Miről szól?

A gyakorlati teológia igazi célja egyfajta speciális maximalizmus: kiváló lelkészek, eredményes hittantanárok és az egyházat lelkesen és „majdnem hibátlanul” kormányzó vezetők képzése. „Csupán” ennyit – ezek valóra válását – kellene előadni és megtanulni a teológiai tanulmányok ideje alatt. Meg lehet ezt oldani? El lehet ezt érni?

Erre a tudományterületre nagyon igaz a mondás: a gyakorlat teszi a mestert. Ha a becsületes elméleti tanulást és kutatást követi – néha meg is előzi, de mindenképpen kíséri – az egyház mindennapi életében való praktikus jelenlét, a gyülekezetek ünnepi és hétköznapi sorsában való részvétel, akkor beérik az elméleti teológia magvetése. Egy istentisztelet után kérdezte valaki: hány prédikációt és hány beszédet tanulnak meg a teológushallgatók az egyetemen ahhoz, hogy kitartsanak ezek a szolgálatuk ideje alatt? Először megmosolyogtam a kérdést, majd elgondolkoztam rajta. De jó lenne, ha ennyire egyszerű lenne a gyakorlati felkészítés! Pár mintaprédikáció, néhány minta hittanóra. Abban viszont nagyon igaza volt ennek a véleménynek, hogy ha Jézus evangéliumának aktuális üzenetét egyszer valaki megtapasztalja és elmondja, akkor ez az „egyetlen” kitart velünk az egész életúton. Ezért kérdez, kutat, hirdet és fedez fel új értékeket ma is örömmel a gyakorlat teológiája az egyházban.

 

Mik a kutatási területei?

-       homiletika

-       poimenika / pasztorálpszichológia

-       gyülekezetépítés

-       katechetika / valláspedagógia

-       liturgika / istentisztelet-teológia

-       Egyházi médiamunka, publicisztika