Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös képzés keretében hittanár-nevelő tanár – közismereti tanár szakpáros képzést kínál az alábbi szakokon:

Szint: osztatlan mesterképzés

Képzési idő: A választott közismereti szakpártól függően 10 vagy 11 félév.

Kreditek: A megszertendő kreditek száma: A választott közismereti szakpártól függően 300 vagy 330 kredit.

Tagozat: nappali

Finaszírozási forma: Állami ösztöndíjas (állami támogatott) és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 400.000 Ft/félév