Az EHE hallgatóinak mintegy kétharmadát a teológus-lelkész egységes, osztatlan mesterszak hallgatói teszik ki. Ez a hatéves képzés csak nappali tagozaton folyik. Célja a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészeinek felkészítése hivatásuk gyakorlására.

A másik fő terület a hittantanárképzés, amely az utóbbi évek során az ún. „bolognai rendszer” következtében jelentős változáson ment át. A tanárképzés jelenleg a kétlépcsős formát követi: a 6 féléves katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakra (BA) az 5 féléves hittanár-nevelő tanár mesterszak (master vagy MA) épül.

Akit pedig nem a tanítás vonz, hanem „laikusként” például egy gyülekezet világi tisztségviselőjeként vagy csupán a szellemi kihívás kedvéért szeretne teológiát tanulni, a kétéves teológus mesterszakon, azon belül a biblikum vagy a szociáletika irányában folytathatja tanulmányait. Erre a szakra más alapszakon szerzett BA/BSc, főiskolai, illetve egyetemi oklevéllel rendelkezők is jelentkezhetnek, amennyiben vállalják egy 50 kredites teológiai előtanulmány elvégzését.

A lelkészek, teológusok és hittantanárok képzése mellé 2007-ben a kántorképzés társult. A 3 éves egyházzenei alapképzés lehetővé teszi, hogy minél több felsőfokú oklevéllel rendelkező kántor és karvezető lássa el a gyülekezeti szolgálatot. Természetesen erről a szakról is tovább lehet lépni a hitéleti mesterszakok felé.

A képzések harmadik, legfelső szintjét a doktori iskola jelenti. A hároméves szervezett képzésre teológiai vagy vallástudományi területen szerzett egyetemi vagy MA oklevél birtokában lehet jelentkezni.

Pedagógus-továbbképzés a 2004-ben indult akkreditált program az egyházi iskolákban és óvodákban dolgozó pedagógusok számára biztosítja a teológiai továbbképzés lehetőségét. A programot eddig 80 pedagógus végezte el sikerrel.