Hittanár 10 féléves képzés (ELTE-szakpár)

 

Képzési idő: 10-12 félév (a választott tanárképesítéstől függően)

Megszerzendő kreditek száma: 300-360 kredit

A képzés Budapesten, az EHE-n és az ELTE-n folyik nappali tagozaton.

A képzést az ELTE-vel közös képzésben indítjuk az alábbi közismereti szakokkal párosítva:

·         angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

·         biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai, középiskolai)

·         ének-zene tanár

·         fizikatanár (természettudományos gyakorlatok) (általános iskolai, középiskolai)

·         földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)

·         francia nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

·         informatikatanár (általános iskolai, középiskolai)

·         kémiatanár (általános iskolai, középiskolai)

·         latin nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

·         magyartanár (általános iskolai, középiskolai)


·         matematikatanár (általános iskolai, középiskolai)

·         német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

·         német nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)

·         természetismeret-környezettan tanár

·         történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai, középiskolai)

Az osztatlan hittanárképzés azoknak ajánlott, akik még nem rendelkeznek tanári diplomával, 2015-ben kezdik egyetemi tanulmányaikat (vagy még egyetemi tanulmányaik elején járnak), s a hittanár szakot egy másik közismereti tanárszakkal együtt szeretnék elvégezni.