I. Szervezeti és Működési Rend és mellékletei

Jogállás és feladat

Szervezeti és Működési Rend

Minőségbiztosítási szabályzat (kézikönyv)

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzata

Teológus Otthon - ETO (kollégium) működési szabályzata

ETO Házirend - Melléklet - ETO működési szabályzat

Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya

Doktorandusz Önkormányzat Alapszabály

Adatvédelmi Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat

II. Hallgatói Követelményrendszer

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Képzési Program (TVSz 2. sz. melléklet)

Szakdolgozat formai követelmények (TVSz 3. sz. melléklet)

Szabályzat a gyakorlati évről (TVSz 4. sz. melléklet)

Felvételi Szabályzat

Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói jogok és kötelezettségek, hallgatói ügyek intézésének rendje

Fegyelmi Szabályzat

III. Foglalkoztatási Követelményrendszer

Oktatói, kutatói, hallgatói és egyéb alkalmazotti szabályzat

 

IV. MELANCHTCHON EVANGÉLIKUS SZAKKOLLÉGIUM

Melanchthon Evangélikus Szakkollégium Alapító Okirat

Melanchthon Evangélikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

Melanchthon Evangélikus Szakkollégium Tanulmányi Szabályzata