oktatók

 portr teljes

Dr.Hafenscher Károly

habilitált egyetemi docens, tanszékvezető

liturgika, istentiszteletteológia, homiletika, homiletika gyakorlat

 

 

óraadók

       Gáncs Péter ny. püspök,

        homiletika gyakorlat

 Peter Gancs 2

 

 

 dr. Balázs Géza egyetemi tanár

retorika és kommunikációtan

Balzs Gza 2018

 

Dr. Joób Máté  teológus, lelkész, szupervizor

poimenika

Joob Mate kep

 

 

 

 

 

 

  

         Dr. Pángyánszky Ágnes lelkész, egyetemi adjunktus

                    A Gyakorlati Intézet vezetője

                   gyülekezetpedagógia, homiletika,gyülekezetépítés, gyülekezeti                    gyakorlatok, hatodév, pedagógustovábbképzés

Pnygynszky gnes

       

        Dr. Gáncs Tamás lelkész

                    homiletika, bevezetés

Gncs Tams

       

       Dr. Szabó B. András lelkész

                   homiletika, bevezetés

Szabo B Andras

 

        Dr. Percze Sándor lelkész

                   homiletika

Percze S

 

doktoranduszok

Simon Attila

Győri Gábor Dávid

munkatársak

Jakab Johanna Julianna

tanszéki demonstrátor

Jakab Johanna demonstrator