Publikációk

Hafenscher Károly

 

Könyv:

Liturgika, A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, Budapest, 2010.

A keresztény istentisztelet (Egyházzenei füzetek. 1. sorozat, Tankönyvek; 7.), Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyházzenei Tanszéke – Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 1999.

Tanulmányok könyvben:

Dasselbe Evangelium – mit Zukunftsfähigem Inhalt, Ungarische Homiletik auf gutem Weg, in: Kerner, Hanns (Hrsg.), Predigt konkret, Grundlinien homiletischer Ansätze, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2011.

Mennyiben volt konzervatív és mennyiben forradalmi Luther liturgiareformja, Hagyomány és megújulás az evangélikus istentiszteleti életben, in: Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2012., 171–189. o.

A zene pasztorációs, igehordozói és igehirdetői feladata a liturgiában – evangélikus szemmel, in: „Inter sollicitudines”, Tudományos ülésszak X. Piusz pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján, Budapest, 2003. december, Kiadta: MTATKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 2006. 195–200. o.

Énekeskönyv és a liturgikus megújulás kölcsönhatása az evangélikus egyházban a XX-XXI. század fordulóján, in: „A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek – népénektáraink tegnap és ma, Az „Éneklő Egyház” megjelenésének 20. évfordulóján tartott tudományos ülésszak és emlékülés előadásai (Budapest, 2005. december 8–10, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest 2011., 139–144. o.

Miért éppen liturgika? In: Tóth Károly (Szerk.), Az előítéleteket legyőző hit: Dr. Hafenscher Károly 70. születésnapjára, Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest, 1996.

Áldás, In: Hafenscher Károly (Szerk.), Az Ige szolgálatában: hálaadás egy nagy ívű pálya jubileumán, Magánkiadás, Budapest, 1996.

Felkészítés az istentiszteletre – ahol a valláspedagógia és a liturgika találkozikin: Szabó Lajos, A lelkigondozás órája – Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 2000, 51–68. o.

A keresztény istentisztelet liturgiája, In: Szabó Lajos (Szerk.) Ablaknyitás, Luther Kiadó, Budapest, 2004.

Mégis, kinek a háza? In: Krähling János, Vukoszávlyev Zorán (Szerk.), Új evangélikus templomok, Luther Kiadó, Budapest, 2008, 11–20. o.

Evangélikus liturgia?!, Liturgia és lutheranizmus, In: Xeravits Géza (Szerk.), A liturgiáról ökumenikus megközelítésben, L’Harmattan, Budapest, 2007, 55–64.

Liturgia-e a konfirmáció – az áldás pillanata és folyamata In: Vallási Néprajz, Budapest, 2006.

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv 2007., in: Verbényi István (Szerk.) Psallite sapienter, A 80 éves Béres György köszöntése, Szent István Társulat, Budapest, 2008, 223–230.

Az evangélikus liturgia változásai, In: A reformáció kincsei. 1., A Magyarországi Evangélikus Egyház / szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 45–49.

Zenei hitvallásaink. 1., Bach: h-moll mise, BWV 232 : 2016. október 21 - 2017. október 22. / [kiad. a Reformáció Emlékbizottság ; szerk. Farkas Zoltán]. – Budapest : Premier Ny., [2016]. – 91 p. : ill. ; 16x22 cm.

Zenei hitvallásaink. 2., Zsoltárok a reformációban : 2016. szeptember 24 - 2017. október 15. / [kiad. a Reformáció Emlékbizottság ; szerk. Farkas Zoltán]. – Budapest : Premier Ny., [2016]. – 75 p. : ill. ; 16x22 cm.

Áhítatformák, In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Áldott az egek Ura! (EÉ 142 ) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Ama nap,a harag napja (EÉ 495) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Átölelt Isten nagy kegyelme (EÉ 327) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

A bűn, Istennek hála, nem úr az éltemen (GyLK 820) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Céltudatos élet In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Életünkben szüntelen halál lesi léptünk (EÉ 499) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Eljött hozzánk az üdvösség (EÉ 320) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Emberek s angyalok szavával szólhat nyelvem (EÉ 442) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Ha tényleg ismerem őt, beszélgetek vele In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Hit és szeretet : Egymástól függetlenül? Együtt? Egymás mellett? Egymással szemben? In:Lelkipásztor (Magyarbóly).–92. (2017) 2., Tanulmányok -Szókapcsolatok, p. 57-59.50

Igehordozó ének In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Mit Isten tesz, mind jó nekem (EÉ 348) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Mulandó időben maradandó cél, In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Odavágyunk In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Az Úr nevében indulunk (GyLK 824) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Vigasztaló világosság In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Luther, Kálvin és az istentisztelet, in: A lutheri reformáció 500 éves öröksége, Luther Kiadó, Budapest, 2018. 187-202. o.

Az erős asszony erősít minket, in: Pásztor István (szerk.) Lorántffy Zsuzsanna, Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Királyhelmec, 2018. 13-18.o.

Gályarab emlékmű – Rimaszombat, in: Hafenscher, Gyimóthy, Lukách, Birkás, Fekete (szerk.): Reformáció 500 – egy nemzet ünnepe – Reformáció Emlékbizottság, 2018. 74-78.o.

A megújulás lendülete, in: Pásztor István (szerk.) Lorántffy Zsuzsanna, Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Királyhelmec, 2018. 36-38. o.

 

Disszertációk:

PhD: Agendatradíció és a jelen kihívásai, Budapest, 2009., Kéziratban

https://teol.lutheran.hu/tanszek/driskola/images/pdfek/hafenscher_diss.pdf

https://teol.lutheran.hu/tanszek/driskola/images/pdfek/hafenscher_tezisek.pdf

Habilitáció: Istentisztelet és minőség, Debrecen, 2013., Kéziratban

 

Folyóiratokban megjelent tanulmányok:

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv, in: Texte aus der VELKD, 153/2010, „Erneuerte Agenden – Das Evangelische Gottesdienstbuch im Licht ökumenischer Gottesdienstreform”, Symposium zu Ehre von Hans Krech am 20. Juni 2009 in Leipzig. Mai, 2010. 31–37. o.

A választási előkészületekről a törvény és a gyülekezet-lélektan szempontjából, in: Keresztyén Igazság 88., 2010/4, 28–33. o.

Tanfegyelem és liturgia, in Keresztyén Igazság 87., 2010/3, 14–20. o.

Luther és a zsolozsma, (A Magyar Egyházzenei Társaság X. kongresszusán, 2011. március 14-n elhangzott előadás szerkesztett változata), in Magyar Egyházzene, XVIII. (2010/2011) 143–148. o.

A meghívó postázva, de a terítéssel még gond van”, in: Magyar Egyházzene, XVIII (2010/11/ 341–344. o.

A magyar evangélikus liturgika története, Magyar Egyházzene, 1999/2000, 4. 433.

Quo vadis Hungaria Lutherana – in sacra liturgia, Magyar Egyházzene XI (2003/2004) 4, 431. o.

Zsoltárok az evangélikus istentiszteleten, Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 2, 255. o.

A magyar evangélikus istentisztelet története –Művelődéstörténeti Lexikonhoz írt szócikk

Mennybemenetel – Pünkösd: több pillér, egy ív, In: Vallási Néprajz, Budapest, 2006.

Barkácsolunk, újítunk, reformálunk? Az evangélikus liturgikus megújulás nagy kísérlete, Praeconia, I (2006), 56–63.

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv, Lelkipásztor 81 (2006) 2, 55–57.

Bevezetés az életbe, Lelkipásztor 75, (2000) 3, 109.

Virágvasárnapi istentiszteleti rend – próbakiadás, Lelkipásztor melléklet, 2000.

Már mindent tudunk? Vagy érdemes újra- és továbbgondolni? Lelkipásztor 75, (2000) 5, 188–189

Válasz az istentiszteleti próbafüzettel kapcsolatos levélre, Lelkipásztor, 79, (2004) 2, 68–72.

Az Egyházi munka súlypontjai és távlatai a következő években, Lelkipásztor, 73, (1998) 11, 431–432.

Protestánsok egyház nélkül?, Lelkipásztor, 72, (1997) 1, 30–31.

Felkészülés és felkészítés az istentiszteletre, Liturgia-didaktikai, liturgia-pedagógiai célok, lehetőségek, feladatok, Keresztény igazság, Új folyam 98. 2013. 2. szám 18–26.o.

Az imádkozó Luther In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 5., Luther-konferencia, p. 7-9.

Az evangélikus egyházzene – evangélikus egyházzenész – Magyarország, 2014. in: Collgeium Doctorum, A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, 10. évfolyam, Budapest, 2014. 198-205.o.

Az istentisztelet teológiája Luthernél : Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther : egy elfeledett könyv ismertetése / Hafenscher Károly. – Elhangzott 2012. január 28-án a révfülöpi Ordass Lajos Oktatási Központban tartott Luther-konferencián. In: Keresztyén igazság. – 94. (2012) 2., Luther-konferencia, p. 11-19.

Mennyiben volt konzervatív és mennyiben forradalmi Luther liturgiareformja? : hagyomány és megújulás az evangélikus istentiszteleti életben / Hafenscher Károly. – Bibliogr. a jegyzetekben

Szentháromság ünnepe : 5 Mózes 6,4-7, 14-15 / In Lelkipásztor, 87. 2012. 120-122.

A liturgikus teológia mindenkori és aktuális kérdései, Magyar Egyházzene XX. /2012-2013)3. 227-234. o.

Kimegy a Magvető, Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 187-189.

Az imádkozó Luther, Keresztény igazság, Új folyam 97. 2013. 1. szám 10–19.o.

Aki az Atyától és a Fiútól származik... In: Dunántúli Harangszó. – 2014. Nyár. - p. 4.

Részt vettek, In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Iránytű, p. 3-5.

Égi jó... In: Híd (Budapest). – 11. (2015) 3., Fókuszban Luther Márton, p. 40–41.

A gyónás In: Miskolci Keresztény Szemle. – 11. (2015) 3., p. 12–13.

A presbiter mint középvezető?! In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., Vezetői szerepben, p. 95–100.

"Szemem mindenkor az Úrra néz" (Ps 25) : Az evangélikus, vagy inkább wittenbergi katolikus liturgia iránya / Hafenscher Károly. In: Magyar Egyházzene. – 22. (2014/2015) 2., p. 115–122.

Van-e okunk ünnepelni? : gondolatok 2017-ről a 2015. évi Luther-konferencián / Hafenscher Károly. In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 12., Fókusz, p. 7.

Van-e okunk ünnepelni?: gondolatok 2017-ről In: Keresztyén Igazság. – 105. (2015) 1., Luther-konferencia, p. 23–28.

Luther mint gyakorlati teológusrecenzió Peter Zimmerling, Wolfgang Ratzmann, Armin Kohnle, Luther als Praktischer Theologe (2017. EVA,Leipzig) in: Lelkipásztor, 93. 2018. 10.

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap textusa – in: Lelkipásztor, 93. 2018. 10.

Az Evangélikus Élet Liturgikus Sarok rovatvezetőjeként közel 370 saját cikk, ezek a liturgikus megújulás történeti, rendszeres és pasztorációs hátterét voltak hivatva bemutatni, népszerűsíteni.

Német nyelvű előadások:

Liturgie und Diakonie, Kurzvortrag bei der Tagung des Bayerischen Diakoniekonvents, Révfülöp, 2000. június.

Die Herausforderungen in der ungarischen lutherischen Kirche - Die Kirche und ihr Geld, Theologische Tagung des Martin-Luther-Bundes, in Gallneukirchen/Österreich, 2003. október 20–23.

Europäische Union und Evangelische Kirche in Ungarn, Győr, 2002. október. Osztrák-szlovák-magyar lelkésztalálkozó.

Die evangelisch-lutherische Kirche hat Perspektiven..., Bericht für GAW Zeitschrift, 2001. május 6.

Herausforderungen und Chancen – aus mittel-osteuropäischer Sicht, Neu Ulm / Deutschland 2004. június 7.

Ungarns Lutheraner nach dem Beitritt zur Europäischen Union – Arbeitstagung der Diasporaarbeit in Bayern, Nürnberg / Deutschland, 2004. július 12.

Herausforderungen, Krisen und Chancen kirchlicher Arbeitsfelder, Im Bereich: Medien und Öffentlichkeitsarbeit – Bad Alexandersbad / Deutschland, 2006. május 8.

Impulsreferat, „Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens“ (Aktuell: „Energie im Dienst des Lebens“) Evangelische Kirche AB, 5. Sitzung des Beirates, Wien 2007. február 23.

Kirche und Diakonie, Közép-európai egyházi találkozó, Pozsony, 2008. június 28.

*  *  *  *  * 

Szabó Lajos

Accepto - In: Lelkipásztor, 90. (2015.) 1., Mécses a te igéd, 1 o.

Szabóné Mátrai Marianna

Az imádkozás kultúrája - In: szerk. Szabó Lajos: Teológia és kultúra, Luther Kiadó, Budapest, 2014.

Pásztorok karácsonya - In: Lelkipásztor 89. (2014.) 11., Mécses a te igéd, 441 o.

Az igehirdetés mint szakma - In: Evangélikus Élet, 2007.

Az úrvacsora mint a keresztény élet erőforrása - In: Evangélikus Élet, 2004.

Istenről tanulni jó - In: Evangélikus Élet, 2014.

Tamásé ez a vasárnap - In: Evangélikus Élet, 2007.

Kodácsy-Simon Eszter

Az egyházi iskola, mint a párbeszéd modellje - In: Lelkipásztor 2006/2 42 o.

Van-e helye a hitoktatásnak az iskolában? - In: Credo 2013, 49 o.

Számít-e a számonkérés, értékes-e az értékelés hittanból? - In: "Örömmel adom örökségül", Budapest, Luther Kiadó, 2013., 30 o.

Secondary School as a Model for a Dialogue between Science and Religion - "Science and Religion: Global Perspectives", June 4-8,
2005, in Philadelphia, PA, USA, a program of the Metanexus Institute