Martin Luther Dorothea Jörgernek

[Wittenberg,] 1537. június 3.

WA.B 8: 87-88 (3155. sz.) német; LVM 7: 604-605 (3155. sz.).

A nemes, erényes Dorothea Jörger asszonynak, Köppach özvegy úrnőjének, az én kegyes, jó barátnémnak.

Kegyelem és békesség Krisztusban! Nemes, erényes Asszonyom! Mivel kérted, hogy Andreas úr szolgálatodra jelenjen meg, kérem, fogadd őt jóindulatodba! Mert ő, mint tudod, istenfélő ember, és aggódik, hogy helyzete ott nem lesz veszélytelen, és ügyel, nehogy benneteket is veszélybe sodorjon. De biztosan el tudod látni tanáccsal, ha úgy hozza a szükség. Legjobb tudásom szerint felkészítettem, ha egyáltalán lehetséges, hogy eszerint viselje magát. Krisztus, a mi édes Urunk legyen veled és erősítsen meg mindannyiotokkal együtt az ő szent elhívásában, ámen!

Stiefel magiszter kérte, ha írnék neked, üdvözöljelek melegen a nevében és kívánjam az ő Miatyánkját. Istennek hála, jól van. Szentháromság ünnepe utáni vasárnap 1537-ben.

Martinus Luther doktor