Teológia (teológus-lelkész) osztatlan mesterképzés

Szaknév: Teológia (teológus-lelkész)

Szint: osztatlan mestreképzés

Képzési idő: 12 félév

Kreditek: Megszerzendő kreditek száma: 360 kredit

Szakképzettség: okleveles teológus-lelkész

Tagozat: nappali

A képzés célja: Felkészítés a teológia tudományának művelésére és az evangélikus lelkészi hivatás betöltésére. A szak a keresztény teológiai hagyomány egészére épülő alapismereteket nyújt és követel meg, felkészíti a hallgatókat az önálló, evangélikus szemléletű teológiai gondolkodásra, továbbá az evangélikus egyházban, de elsődlegesen a Magyarországi Evangélikus Egyházban végzendő lelkészi munkára, és kialakítja bennük az ehhez szükséges jártasságokat, készségeket és szemléleti jellemzőket

Finanszírozási forma: Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük.

Önköltség mértéke: 300.000 Ft/félév