológia

Rendszeres teológia

Vallástudomány

Egyháztörténet

Gyakorlati teológia

Valláspedagógia

 

Tézisfüzet minta