Szaknév: Teológia osztott mestreképzés

Szint: mesterképzés

Forma: osztott mesterképzés

Választható specializációk: biblikum, lelkész, szociáletika

Képzési idő: 4 félév

Kreditek: Megszerszendő kreditek száma: 120 kredit.

Tagozat: levelező.

A képzés célja: A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, és be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. A lelkész specializáció felkészít lelkészi szolgálat végzésére.

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas (állami támogatott) és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 190.000 Ft/félév.

Kimeneti követelmény: Legalább egy középfokú (B2) „C” típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél.