JELENTKEZÉS AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEIRE

A 2020 februárjában induló képzésekről az alábbi oldalon tájékozódhatnak: felvételi 2020K

A 2020A eljárásban (2020 szeptemberében induló képzések) az alábbi szakokat fogjuk meghirdetni:

NAPPALI TAGOZAT
Teológus-lelkész osztatlan mesterképzés
Hittanár-nevelő tanár osztatlan mesterképzés (Jelentkezés központi eljárásban a felvi.hu oldalon keresztül.)
Választható szakpártagok: 
-    angol nyelv és kultúra tanára
-    ének-zene tanár
-    francia nyelv és kultúra tanára
-    latin nyelv és kultúra tanára
-    magyartanár
-    német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
-    szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
-    történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
-    média-, mozgókép- és kommunikációtanár
-    informatikatanár
-    biológiatanár
-    fizikatanár
-    földrajztanár
-    kémiatanár
-    matematikatanár
-    természetismeret-környezettan tanár
-    horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
-    lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
-    olasz nyelv és kultúra tanára
-    orosz nyelv és kultúra tanára
-    portugál nyelv és kultúra tanára
-    román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
-    spanyol nyelv és kultúra tanára
-    szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
-    szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
-    ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
-    bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
-    holland nyelv és kultúra tanára
-    kínai nyelv és kultúra tanára
-    könyvtárostanár
-    rajz- és vizuális kultúra tanár

ESTI MUNKARENDBEN
Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés
Kántor alapképzés
Hittanár-nevelő tanár rövid ciklusú mesterképzések oklevéllel rendelkezőknek
(előképzettségtől függően 2-4-5-6 félév)
Részismereti képzés – teológia osztott mesterképzésre készülőknek

LEVELEZŐ MUNKARENDBEN
Teológia osztott mesterképzés 
Választható specializációk: 
- biblikum
- lelkész
- szociáletika


Jelentkezési felület nyitása: 2020. január 7. (kedd)

Jelentkezési határidő: 2020. február 15. (szombat)

Bővebb információk elérése: december közepétől.

Tanulmányi Titkárság