HITTANÁR-NEVELŐ TANÁR

A képzés célja:  A hittanár-nevelő tanár szakképzettség megszerzésére irányuló képzés felkészít a hittanár-nevelő tanári hivatásra a hitoktatás különböző színterein (iskola, plébánia/gyülekezet, felnőttképzés), továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A végzettség nevelőtanári állás betöltésére is jogosít.

Szaknév: Hittanár-nevelő tanár

Szakképzettség: okleveles hittanár-nevelő tanár

Szint: mesterképzés

Tagozat: esti

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 190.000 Ft/félév

Képzési idő/megszerzendő kreditek: A képzési idő az előképzettségtől függően 2, 4, 5, 7 félév, a megszerzendő kreditek száma 60, 120, 150, 210.

ELŐKÉPZETTSÉG

KÉPZÉSI IDŐ

Elvégzendő kreditek száma

Okleveles teológus végzettség (egyetemi, MA)

2 félév

60 kredit

Főiskolai hittanár végzettség

2 félév

60 kredit

Tanári (bármilyen szakon szerzett) végzettség

4 félév

120 kredit

Gyógypedagógus végzettség

4 félév

120 kredit

Tanító, óvodapedagógus, szakoktató végzettség

5 félév

150 kredit

Katekéta-lelkipásztori munkatárs

4 félév

120 kredit

Felsőfokú oklevéllel rendelkezők (bármilyen szakon szerzett)

 

7 félév
Igazolt tanítási gyakorlat esetén: 6 félév.

210 kredit


Idegennyelvi követelmény:
 Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex (C) típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.