Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumi tag, a Szegedi Tudományegyetemmel (konzorciumvezető) és a Gál Ferenc Főiskolával együttesen valósítják meg a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakítását, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellett a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban.

A projekt általános célja a Dél-alföldi régió szociális munkás oktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése érdekében olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését.

A projekt közvetlen célja a szociális munkás oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése.

 

A projekt részcéljai:

 • A Dél-alföldi régióban a szociális munkás felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása.
 • Gyakorlatorientáltság növelése; gyakorlati képzések, képzési elemek kidolgozása.
 • Szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával.
 • Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe, illetve felkészítése a képzésekben való részvételre.
 • A szociális munkás szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése.
 • A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.
 • Az oktatási innováció kiterjesztése a szociális munka, a segítő szakmák esetében.
 • A szociális intézmények, különösen az egyházi szociális intézmények egyetemekkel való együttműködésének ösztönzése.

A projekt átfogó és közvetlen céljait, részcéljait öt beavatkozás megvalósításával tervezzük elérni.

 

A projekt beavatkozási területei:

 • A szociális munkás képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.
 • Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszközfejlesztés.
 • A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak, illetve a gyakorló szakembereknek.
 • Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek
 • Közvetlen részvételt növelő beavatkozások végrehajtása

A projekt közvetlen célcsoportjai a Konzorciumi partner intézmények hallgatói (szociális területen aktív hallgatói létszám), a Konzorciumi partner intézmények fejlesztésbe bevont oktatói, valamint partner intézmények gyakorlati szakemberei, szociális területen továbbtanulást tervezők.

Közvetett célcsoportnak pedig a régióban a szociális ellátásban érintettek, valamint a szociális területen működő ellátó intézmények.

 

Támogatás összege 392 322 115 Ft

 

Projektidőszak: 2017.10.01. - 2019.10.31.

 

A támogatás intenzitása: 100 %

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:

 • Szegedi Tudományegyetem 194 510 834 Ft
 • Gál Ferenc Főiskola 119 913 800 Ft
 • Evangélikus Hittudományi Egyetem:77 897 481