Felvételi a 2019. szeptemberében induló képzésekre

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem felvételt hirdet 2019 szeptemberi kezdéssel az alábbi szakokra:

NAPPALI TAGOZAT

Teológus-lelkész osztatlan mesterképzés
Hittanár-nevelő tanár osztatlan mesterképzés (Jelentkezés központi eljárásban a felvi.hu oldalon keresztül.)
Választható szakpártagok:
- angol nyelv és kultúra tanára
- ének-zene tanár
- francia nyelv és kultúra tanára
- latin nyelv és kultúra tanára
- magyartanár
- német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
- szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
- média-, mozgókép- és kommunikációtanár
- informatikatanár
- biológiatanár
- fizikatanár
- földrajztanár
- kémiatanár
- matematikatanár
- természetismeret-környezettan tanár
- horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
- lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
- olasz nyelv és kultúra tanára
- orosz nyelv és kultúra tanára
- portugál nyelv és kultúra tanára
- román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
- spanyol nyelv és kultúra tanára
- szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
- szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
- ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
- bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
- holland nyelv és kultúra tanára
- kínai nyelv és kultúra tanára

 

ESTI MUNKARENDBEN

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
Kántor alapképzés
Hittanár-nevelő tanár rövid ciklusú mesterképzések oklevéllel rendelkezőknek(előképzettségtől függően 2-3-4-5-6 félév)
Részismereti képzés – teológia osztott mesterképzésre készülőknek

 

LEVELEZŐ MUNKARENDBEN

Teológia osztott mesterképzés
Választható specializációk:
- biblikum
- lelkész
- szociáletika


A felvételi jelentkezés itt elérhető. (A jelentkezési tájékoztató innen letölthető.)

A jelentkezési felület nyitása: 2019. január 4.
Jelentkezési határidő: 2019. február 15.   2019. február 17., vasárnap (Központi felvételi eljárás határidejének módosulása miatt.)
Pályaalkamassági vizsga tanárképzésre jelentkezőknek: 2019. május 15., 22.
Felvételi vizsga: 2019. július 2-3.

A hittan felvételi irodalomjegyzéke itt olvasható.

A hittan szóbeli felvételi kérdéssora itt olvasható.

A hittan írásbeli feladatsor-minta itt elérhető.

A Tanulmányi Titkárság elérhetősége:

A Felvételi Szabályzat innen letölthető.