A KÁNTORSZAKRÓL

A 2007 óta működő kántorszakon a kántorképzőt végzettek, kántori szolgálatban állók és az egyházzenében még nem jártas, de megfelelő zenei előképzettséggel rendelkező, az egyházi szolgálatra nyitott hallgatók számára kínálunk továbbtanulási lehetőséget.

Képzési rendünk hároméves bachelor. Az oktatás nappali tagozaton folyik. 2009 szeptemberétől a klasszikus forma mellett hétvégi (péntek, szombati) munkarenddel működő formát is indítunk a levelező hitoktatói szakhoz és fóti kántorképző téli tanfolyamához kapcsolódóan. Oktatásunk hangsúlyosan gyakorlati jellegű. A teológiai alapozó tárgyakat és az egyházzene elméleti alapjait, egyházzene történetet, himnológiát a többi szak hallgatóival együtt tanulják a kántorszakosok. Ez a kántori munka elméleti és gyakorlati tanegységeivel egészül ki úgy, hogy az egyházzenének mind a pedagógiai, mind a karvezetői, mind az orgonás részében színvonalas, jól hasznosítható alapozást, ismereteket és készségfejlesztést kapjanak a hallgatók. Az orgona, liturgikus orgonajáték, karvezetés, énekkari gyakorlat, liturgikus éneklés mint főtárgy kíséri végig a teljes képzési időt. A zenei alapozást a szolfézs-zeneelmélet, zongora, magánének, partitúraolvasás szolgálja. A későbbi önálló munkában való eligazodáshoz a zenetörténet, hangszer- és repertoárismeret illetve pedagógiai és pszichológiai tárgyak adnak elengedhetetlen szempontokat.

A könnyűzenei és jazz alapismeretekkel az ifjúsági zene színvonalas ápolását szeretnénk támogatni. A képzéshez többrétű liturgikus gyakorlat kapcsolódik, amely egyfelől az egyetem istentiszteleti életében való aktív közreműködést, a zuglói templomban és más templomokban végzett kántori szolgálatot, és két különböző profilú énekkar, a Deák téri a Lutheránia, illetve a Kelenföldi templomban működő Protestáns Kántorátus munkájába való bekapcsolódást foglalja magában.

Célunk, hogy a kántorszakon végzettek hatékony munkatársai legyenek gyülekezetüknek, segítsék a gyülekezeti éneklés ébrentartását és megelevenedését, kórust szervezzenek és színvonalas orgonás szolgálatot végezzenek, zenei és pedagógiai eszközökkel támogassák az egyház liturgikus életének újulását.

Főbb tárgyak: • Karvezetés, énekkar, liturgikus éneklés, magánének • Orgona, liturgikus orgonajáték, zongora, • Kórusirodalom, orgonairodalom, zene- és egyházzene történet • teológiai alapozó tárgyak