Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumi tag, a Szegedi Tudományegyetemmel (konzorciumvezető) és a Gál Ferenc Főiskolával együttesen valósítják meg a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakítását, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellett a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban.

A projekt általános célja a Dél-alföldi régió szociális munkás oktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése érdekében olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését.

A projekt közvetlen célja a szociális munkás oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése.

 

A projekt részcéljai:

A projekt átfogó és közvetlen céljait, részcéljait öt beavatkozás megvalósításával tervezzük elérni.

 

A projekt beavatkozási területei:

A projekt közvetlen célcsoportjai a Konzorciumi partner intézmények hallgatói (szociális területen aktív hallgatói létszám), a Konzorciumi partner intézmények fejlesztésbe bevont oktatói, valamint partner intézmények gyakorlati szakemberei, szociális területen továbbtanulást tervezők.

Közvetett célcsoportnak pedig a régióban a szociális ellátásban érintettek, valamint a szociális területen működő ellátó intézmények.

 

Támogatás összege 392 322 115 Ft

 

Projektidőszak: 2017.10.01. - 2019.10.31.

 

A támogatás intenzitása: 100 %

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek: