LRX-131 – Egyetemes egyháztörténet I.

v  Augustinus: Vallomások

v  Jusztinosz: I. apológia

v  Szent Benedek regulája

v  Szent Ignác levele a rómaiakhoz

v  Szent Polükarposz vértanúsága

 

LRX-134 – Magyar egyháztörténet

v  Ágostai hitvallás magyarországi variánsai

v  Az 1848-ik vallásügyi törvénycikk története

v  Dóka Zoltán: NYÍLT LEVÉL

v  Szent István király Hartvik-féle legendája (jegyzetekkel)

v  Szent István király kis legendája (jegyzetekkel)

v  Szent István király nagy legendája (jegyzetekkel)

v  Sólyom Jenő: Luther és Magyarország

v  II. József rendelete a protestánsok és az ortodoxok

 

LRX-132 – Egyetemes egyháztörténet II.

v  Erasmus: Krisztus fegyverzetében

v  Luther: 8 böjti prédikáció

v Luther: 95 tétel

v  Luther: A német nemzet keresztény nemességéhez

v  Luther: A zsinatokról és az egyházról

v  Luther: Az új Eck-féle bullákról és hazugságokról

v  Luther: Előszók a Szentírás könyveihez

v  Luther: Keresztyén iskolák felállításáról

v Luther művei (Masznyik-kiadás) 1-6

v  Virág Jenő: Luther Márton önmagáról

v  Luther: Hét bűnbánati zsoltár

v  Luther: Mi az evangélium

v  Luther: Előszók az Újszövetséghez

v  Luther: Előszók az Ószövetséghez

v  Luther: A keresztények és Mózes

v  Luther: Négy vigasztaló zsoltár

v  Kálvin: Az eleve elrendelésről

v  Spener: Pia Desideria

v  A Barmeni Theologiai Nyilatkozat

 

LRX-140 - Újkori misszió

 

MRS-130 Egyháztörténeti speciálkollégium

Szakszeminárium