Hittanár-nevelő tanári mesterszak (MA)


Képzési idő: 2-4 félév (A képzés ideje a már meglévő tanári végzettségtől függ: például tanári mesterszak vagy egyetemi/főiskolai tanári végzettség esetén 2 félév, tanítói végzettség esetén 3 félév.)
Megszerzendő kreditek száma: 60-120
A képzés nappali tagozaton, az EHE és az ELTE-PPK közös képzése keretében Budapesten történik.

A mesterképzés azoknak nyújt továbbtanulási lehetőséget, akik katekéta-lelkipásztori munkatárs vagy kántor alapszakon végeztek, továbbá akik főiskolai hittanári oklevéllel vagy egyetemi szintű teológus-lelkész oklevéllel rendelkeznek.
A jelentkezésnél feltétel nélkül elfogadott a katekéta-lelkipásztori munkatárs BA oklevél.
A jelentkezéshez feltétellel elfogadott oklevelek a következők:
- teológus-lelkész egyetemi oklevél
- főiskolai szintű hittanár/hitoktató oklevél
- kántor BA oklevél.
Az utóbbi három esetben előfeltétel 10 kreditnyi pedagógiai-pszichológiai modul elvégzése, amelyet szükség esetén az ELTE-PPK biztosít.
Más alapszakokról való jelentkezés esetén a belépés feltétele legalább 50 kredit megszerzése az alábbi ismeretkörökből: alapozó rendszeres teológiai és/vagy filozófiai ismeretek, történeti teológiai ismeretek, biblikus teológiai ismeretek, gyakorlati teológiai ismeretek.