hl 1

EFOP

szechenyi 2020 logo fekvo color RGB

A pályázat címe: Duális és gyakorlatorientált felsőoktatási képzések fejlesztése és oktatási innováció a szociális munka és a segítő szakmák terén a Dél-alföldi régióban

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partner: Gál Ferenc Főiskola és Evangélikus Hittudományi Egyetem
 
Szakmai vezető: Dr. Vida Anikó
email:
 
Projekt menedzsment
Projektmenedzser: Balogh Szilvia Odett
email:
Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea
email:

Támogatás összege : 392 322 115 Ft
Projektidőszak: 2017.10.01. - 2020.03.31

A támogatás intenzitása: 100 %
 
Konzorciumi partnerek és a támogatási összegek:
Szegedi Tudományegyetem 194 510 834 Ft
Gál Ferenc Főiskola 119 913 800 Ft
Evangélikus Hittudományi Egyetem:77 897 481 Ft

Projekt összefoglaló
A demográfiai adatokból látható, hogy a régió lakosságszáma folyamatosan csökken, viszont az öregségi index a legmagasabb az országban. A Dél-alföldi régióban a legtöbb szociális szolgáltatás iránt nagyon jelentősen nőtt az igény az elmúlt 8 évben. Vannak olyan szolgáltatási területek, jellemzően otthoni és nappali ellátási formák (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, Időskorúak otthonaiban való ellátás, pszichiátria és szenvedély betegek nappali ellátása), ahol az igény 2-3-szorosra nőtt az elmúlt években. Az Egyházi fenntartású intézmények szerepe pont azokon a szakmai területeken erős, amikre a Régióban különösen szükség van. Ugyanakkor szociális képzés csak a Szegedi Tudományegyetemen van a régióban.
A hallgatók száma az elmúlt években itt is drasztikusan csökkent. A hallgatók számának alakulásából jól látszik, hogy a levelező és a távoktatás szerepe felértékelődik. A szakemberhiányt jól mutatja az a KSH adat is, miszerint az üres álláshelyek száma a Humán egészségügyi, és szociális ellátás körében folyamatosan nő, 2016-ban 6828 fő hiányzott már a munkaerő piacról országos szinten. A szektor szakemberigényét a térség felsőoktatási intézményei nehezen tudják kielégíteni. A képzés minőségének, gyakorlatorientációjának fejlesztésével, duális rendszerűvé alakításával és a képzések népszerűsítésével van esély az ellátás fejlesztésére, a szociális képzési terület megújítására. 

A projekt céljai

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, mint konzorciumi tag, a Szegedi Tudományegyetemmel (konzorciumvezető) és a Gál Ferenc Főiskolával együttesen valósítják meg a kormányzati céloknak megfelelően – a munkaadói szférával szorosan együttműködve – a szociális munka és segítő szakmák esetében a felsőoktatási képzések tartalmának és módszertanának átalakítását, elsősorban azok gyakorlati tartalmának növelésével – a duális és kooperatív képzési rendszer elterjesztésén keresztül – valamint innovatív megoldások bevezetése által olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését, ezzel is hozzájárulva a minőségi és mennyiségi munkaerőhiány kezelésére tett intézkedésekhez. A projekt céljai közvetlenül támogatják a szociális képzések és segítő szakmák oktatása terén a növekvő szakember utánpótlás igény mellett a területi lefedettség biztosítását is a Dél-alföldi régióban.

A projekt általános célja

A Dél-alföldi régió szociális munkás oktatásban való részvétel és végzettségi szint növelése érdekében olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését. A projekt közvetlen célja a szociális munkás oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése.

 

A projekt részcéljai:

 • A Dél-alföldi régióban a szociális munkás felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása.
 • Gyakorlatorientáltság növelése; gyakorlati képzések, képzési elemek kidolgozása.
 • Szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával.
 • Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe, illetve felkészítése a képzésekben való részvételre.
 • A szociális munkás szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése.
 • A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.
 • Az oktatási innováció kiterjesztése a szociális munka, a segítő szakmák esetében.
 • A szociális intézmények, különösen az egyházi szociális intézmények egyetemekkel való együttműködésének ösztönzése.

A projekt átfogó és közvetlen céljait, részcéljait öt beavatkozás megvalósításával tervezzük elérni.

A projekt beavatkozási területei:

 • A szociális munkás képzés oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá tételét szolgáló fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok biztosítása.
 • Kooperatív és duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja, kapcsolódó digitális tartalom- és taneszközfejlesztés.
 • A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak, illetve a gyakorló szakembereknek.
 • Gyakorló szakemberek a képzésekbe történő bevonását elősegítő fejlesztési elemek
 • Közvetlen részvételt növelő beavatkozások végrehajtása

A projekt közvetlen célcsoportjai a Konzorciumi partner intézmények hallgatói (szociális területen aktív hallgatói létszám), a Konzorciumi partner intézmények fejlesztésbe bevont oktatói, valamint partner intézmények gyakorlati szakemberei, szociális területen továbbtanulást tervezők.

Közvetett célcsoportnak pedig a régióban a szociális ellátásban érintettek, valamint a szociális területen működő ellátó intézmények.

dpr logoalumni USZT logo streetview CM banner 120240 zld 258px Erasmus logo.svg

 DPR/Alumni

 Széchenyi 2020

 Virtuális séta

 Campus mundi

 Erasmus

         
Go to top