2014 ősze óta könyvtárunkban is elérhető a wifi, illetve az egyetem összes számítógépéről biztosított a hozzáférés különböző tudományos adatbázisokhoz. Az adatbázis-vásárlásokat az egyetem a saját forrásain kívül az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból fedezi. Ezeken az adatbázisokon keresztül elérhető a kurrens teológiai irodalom, melynek segítségével a könyvtár használói, kutatói, de különös tekintettel az intézmény hallgatói és oktatói könnyen figyelemmel kísérhetik az aktuális témákat, legújabb cikkeket,tanulmányokat és ezeket hasznosíthatják az egyetemen folyó oktató- és kutatómunkában.

Az adatbázisok, és más hasznos weboldalak elérésének listája a jobboldali menüpontok alatt található.


ADATBÁZISOK, DIGITÁLIS ARCHÍVUMOK

Az egyetem által előfizetett adatbázisokról az alábbi oldalon gyűjtöttünk össze egy felhasználóbarát válogatást:
https://ehe-adatbazisok.webnode.hu/

* Academic Search Complete (EBSCO)
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A címlista INNEN elérhető.

* Akadémiai Kiadó Folyóiratai
Tartalma a könyvtárban ingyenesen elérhető. Az elérhető anyagok listáját ITT találják. Az előfizetés keretében az Orvosi Hetilap, a Magyar Pszichológiai Szemle és több más kurrens és archív szakfolyóirat, illetve a Napivizit Orvosi Tudástár Alkalmazás (NOTA) nevű orvosi keresőfelület is elérhető.

* Akadémiai Kiadó - MERSZ
Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan bővülő tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a digitális anyagok minden előnyét felkínálva. A címlista INNEN elérhető. Bővebb információ ITT.

* Akadémiai Kiadó Szótárai
Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni. Az elérhető címek listáját ITT találják. Az adatbázis kiegészítőként telepíthető az Office programokhoz is: https://www.szotar.net/egyeb/office/

* Arcanum Digitális Tudománytár (A LETÖLTÉS ÁTMENETILEG SZÜNETEL - INGYENES ELÉRÉS ÁPRILIS 16-IG)
Tartalma a könyvtárban ingyenesen elérhető. Az elérhető címek listáját ITT találják. Az adatbázis távoli használatáról ITT találnak bővebb információt.

* ATLA Religion Database with ATLASerials
Tartalma a könyvtárban ingyenesen elérhető. Az adatbázis távoli használatáról ITT találnak bővebb információt. Az elérhető anyagok listáját ITT találják. +oktatási segédlet

* De Gruyter Journals - Social Sciences and Humanities Package
A De Gruyter Kiadó folyóiratainak adatbázisa. A címlista INNEN elérhető.

* De Gruyter – Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online
Az "Encyclopedia of the Bible and Its Reception" az első átfogó referenciamunka ebben a témában. Interdiszciplináris és vallásközi volta miatt fontos kutatási alap a humán-, a társadalom- és a kultúrtudomány, valamint a teológia és a vallástudomány területén is.
Az enciklopédia részletezi, hogy a bibliai szövegeket miként olvasták, értelmezték és integrálták a tudományba és a kultúrába az évszázadok során, illetve, hogy a Biblia miként határozta meg, és befolyásolta az emberi gondolkodást. A tudománytár a judaizmus és a kereszténység kánonjain kívül vizsgálja az iszlám, és más nem nyugati vallási hagyományok mozgalmait is. Az enciklopédiában a vallásközi területre gyakorolt eredmények mellett megtalálhatóak a régészet, az irodalom, a képzőművészet, a zene, a film és tánc területére gyakorolt hatások is.
A tartalom minőségért és naprakészségéért egy nemzetközi kutatócsoport felel (közel 4000 kutató több, mint 50 országból) rendszeres frissítések mellett évente mintegy 1500 új cikkel bővítve az enciklopédiát.

Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára - Elektronikus Könyvtár

Digitális Irodalmi Akadémia
A legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak lelőhelye.

Directory of Open Access Journals

Elektronikus Periodika Archívum

Erdélyi Digitális Adattár

Europeana

Globethics.net
A Globethics.net Alapítvány egy genfi székhelyű globális etikai hálózat, amelyet 2005-ben alapítottak nemzetközi etikai szakemberek. A szervezetet azzal a céllal hozták létre, hogy növeljék az etikai témájú irodalomhoz való hozzáférést, illetve lehetőséget adjanak etikai kérdések megvitatására. Az online könyvtár hozzáférést biztosít ezekhez, és sok más etikai témájú dokumentumhoz.

GlobeTheoLib
Az Egyházak Világtanácsa és a Globethics.net közös projektje. Ez egy többnyelvű online könyvtár, ami szabad hozzáférést kínál több, mint 650.000 teljes szövegű cikkhez, folyóirathoz, könyvhöz és egyéb tudományos anyaghoz. Fókuszában a teológia, az kultúrák- és vallások közötti párbeszéd, az etika és az ökumené állnak.

Google Books

HathiTrust’s Digital Library

! Hittudományi Adatbázis (Az adatbázis használatához kérje a könyvtárosok segítségét)

The Hungarian Historical Review
Tartalma a könyvtárban ingyenesen elérhető.

Hungaricana Közgyűjteményi portál
A magyar kultúrkincs, illetve történeti dokumentumok online szolgáltatása

* JSTOR
Az alábbi csomagok tartalma a könyvtárban ingyenesen elérhető:
- Essential
- Religion & Theology

Kálvin Kiadó - Dokumentumtár

Keresztény teológusok és bölcselők lexikona

* Kossuth Kiadó (E-Zeusz) - elérése átmenetileg szünetel.
Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg. Az elérhető címek listáját ITT találják.

Luther Kiadó - Kézikönyvek
Evangélikus hittankönyvekheztartozó tanári kézikönyvek

Magyar Digitális Képkönyvtár
Oktatási, a tudományos és kulturális szempontok figyelembevételével Folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény

Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT)

Magyar Evangélikus Digitális Tár (MeDiT a Hungaricana-ban)

Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA)

Magyar Társadalomtudományok Digitális Archívuma

Nemzeti Audiovizuláis Archívum
A magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum. Tartalma a könyvtárban ingyenesen elérhető.

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Könyvtára
A kötelező olvasmányok szekció csak a PPKE-BTK hálózatáról érhető el!

REAL
MTA Könyvtárának Repozitóriuma

* Szaktárs adatbázis
A Szakkiadók Társulása, röviden SZAKTÁRS adatbázis portál azzal a céllal jött létre, hogy egy közös felületen gyűjtse össze és korszerű módon tegye közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók műveit. Az adatbázis célja, hogy minden csatlakozott kiadó minden műve egységesen, kereshető formában váljon elérhetővé, legyen szó a legrégebbi vagy akár a legfrissebb kiadványokról. Az adatbázison keresztül elérhető az Attraktor Kiadó, a Balassi Kiadó, a Gondolat Kiadó, a Kortárs Kiadó, a Kronosz Kiadó, a L'Harmattan Kiadó Difitális Adatbázia, a Mentor Könyvek Kiadó, a Napvilág Kiadó, Osiris Kiadó, valamint a Szaktudás Kiadó könyveinek nagy része.

* SzóTudásTár
Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, összetételek listája) egy felületen érhető el.

Theologisches Literaturblatt (ThLBl / Leipzig)
A folyóirat 1880-1943 közötti számainak teljes szövegű elérése

Theologische Literaturzeitung (ThLZ)
A folyóirat 1876-1995 közötti számainak teljes szövegű elérése

* Typotex Kiadó Interkönyv
Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből. Az adatbázis címlistáját ITT találják.

USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum
Az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum több mint 55 ezer videóinterjút tartalmaz, amelyeket népirtások túlélőivel és szemtanúival vettek fel. Az interjúkat 41 nyelven, 62 országban rögzítették. Az adatbázis 1335 magyar nyelvű interjút valamint további több ezer magyar vonatkozású, magyar tapasztalatokat más nyelven megörökítő interjút tartalmaz a holokauszttal kapcsolatban. A tartalom kiegészül továbbá a ruandai, guatemalai és örmény népirtás és a kínai, nankingi mészárlás emlékeit őrző speciális anyaggal is.
- Magyar útmutató
- Magyar nyelvű oktatási anyagok
- Vizuális Történelmi Archívum Magyarországon (videó)


HONLAPOK

Compass
A magyarországi egyetemeken, kutatóhelyeken elérhető adatbázisok gyűjtőhelye

Elektronikus Információszolgáltatás

Görög Újszövetség - Magyar nyelvtani elemzésekkel
Segédanyag újszövetségi görög nyelv tanulásához.

IGEHIRDETÉSI ELŐKÉSZÍTŐK
- magyar
Igazság és Élet textuárium (2007-2016)
Lelkipásztor textuárium
- angol
Textweek
Working Preacher
- német
https://www.predigtpreis.de/predigtdatenbank.html
https://predigten.evangelisch.de/predigten://predigten.evangelisch.de/predigten
https://www.theologie.uzh.ch/static/altepredigten/index.php?sprache=de
https://www.fachstelle-gottesdienst.de/material-zum-gottesdienst/predigten/

Könyvtár.hu
Szolgáltatási adatok az összes magyarországi könyvtárról

Őskereső
A Magyarországi Evangélikus Egyház anyakönyvei

Das wissenschaftliche Bibelportal der Deutschen Bibelgesellschaft


KATALÓGUSOK

Egyházi könyvtárak közös katalógusa

EPA, HUMANUS, MATARKA közös kereső
Keresés folyóiratokban

Győr-Öregtemplomi Evangélikus Egyházközség Ráth Mátyás Könyvtára és Levéltára (Web-OPAC)

Index theologicus (IxTheo)
Folyóiratok tartalomjegyzékének szolgáltatása a teológia és a vallástudomány területéről

Magyar Evangélikus Bibliográfia

Magyar Nemzeti Bibliográfia

MOKKA-ODR Katalógus
Keresés könyvekre

MOKKA-R
Régi magyarországi nyomtatványok és muzeális könyvtári dokumentumok nyilvántartási lelőhelye


PARTNEREK, INTÉZMÉNYEK

Die Bibliothek der Augustana-Hochschule (Neuendettelsau, DE)

Egyházi Könyvtárak Egyesülése
Információk egyházi könyvtárakról

Könyvtári Intézet

Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)

Selye János Egyetem (Komárom)