A doktori képzésben részt vevők intézményi képviseletét a felsőoktatási intézmény részeként működő doktorandusz önkormányzat (DÖK) látja el. A doktorandusz önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható. (Nftv. 63. §) A DÖK-nek egyetértési, véleményezési, javaslattételi jogosultsága van.

DÖK képviselet az alábbi testületekben, bizottságokban van: 
- Szenátus
- Oktatói Tanács
- Doktori és Habilitációs Tanács
- Minőségbiztosítási Bizottság.

DÖK képviselő a 2019/20-as tanévben: Molnár Lilla