Az Evangélikus Hittudományi Egyetem az 1557 óta evangélikus szellemben működő soproni latin iskolából (Schola Latinából) kialakult Teológiai Intézetnek és az 1892-ben önállóvá vált Soproni Evangélikus Theologiai Főiskolának, majd a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem 1923-ban létesített soproni Evangélikus Hittudományi Karának és az 1951-ben megalakult Evangélikus Teológiai Akadémiának lelki-szellemi örököse és jogutódja, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak elkötelezett, államilag elismert felsőoktatási intézmény.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem feladata:

• az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés;

• teológusok, hittantanárok, lelkészi munkatársak és kántorok felsőfokú képzése;

• az anyanyelvi, idegen nyelvi és szaknyelvi ismeretek bővítése;

• a magyar és az egyetemes kultúra fejlesztése;

• a teológia tudományos művelése;

• a teológiai doktori képzés és habilitáció;

• a teológiai oklevéllel rendelkezők posztgraduális továbbképzése.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem ma Magyarország egyetlen evangélikus felsőoktatási intézménye, és mint ilyen, feladatait egyrészt országos szinten látja el, másrészt tevékenysége kihat a határon túli magyarok felsőfokú képzésére is.

Keresés

Mit tanulhatok itt?

    teológus, lelkész, kántor, hittantanár, katekéta-lelkipásztori munkatárs szakok, szociáletika, Biblia-teológia szakirányok, egyházzene, etika, egyháztörténet, vallásismeret, pedagógusok továbbképzése ...

Terminusok

Irattár

Sólyom Jenő Alapítvány

Az EHE támogatására

Számlaszám:

 

 

 

11714006-20309868

Adószám:

18049000-1-42

dpr

Magyarországi Evangélikus Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház

 

Go to top