Könyvek:
*
Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus 1700-1756. Tanulmány és forrásgyűjtemény a dunántúli pietizmus történetéhez. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 36. TIE: Budapest, 2000. Teljes szöveg
* Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a reformáció és a zsidóság kapcsolatának kérdéséhez. Luther Kiadó: Budapest, 2004.
Teljes szöveg
* Luther válogatott művei. 5: Bibliafordítás, vigasztalás, imádság. Szerk. Csepregi Zoltán. Luther Kiadó: Budapest, 2011. Könyv oldala a kiadónál
* Luther válogatott művei. 7: Levelek. Szerk. Csepregi Zoltán. Luther Kiadó: Budapest, 2013. Szerkesztői előszó
* Luther válogatott művei. 8: Asztali beszélgetések. Szerk. Csepregi Zoltán. Luther Kiadó: Budapest, 2014. Szerkesztői előszó

* Csepregi Zoltán: A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján. Humanizmus és reformáció 34. Balassi Kiadó: Budapest 2013. Könyv oldala a kiadónál Tartalomjegyzék és német összefoglalás

* Korányi András: Hanem szeretni is: Káldy Zoltán püspöki szolgálata itthon és külföldön. Egyház a szocializmusban 1. Luther Kiadó: Budapest, 2012. Könyv oldala a kiadónál

* Peter Kónya / Zoltán Csepregi (eds.): Tri lutherské vyznania viery z Uhorska = Három lutheri hitvallás Magyarországon = Drei lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove: Prešov 2013. Bevezető

 


E-books:

* Synopsis trium confessionum evangelicarum in Hungaria septemtrionali – Pentapolitanae, Heptapolitanae et Scepusianae – apparatu critico necnon locis parallelis Bibliorum, patrum ac confessionum adhibitis edita emendataque a Zoltáno Csepregi, Budapestini a. D. 2003. Teljes szöveg


* Pietas Danubiana / Pietismus in Donautal 1693-1755: 437 Schreiben zum Pietismus in Wien, Preßburg und Oberungarn. Ausgewählt und mitgeteilt von Zoltán Csepregi. Budapest 2013.
Teljes szöveg

* Csepregi Zoltán: Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM). I: A reformáció kezdetétől a zsolnai zsinatig (1610). I/1: A-L.  MEDiT: Budapest, 2014. Teljes szöveg