Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár szakpáros képzést kínál az alábbi szakokon:

 • hittanár-nevelő tanár - angol nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár - ének-zene tanár
 • hittanár-nevelő tanár - francia nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár - latin nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár - magyartanár
 • hittanár-nevelő tanár - német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár - német nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár - szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár - történelem és állampolgári ismeretek tanára
 • hittanár-nevelő tanár - média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 • hittanár-nevelő tanár - informatikatanár
 • hittanár-nevelő tanár - biológiatanár
 • hittanár-nevelő tanár - fizikatanár
 • hittanár-nevelő tanár - földrajztanár
 • hittanár-nevelő tanár - kémiatanár
 • hittanár-nevelő tanár - matematikatanár
 • hittanár-nevelő tanár - természetismeret-környezettan tanár
 • hittanár-nevelő tanár – horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – olasz nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – orosz nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – portugál nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – román nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – spanyol nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – holland nyelv és kultúra tanára
 • hittanár-nevelő tanár – kínai nyelv és kultúra tanár
 • hittanár-nevelő tanár – rajz- és vizuális kultúra tanár (új)
 • hittanár-nevelő tanár – könyvtárostanár (új)

Szint: osztatlan mesterképzés

Képzési idő: A választott közismereti szakpártól függően 10 vagy 11 félév.

Kreditek: A megszertendő kreditek száma: A választott közismereti szakpártól függően 300 vagy 330 kredit.

Tagozat: nappali

Finaszírozási forma: Állami ösztöndíjas (állami támogatott) és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 400.000 Ft/félév