Pedagógus továbbképzés

A 4 féléves (120 órás) pedagógus továbbképzések tartalmi vázlata

1. Ószövetségi modul – 24 óra

 • A héber Biblia keletkezése és a kánon problémái
 • Ószövetségi kortörténet
 • Prófétaság
 • Az ószövetségi imádság: Zsoltárok könyve
 • Bölcsességirodalom
 • Apokaliptika – Qumrán
 • Ószövetségi teológia
 • Hermeneutika

2.Újszövetségi modul -24 óra

 • Újszövetségi iratok
 • A vallás, mint kulturális jelrendszer, az őskeresztyénség krízisei
 • Újszövetségi kortörténet

3. Egyháztörténeti modul - 24 óra

 • A keresztyén szellemiség a történelemben
 • Egyház és történelem
 • Állam és egyház viszonya a 20. században
 • Sokszínűség az egyháztörténetben – felekezeti hagyományok és ökumené

4. Gyakorlati teológiai modul - 24 óra

 • A gyakorlati teológia szerepe és tárgykörei
 • Homiletika
 • Lelkigondozástan
 • Valláspedagógia
 • Közösségépítés, keresztyén élet és spiritualitás

5. Rendszeres teológiai modul - 24 óra

 • Hitvallások és hitvallási iratok – egyetemes és evangélikus hitvallások
 • Teológiai enciklopédia – patrisztika, skolasztika, misztika, reformáció
 • Dogmatika – a keresztyén tanítás
 • Etika – etikai alapfogalmak, a jézusi etika a Hegyi beszédben

 A képzéssel kapcsolatosan további információk találhatók a Képzések menüpont alatt.