• Helyben olvasás

A könyvtár használói részére a teljes dokumentumállomány olvasótermi használatra rendelkezésre áll.

  • Kölcsönzés

Kölcsönözhető a könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentuma.

  • Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományából hiányzó műveket, folyóiratcikkek másolatait más könyvtáraktól megkérjük, valamint saját állományunkból szolgáltatunk. A könyvtárközi kérőlap INNEN letölthető.

  • Másolatszolgáltatás

A szerzői jog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve a könyvtár állományának meghatározott dokumentumairól másolat készíthető (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról - 117/2004. (IV.28) kormányrendelet)

  • Tájékoztató szolgálat

A könyvtár segítséget nyújt a teljes nyitva tartási időben az elektronikus katalógus (OPAC) használatához. Tájékoztat az állományról, a hozzáférhetőségről, eligazítja az olvasót az általa keresett tárgykör szakirodalmában.

  • Internet használat

Az olvasóteremben elhelyezett számítógépeken könyvtári katalógusunkat, a gyűjteményben megtalálható CD-ROM adatbázisokat, multimédiás kiadványokat használhatják a könyvtárlátogatók. Mindegyik számítógépen ingyenes internet-használatot is biztosítunk.