Pedagógus-továbbképzés

Budapest 2015/2016. tanév

 

Pedagógus-továbbképzés egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok részére

A továbbképzés célja azoknak a teológiai alapismereteknek az elsajátítása, amelyekre egyházi intézményekben dolgozó, felsőfokú teológiai végzettséggel nem rendelkező pedagógusoknak szüksége lehet. A továbbképzés jártasságot biztosít a Biblia tartalmi ismeretében és összefüggéseinek feldolgozásában, a bibliai kor történetének és földrajzának ismeretében, valamint a Biblia jelképrendszerében és értelmezési módjaiban. Alapvető eligazodást ad a keresztény hitvallások tartalmának és történetének világában, dogmatikai alapkérdésekben és a keresztény etika területén. Megismertet az istentiszteleti élettel, a lelkigondozás és a misszió lehetőségeivel és segíti az egyházi életben való tájékozódást.

A továbbképzést elsősorban óvodapedagógus, tanító, tanár, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító) munkakörben dolgozó, illetve intézményvezető, intézményvezető-helyettes, osztályfőnök, és szabadidő szervező funkciót betöltő pedagógusoknak ajánljuk. Azonban örömmel látunk mindenkit, aki a teológiai témák iránt érdeklődik, és rész szeretne venni a képzésben.

 

A program tartalmának rövid ismertetése

A továbbképzés négy részből tevődik össze (bibliai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai modul).
Az ószövetségi modul bemutatja a héber Biblia keletkezését, áttekinti Izrael történetét, a honfoglalástól a Makkabeusok koráig. Bemutatja a prófétai beszédet és teológiát, valamint bemutatja az egyes korszakok prófétáit. Ismerteti az Ószövetségben előforduló irodalmi műfajokat, vázolja a hagyomány, a törvény, a messiási várakozás, a kultusz és a teremtésteológia szerepének jellegzetességeit.
Az újszövetségi modul biztosítja az Újszövetség egyes iratainak alapos megismerését, valamint felvázolja az Újszövetség korának történetét, földrajzát és vallási jellemzőit. Segít kifejleszteni azt a készséget, amellyel az újszövetségi iratok üzenete megragadható. Az Újszövetség egyes részterületeit (Jézus példázatai, Miatyánk) mélyebben és alaposabban feldolgozza.

A rendszeres teológiai modul bevezet a különféle hitvallások és hitvallási iratok világába. Bemutatja a teológiai gondolkodás változását és fejlődését a történelem során. Megvizsgálja a keresztény tanítás és hit legfontosabb témáit: a teremtés teológiáját, Jézus személye és a megváltás kérdését, valamint a Szentlélek munkáját. Bemutatja a keresztény etika legfontosabb elemeit és alapelveit.

Az egyháztörténeti modul tárgyalja az egyház és történelem kapcsolatát. Rámutat a történelem kereszténység szempontjából kiemelkedően fontos pontjaira: a keresztény egyház kezdetei, a szerzetesség kialakulása, a Biblia a magyar egyháztörténetben; a reformáció története és a reformátorok tanítása; állam és egyház viszonya a 20. században; sokszínűség az egyháztörténetben, felekezeti hagyományok, ökumené a 21. században.

A gyakorlati teológiai modul négy területen segíti a résztvevők tájékozódását. Az igehirdetés történetére, az evangélikus egyházban való szerepére és céljára mutat rá. A lelkigondozástan területén bemutatja a pszichológia és a lelkigondozás kapcsolatát. Külön hangsúlyt helyez a fiatalok lelkigondozásának kérdéseire, valamint a család és az iskola szerepére a fiatalok lelki egészségének megőrzésében. Bemutatja az egyház tanítói munkájával kapcsolatos fő irányelveket és problémákat. Megismerteti az evangélikus egyház hitoktatási programját a különféle életkorokban, valamint az evangélikus istentisztelet egyes elemeit.

 

Követelmény a tanúsítvány kiadásához

A képzésben résztvevőknek az összes óraszám 90%-án jelen kell lenniük, valamint el kell készíteniük egy 12-15 oldal terjedelmű záródolgozatot, amelyet a kiválasztott téma oktatója elfogad.

A továbbképzés összóraszáma: 120 óra. A képzés összesen 4 féléven át tart. Minden félévben 4 képzési napot szervezünk, havonta egy szombati napon. A 2015/2016. tanév őszi félévének időpontjai: szeptember 19., október 10., november 14., december 5. A képzés minden alkalommal reggel 9.30-tól délután 17.15-ig tart. Így minden félévben 30 óra teljesíthető.

A képzés díja 60.000 Ft/félév. A képzést a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatja.

Jelentkezési lap letölthető a honlap ETN menüpontjából (Oktatás/ irattár/ pedagógus továbbképzés)

Sikertelen teljesítés, kimaradás, visszalépés

A továbbképzés teljesítéséről szóló tanúsítvány (120 óra - 120 pont) kizárólag a képzés végén adható ki, amennyiben a résztvevő a formai és tartalmi követelményeknek eleget tett. Ha a jelentkező csupán egyes féléveket látogat (később kapcsolódik be, vagy a képzés befejezése előtt visszalép) tanúsítvány - a továbbképzés jelenleg érvényes akkreditációja szerint - a részleges teljesítésről nem adható ki.

További kérdésekkel Sági Andreához (+36 1 469 1050 (központi szám), Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) fordulhatnak az érdeklődők.

Go to top