Történet

1923. november 11-én alakult meg a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus Hittudományi Kara Sopronban. A fakultás könyvtára a pécsi Egyetemi Könyvtár fennhatósága alatt működött. A könyvtár hivatalos címe ezen időszak alatt: az Egyetemi Könyvtár Soproni Osztálya. A pécsi könyvtár havonta jelentette meg a „Közlemények a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Könyvtárából” c. folyóiratát, melyben rendszeresen adott beszámolót a könyvtár soproni hittudományi osztályáról. A könyvtár állománya két alapvető részre oszlott: a kari könyvtárra és a szemináriumi szakkönyvtárakra (Ószövetség, Újszövetség, Egyetemes egyháztörténet, Magyar protestáns egyháztörténet és egyházjog, Rendszeres teológia, Gyakorlati teológia, Filozófia). Elsősorban magyar és német nyelvű teológiai és művelődéstörténeti könyvekből állt. Különös gondot fordítottak arra, hogy a könyvtár állománya tükrözze a korszerű magyar és német tudomány eredményeit. A kari könyvtár közvetlenül az egyetemi könyvtár alá tartozott, míg a szemináriumi szakkönyvtárakat a professzorok irányították és gyarapították a hallgatók segítségével. A soproni teológiai kart 1950-ben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium megszüntette. Az evangélikus lelkészképzés ezután az Evangélikus Teológiai Akadémián, Budapesten folytatódott. A könyvtár állománya Budapestre került és az Evangélikus Országos Könyvtár fennhatósága alatt működött.
Jelenleg a könyvtár történeti részét, az ún. „soproni anyag”-ot alkotja, melyet lezárt egységként kezelünk és a régi katalógusát használjuk. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára 1997-ben vált külön az Evangélikus Országos Könyvtártól. Nyilvános könyvtár, könyvállománya meghaladja az 59.000 kötetet. A könyvállomány modern része kölcsönözhető. A tudományos munkát két korszerűen felszerelt, igényes kialakítású olvasóterem segíti, ahol 90 hazai és 29 külföldi folyóirat olvasható. A hagyományos cédulakatalóguson kívül 2003 óta a könyvtár katalógusa interneten is elérhető. A helyben hallgatható CD- és audiokazetta-állomány főként az egyházzenei kurzusok kötelező és ajánlott anyagát tartalmazza.