Gyakorlati év a lelkészképzésben (hatodév)

 

A gyakorlati évről

Az EHE teológus-lelkész szakán a tíz féléves elméleti képzést két félév gyakorlati képzés követi. A gyakorlati évet a lelkészjelöltek gyülekezetben, mentor lelkészek mellett töltik. A gyülekezetek illetve a mentorok kiválasztásában két szempont játszik döntő szerepet. Egyik az adott gyülekezetben folyó munka. Ennek egyfelől sokrétűnek kell lennie, hogy a lelkészjelölt gyakorlatot szerezzen az év során a gyülekezeti szolgálat lehető leggazdagabb területén. Ugyanakkor jó, ha a gyülekezet a magyarországi evangélikus gyülekezetek átlagának skáláján mozog, tehát valós képet ad a lelkészjelöltnek a gyülekezeti munkáról. A kiválasztás másik fontos szempontja a mentor lelkész személye. Arra törekszünk, hogy a mentor mind munkavégzésben, mind adottságaiban olyan személy legyen, aki nemcsak tanítani, hanem lelkipásztori értelemben kísérni is tudja a lelkészjelöltet, reflektálni tud igehirdetéseire és egyéb szolgálataira, illetve a gyülekezetben való mozgására, tevékenységére, ugyanakkor személyes segítséget tud nyújtani számára abban a lelki fejlődési folyamatban, amit a gyakorlati év során átél a lelkészjelölt.

Nemcsak a mentorok kiválasztásával, hanem felkészítésével is segítjük a mentorok tevékenységét. A felkészítés  az adott tanév előtt kezdődik, majd folytatódik az év során a konzultációkon, amelyeknek mentori napján minden alkalommal lehetőséget nyújtunk a mentorok zártkörű beszélgetésére. Ennek egymást segítő, bizonyos értelemben szupervíziós szerepe van.

A hatodéves hallgatók a gyakorlati év során adott menetrend szerint szereznek egyre mélyebb és aktívabb gyakorlatot a gyülekezeti munkában. A tanév során négy konzultációs héten értékelik a tapasztalatokat, saját teljesítményüket és mindazt, amivel az eltelt időben a gyülekezetben találkoztak. A négy konzultációnak súlypontjai vannak: szeptemberben a hitoktatás, novemberben a lelkigondozás, januárban az igehirdetés, áprilisban a gyülekezetépítés áll a konzultációk középpontjában. A gyülekezeti gyakorlat is ezek köré a súlypontok köré szerveződik. Az adott időszakban az adott területre koncentrál a hatodéves hallgató mind munkavégzésében, mind pedig a mentorral folytatott heti beszélgetésekben. A konzultációknak ilyen értelemben egyfelől reflektív, másfelől pedig továbbképző szerepe van.

Munkamódszerét illetően a gyakorlati év a hospitációk, a mentor által ellenőrzött és reflektált, majd pedig az önálló szolgálatvégzés sorrendjére épül fel. Kezdetben a hospitálás van túlsúlyban, az év során pedig az önálló szolgálatvégzés irányába halad a lelkészjelölt.

Ennek a tizenkét éve folyó gyakorlati képzésnek rendkívül pozitív mérlege van mind a hallgatók, mind a mentorok, mind az egyházvezetők részéről. Sokkal érettebben, felkészültebben kezdik lelkészi szolgálatukat azok a fiatalok, akik már ebben a struktúrában tanultak, mint azok, akik képzésének még nem volt része a gyakorlati év. Nemcsak a gyülekezeti munkában mozognak gyakorlottabban, hanem jobban tudják kezelni a lelkészi élet személyiséget érintő problémáit és eseményeit is.

 

A hatodéves képzés rendszeres meghívott előadói:

  • Johann Gyula, pasztorálpszichológia
  • Benkóczy Péter, bibliodráma
  • Csáky-Pallavicini Zsófia, pasztorálpszichológia
  • A Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei
  • Abaffy Zoltán, MEE Zsinatának elnöke, gazdasági szakértő
  • a pasztorális, igehirdetési és hitoktatási gyakorlat tapasztalatait megosztó előadásokat tartanak a MEE gyülekezeti lelkészei, intézményeinek képviselői

 

 A gyakorlati év részletes szabályai

Szabályzat