JELENTKEZÉS AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM 2021 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ KÉPZÉSEIRE

A 2021A eljárásban (2021 szeptemberében induló képzések) az alábbi szakokat hirdetjük:

NAPPALI TAGOZAT

Teológus-lelkész osztatlan mesterképzés
Hittanár-nevelő tanár osztatlan mesterképzés (Jelentkezés központi eljárásban a felvi.hu oldalon keresztül.)
Választható szakpártagok: 
-    angol nyelv és kultúra tanára
-    ének-zene tanár
-    francia nyelv és kultúra tanára
-    latin nyelv és kultúra tanára
-    magyartanár
-    német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
-    szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
-    történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
-    média-, mozgókép- és kommunikációtanár
-    informatikatanár
-    biológiatanár
-    fizikatanár
-    földrajztanár
-    kémiatanár
-    matematikatanár
-    természetismeret-környezettan tanár
-    horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
-    lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
-    olasz nyelv és kultúra tanára
-    orosz nyelv és kultúra tanára
-    portugál nyelv és kultúra tanára
-    román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
-    spanyol nyelv és kultúra tanára
-    szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
-    szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
-    ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
-    bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
-    holland nyelv és kultúra tanára
-    kínai nyelv és kultúra tanára
-    könyvtárostanár
-    rajz- és vizuális kultúra tanár

ESTI MUNKARENDBEN

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
Kántor alapképzés
Hittanár-nevelő tanár rövid ciklusú mesterképzések oklevéllel rendelkezőknek (előképzettségtől függően 2-4-5-6 félév)
Részismereti képzés – Teológia osztott mesterképzésre készülőknek
Szupervizor-diakóniai mentor szakirányú továbbképzés

LEVELEZŐ MUNKARENDBEN

Teológia osztott mesterképzés 
Választható specializációk: 
- biblikum
- lelkész
- szociáletika

 

A felvételi jelentkezés itt elérhető. (A jelentkezési segédlet innen letölthető.)

A jelentkezési felület nyitása: 2020. december 17.
Jelentkezési határidő: 2021. február 15. 

Pályaalkamassági vizsga tanárképzésre jelentkezőknek: 2021. május 10., 27.
Pszichológia teszt (online kitöltés): 2021. június 24-27.
Felvételi vizsga: 2021. június 29-30.

A hittan felvételi irodalomjegyzéke itt olvasható.

A hittan szóbeli felvételi kérdéssora itt olvasható.
A hittan írásbeli feladatsor-minta itt elérhető.

Képzési napok esti (1. félév):
2021. szeptember 4.
2021. szeptember 24-25.
2021. október 15-16.
2021. november 12-13.
2021. november 26-27. (csak a szupervizor-diakóniai mentor képzésen)
2021. december 3-4. (a szupervizor-diakóniai mentor képzésen nem képzési hétvége)

Képzési napok levelező (1. félév):
2021. szeptember 4.
2021. szeptember 23-24.
2021. október 14-15.
2021. november 11-12.
2021. december 2-3. (a szupervizor-diakóniai mentor képzésen nem képzési hétvége)

A Tanulmányi Titkárság elérhetősége:  +36208249263