Gyakorlati teológiai tanegységek teológus-lelkész szakon   Előadások Szemináriumok Gyakorlatok Dolgozatok Homiletika előadás 1-2. Homiletika alapismeretek 1-2. Hospitációs alapgyakorlat Homiletika dolgozat Poimenika előadás Homiletika gyakorlat 1-2. Gyülekezeti gyakorlat Katechetika dolgozat   Liturgika előadás Pasztorálpszichológiai szeminárium Nyári gyakorlat   Gyülekezetépítés előadás Poimenika szeminárium Gyülekezeti szupplikációs gyakorlatok     Gyülekezetpedagógia előadás Gyülekezetpedagógiai szeminárium     Művészettörténet Liturgikus magatartás gyakorlata     Pszichológia 1-2. Bevezetés a cigánymisszióba         Retorika és kommunikációtan 1-2.