Egyháztörténeti műhely: középkori és újkori megújulási mozgalmak

Az egyháztörténeti tanszéket még Sólyom Jenő (1904-1976) és Fabiny Tibor (1924- 2007) tette a reformáció- és pietizmuskutatás nemzetközi hálózatához kapcsolódó fontos és elismert műhellyé. A tanszék külső közreműködőként részt vesz a Luther-bibliográfia összeállításában (Lipcse), a Melanchthon-levélkiadásban (Heidelberg), az EKD hitvalláskiadási vállalkozásában (a magyarországi hitvallások sajtó alá rendezésével) és a Franckesche Stiftungen hallei gyűjteményeinek Hungarica-sorozata szerkesztésében, valamint az egykor bécsi, ma pozsonyi és eperjesi protestáns egyháztörténeti intézet kutatásaiban. 2007-ben a PPKE-vel és a KRE-vel együtt rendezett reformációtörténeti konferenciakötete 2009-ben jelent meg. Az elmúlt években az egyháztörténeti műhely kutatómunkájában két stratégiai kapcsolat épült ki: az evangélikus egyház Reformációtörténeti Emlékbizottságával, amely 2017-ig széles körben koordinálja a 2017-es reformációjubileumhoz kapcsolódó projekteket (Luther válogatott művei könyvsorozat; Evangélikus lelkészek Magyarországon 1920-ig - életrajzi adattár; Magyar Evangélikus Digitális Tár; Magyar Evangélikus Bibliográfia), illetve az MTA BTK „Emigration” munkacímű Refo500 tudományos projektjével.

A Healing of Memories nemzetközi programot hozott létre az Egyházak Világtanácsa, illetve az Európai Egyházak Konferenciája azzal a céllal, hogy a hagyományos történelmi konfliktusokat a közösen végzett, tudományos igényű történelem-feltárás eszközével, szakkonferenciákkal és többnyelvű tanulmány-kötetekkel oldja fel a kelet-közép-európai térségben. A - mindenekelőtt konferenciákhoz kötődő - munkában Korányi András vesz részt a kutatócsoport tagjaként.

A 2000-es évek közepétől elindított történészi-egyháztörténészi kutatási program a Christian World Communion and the Cold War nemzetközi tudományos tanulmányi projekt, melynek kezdeményező és támogatói köre a Lutheránus Világszövetség, a skandináv és finn evangélikus egyházak és társadalmi alapítványok, illetve projektre célzottan a Visegrádi Alapítvány. Célja az adott korszak minél szélesebb perspektívájú, interdiszciplináris feltárása, illetve az ezen a szakterületen tevékenykedő tudományos-egyetemi műhelyek és kutatások közötti kapcsolatteremtés globális és regionális méretekben is. Korányi András a Tanácsadó Testület tagja.

Az egyháztörténeti nemzetközi kutatási együttműködések körébe tartozik még a külföldi egyetemekkel egyháztörténeti szakterületen indított közös kutatás:

- a prágai Károly Egyetem (és a Lipcsei Egyetem kutatóinak közreműködésével) a 20. századi kommunista-szocialista időszak kelet-közép-európai összefüggéseinek vizsgálatára (2012);

- a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem Evangélikus Teológiai Fakultásán működő Egyháztörténeti Intézettel (Seminar für Kirchengeschichte) együttműködésben a totalitárius diktatúrák Kelet-Közép-Európára fókuszáló feldolgozására (2013).


Partnereink

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyar Evangéliku Digitális Tár (MEDiT)

Evangélikus Országos Levéltár

Evangélikus Országos Múzeum

Reformáció pont 500

Reformation Research Consortium (RefoRC, Refo500)

A Magyar Tudományos Akadémia BTK Refo500-projektje

Egyháztörténeti Szemle

Hungarian Historical Review

pfarrerbuch.de

Franckesche Stiftungen Halle

Melanchthonhaus Bretten

Melanchthon Forschungsstelle Heidelberg

Lutherhalle WittenbergTovábbi hasznos adattárak

Magyar Evangélikus Bibliográfia

Unitas: egyházi könyvtárak közös katalógusa

Bibliotheca eruditionis

Magyar Országos Levéltár

Humanus: Humántudományi cikkek adatbázisa

Magyar Katolikus Lexikon

Magyar Protestáns Panteon

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

Karlsruher Virtueller Katalog

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

Johannes a Lasco Bibliothek Emden