Publikációk

Hafenscher Károly

 

Könyv:

Liturgika, A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben, Luther Kiadó – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke, Budapest, 2010.

A keresztény istentisztelet (Egyházzenei füzetek. 1. sorozat, Tankönyvek; 7.), Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyházzenei Tanszéke – Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 1999.

Tanulmányok könyvben:

Dasselbe Evangelium – mit Zukunftsfähigem Inhalt, Ungarische Homiletik auf gutem Weg, in: Kerner, Hanns (Hrsg.), Predigt konkret, Grundlinien homiletischer Ansätze, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2011.

Mennyiben volt konzervatív és mennyiben forradalmi Luther liturgiareformja, Hagyomány és megújulás az evangélikus istentiszteleti életben, in: Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2012., 171–189. o.

A zene pasztorációs, igehordozói és igehirdetői feladata a liturgiában – evangélikus szemmel, in: „Inter sollicitudines”, Tudományos ülésszak X. Piusz pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján, Budapest, 2003. december, Kiadta: MTATKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport és a Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 2006. 195–200. o.

Énekeskönyv és a liturgikus megújulás kölcsönhatása az evangélikus egyházban a XX-XXI. század fordulóján, in: „A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek – népénektáraink tegnap és ma, Az „Éneklő Egyház” megjelenésének 20. évfordulóján tartott tudományos ülésszak és emlékülés előadásai (Budapest, 2005. december 8–10, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest 2011., 139–144. o.

Miért éppen liturgika? In: Tóth Károly (Szerk.), Az előítéleteket legyőző hit: Dr. Hafenscher Károly 70. születésnapjára, Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest, 1996.

Áldás, In: Hafenscher Károly (Szerk.), Az Ige szolgálatában: hálaadás egy nagy ívű pálya jubileumán, Magánkiadás, Budapest, 1996.

Felkészítés az istentiszteletre – ahol a valláspedagógia és a liturgika találkozikin: Szabó Lajos, A lelkigondozás órája – Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 2000, 51–68. o.

A keresztény istentisztelet liturgiája, In: Szabó Lajos (Szerk.) Ablaknyitás, Luther Kiadó, Budapest, 2004.

Mégis, kinek a háza? In: Krähling János, Vukoszávlyev Zorán (Szerk.), Új evangélikus templomok, Luther Kiadó, Budapest, 2008, 11–20. o.

Evangélikus liturgia?!, Liturgia és lutheranizmus, In: Xeravits Géza (Szerk.), A liturgiáról ökumenikus megközelítésben, L’Harmattan, Budapest, 2007, 55–64.

Liturgia-e a konfirmáció – az áldás pillanata és folyamata In: Vallási Néprajz, Budapest, 2006.

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv 2007., in: Verbényi István (Szerk.) Psallite sapienter, A 80 éves Béres György köszöntése, Szent István Társulat, Budapest, 2008, 223–230.

Az evangélikus liturgia változásai, In: A reformáció kincsei. 1., A Magyarországi Evangélikus Egyház / szerk. Kollega Tarsoly István, Kovács Eleonóra. – Budapest : Tarsoly, 2015., p. 45–49.

Zenei hitvallásaink. 1., Bach: h-moll mise, BWV 232 : 2016. október 21 - 2017. október 22. / [kiad. a Reformáció Emlékbizottság ; szerk. Farkas Zoltán]. – Budapest : Premier Ny., [2016]. – 91 p. : ill. ; 16x22 cm.

Zenei hitvallásaink. 2., Zsoltárok a reformációban : 2016. szeptember 24 - 2017. október 15. / [kiad. a Reformáció Emlékbizottság ; szerk. Farkas Zoltán]. – Budapest : Premier Ny., [2016]. – 75 p. : ill. ; 16x22 cm.

Áhítatformák, In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Áldott az egek Ura! (EÉ 142 ) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Ama nap,a harag napja (EÉ 495) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Átölelt Isten nagy kegyelme (EÉ 327) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

A bűn, Istennek hála, nem úr az éltemen (GyLK 820) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Céltudatos élet In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Életünkben szüntelen halál lesi léptünk (EÉ 499) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Eljött hozzánk az üdvösség (EÉ 320) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Emberek s angyalok szavával szólhat nyelvem (EÉ 442) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Ha tényleg ismerem őt, beszélgetek vele In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Hit és szeretet : Egymástól függetlenül? Együtt? Egymás mellett? Egymással szemben? In:Lelkipásztor (Magyarbóly).–92. (2017) 2., Tanulmányok -Szókapcsolatok, p. 57-59.50

Igehordozó ének In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Mit Isten tesz, mind jó nekem (EÉ 348) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Mulandó időben maradandó cél, In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Odavágyunk In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Az Úr nevében indulunk (GyLK 824) In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Vigasztaló világosság In:Énekkincstár : evangélikus énekeink kézikönyve / szerk. Ecsedi Zsuzsa. -Budapest : Luther, 2017.

Luther, Kálvin és az istentisztelet, in: A lutheri reformáció 500 éves öröksége, Luther Kiadó, Budapest, 2018. 187-202. o.

Az erős asszony erősít minket, in: Pásztor István (szerk.) Lorántffy Zsuzsanna, Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Királyhelmec, 2018. 13-18.o.

Gályarab emlékmű – Rimaszombat, in: Hafenscher, Gyimóthy, Lukách, Birkás, Fekete (szerk.): Reformáció 500 – egy nemzet ünnepe – Reformáció Emlékbizottság, 2018. 74-78.o.

A megújulás lendülete, in: Pásztor István (szerk.) Lorántffy Zsuzsanna, Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, Királyhelmec, 2018. 36-38. o.

 

Disszertációk:

PhD: Agendatradíció és a jelen kihívásai, Budapest, 2009., Kéziratban

https://teol.lutheran.hu/tanszek/driskola/images/pdfek/hafenscher_diss.pdf

https://teol.lutheran.hu/tanszek/driskola/images/pdfek/hafenscher_tezisek.pdf

Habilitáció: Istentisztelet és minőség, Debrecen, 2013., Kéziratban

 

Folyóiratokban megjelent tanulmányok:

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv, in: Texte aus der VELKD, 153/2010, „Erneuerte Agenden – Das Evangelische Gottesdienstbuch im Licht ökumenischer Gottesdienstreform”, Symposium zu Ehre von Hans Krech am 20. Juni 2009 in Leipzig. Mai, 2010. 31–37. o.

A választási előkészületekről a törvény és a gyülekezet-lélektan szempontjából, in: Keresztyén Igazság 88., 2010/4, 28–33. o.

Tanfegyelem és liturgia, in Keresztyén Igazság 87., 2010/3, 14–20. o.

Luther és a zsolozsma, (A Magyar Egyházzenei Társaság X. kongresszusán, 2011. március 14-n elhangzott előadás szerkesztett változata), in Magyar Egyházzene, XVIII. (2010/2011) 143–148. o.

A meghívó postázva, de a terítéssel még gond van”, in: Magyar Egyházzene, XVIII (2010/11/ 341–344. o.

A magyar evangélikus liturgika története, Magyar Egyházzene, 1999/2000, 4. 433.

Quo vadis Hungaria Lutherana – in sacra liturgia, Magyar Egyházzene XI (2003/2004) 4, 431. o.

Zsoltárok az evangélikus istentiszteleten, Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 2, 255. o.

A magyar evangélikus istentisztelet története –Művelődéstörténeti Lexikonhoz írt szócikk

Mennybemenetel – Pünkösd: több pillér, egy ív, In: Vallási Néprajz, Budapest, 2006.

Barkácsolunk, újítunk, reformálunk? Az evangélikus liturgikus megújulás nagy kísérlete, Praeconia, I (2006), 56–63.

Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv, Lelkipásztor 81 (2006) 2, 55–57.

Bevezetés az életbe, Lelkipásztor 75, (2000) 3, 109.

Virágvasárnapi istentiszteleti rend – próbakiadás, Lelkipásztor melléklet, 2000.

Már mindent tudunk? Vagy érdemes újra- és továbbgondolni? Lelkipásztor 75, (2000) 5, 188–189

Válasz az istentiszteleti próbafüzettel kapcsolatos levélre, Lelkipásztor, 79, (2004) 2, 68–72.

Az Egyházi munka súlypontjai és távlatai a következő években, Lelkipásztor, 73, (1998) 11, 431–432.

Protestánsok egyház nélkül?, Lelkipásztor, 72, (1997) 1, 30–31.

Felkészülés és felkészítés az istentiszteletre, Liturgia-didaktikai, liturgia-pedagógiai célok, lehetőségek, feladatok, Keresztény igazság, Új folyam 98. 2013. 2. szám 18–26.o.

Az imádkozó Luther In: Evangélikus Élet. – 78. (2013) 5., Luther-konferencia, p. 7-9.

Az evangélikus egyházzene – evangélikus egyházzenész – Magyarország, 2014. in: Collgeium Doctorum, A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, 10. évfolyam, Budapest, 2014. 198-205.o.

Az istentisztelet teológiája Luthernél : Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther : egy elfeledett könyv ismertetése / Hafenscher Károly. – Elhangzott 2012. január 28-án a révfülöpi Ordass Lajos Oktatási Központban tartott Luther-konferencián. In: Keresztyén igazság. – 94. (2012) 2., Luther-konferencia, p. 11-19.

Mennyiben volt konzervatív és mennyiben forradalmi Luther liturgiareformja? : hagyomány és megújulás az evangélikus istentiszteleti életben / Hafenscher Károly. – Bibliogr. a jegyzetekben

Szentháromság ünnepe : 5 Mózes 6,4-7, 14-15 / In Lelkipásztor, 87. 2012. 120-122.

A liturgikus teológia mindenkori és aktuális kérdései, Magyar Egyházzene XX. /2012-2013)3. 227-234. o.

Kimegy a Magvető, Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 187-189.

Az imádkozó Luther, Keresztény igazság, Új folyam 97. 2013. 1. szám 10–19.o.

Aki az Atyától és a Fiútól származik... In: Dunántúli Harangszó. – 2014. Nyár. - p. 4.

Részt vettek, In: Credo (Budapest). – 20. (2014) 2., Iránytű, p. 3-5.

Égi jó... In: Híd (Budapest). – 11. (2015) 3., Fókuszban Luther Márton, p. 40–41.

A gyónás In: Miskolci Keresztény Szemle. – 11. (2015) 3., p. 12–13.

A presbiter mint középvezető?! In: Evangélikus Nevelés. – (2015) 1., Vezetői szerepben, p. 95–100.

"Szemem mindenkor az Úrra néz" (Ps 25) : Az evangélikus, vagy inkább wittenbergi katolikus liturgia iránya / Hafenscher Károly. In: Magyar Egyházzene. – 22. (2014/2015) 2., p. 115–122.

Van-e okunk ünnepelni? : gondolatok 2017-ről a 2015. évi Luther-konferencián / Hafenscher Károly. In: Evangélikus Élet. – 80. (2015) 12., Fókusz, p. 7.

Van-e okunk ünnepelni?: gondolatok 2017-ről In: Keresztyén Igazság. – 105. (2015) 1., Luther-konferencia, p. 23–28.

Luther mint gyakorlati teológusrecenzió Peter Zimmerling, Wolfgang Ratzmann, Armin Kohnle, Luther als Praktischer Theologe (2017. EVA,Leipzig) in: Lelkipásztor, 93. 2018. 10.

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap textusa – in: Lelkipásztor, 93. 2018. 10.

Az Evangélikus Élet Liturgikus Sarok rovatvezetőjeként közel 370 saját cikk, ezek a liturgikus megújulás történeti, rendszeres és pasztorációs hátterét voltak hivatva bemutatni, népszerűsíteni.

Német nyelvű előadások:

Liturgie und Diakonie, Kurzvortrag bei der Tagung des Bayerischen Diakoniekonvents, Révfülöp, 2000. június.

Die Herausforderungen in der ungarischen lutherischen Kirche - Die Kirche und ihr Geld, Theologische Tagung des Martin-Luther-Bundes, in Gallneukirchen/Österreich, 2003. október 20–23.

Europäische Union und Evangelische Kirche in Ungarn, Győr, 2002. október. Osztrák-szlovák-magyar lelkésztalálkozó.

Die evangelisch-lutherische Kirche hat Perspektiven..., Bericht für GAW Zeitschrift, 2001. május 6.

Herausforderungen und Chancen – aus mittel-osteuropäischer Sicht, Neu Ulm / Deutschland 2004. június 7.

Ungarns Lutheraner nach dem Beitritt zur Europäischen Union – Arbeitstagung der Diasporaarbeit in Bayern, Nürnberg / Deutschland, 2004. július 12.

Herausforderungen, Krisen und Chancen kirchlicher Arbeitsfelder, Im Bereich: Medien und Öffentlichkeitsarbeit – Bad Alexandersbad / Deutschland, 2006. május 8.

Impulsreferat, „Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens“ (Aktuell: „Energie im Dienst des Lebens“) Evangelische Kirche AB, 5. Sitzung des Beirates, Wien 2007. február 23.

Kirche und Diakonie, Közép-európai egyházi találkozó, Pozsony, 2008. június 28.

*  *  *  *  * 

Szabó Lajos

Accepto - In: Lelkipásztor, 90. (2015.) 1., Mécses a te igéd, 1 o.

Szabóné Mátrai Marianna

Az imádkozás kultúrája - In: szerk. Szabó Lajos: Teológia és kultúra, Luther Kiadó, Budapest, 2014.

Pásztorok karácsonya - In: Lelkipásztor 89. (2014.) 11., Mécses a te igéd, 441 o.

Az igehirdetés mint szakma - In: Evangélikus Élet, 2007.

Az úrvacsora mint a keresztény élet erőforrása - In: Evangélikus Élet, 2004.

Istenről tanulni jó - In: Evangélikus Élet, 2014.

Tamásé ez a vasárnap - In: Evangélikus Élet, 2007.

Kodácsy-Simon Eszter

Az egyházi iskola, mint a párbeszéd modellje - In: Lelkipásztor 2006/2 42 o.

Van-e helye a hitoktatásnak az iskolában? - In: Credo 2013, 49 o.

Számít-e a számonkérés, értékes-e az értékelés hittanból? - In: "Örömmel adom örökségül", Budapest, Luther Kiadó, 2013., 30 o.

Secondary School as a Model for a Dialogue between Science and Religion - "Science and Religion: Global Perspectives", June 4-8,
2005, in Philadelphia, PA, USA, a program of the Metanexus Institute

 

 

 


 

 

Kötetek a gyakorlati teológia területéről

 

A keresztség ünnepe

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2015

Unokáimnak, Vilmosnak, Blankának és Jázminnak szeretettel.
A legszebben csengő mondatok egyike a keresztnév bejelentése után hangzik el a templomtérben: 
„Megkeresztellek téged az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” 
A megkeresztelteket szorosan összekapcsoló üzenet követi ezt a liturgiában, amikor a vízzel történő háromszori leöntés után az áldás szavai is betöltik a teret:
„A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre. Békesség néked. Az Úr kegyelme maradjon veletek. Ámen” 
Látjuk magunk előtt a frissen megkeresztelt kisgyermeket vagy felnőttet, és akarva-akaratlanul felidéződik előttünk egy pillanatra a saját keresztségünk eseménye is. 
Minden érzékszervünk részesedik az elemek hatásában. Páratlan és szent pillanatok ezek. Egyediek. Teljesek. Örök érvényűek.
A keresztség szentsége szoros kapcsolatba helyez minket: Isten és ember csodálatos és páratlan kötődésébe. A legszentebb kötelékbe.
A megkereszteltek mind összetartoznak Krisztusban.
Olvassa ezt a könyvet örömmel az, aki készül egy kisgyermek keresztelőjére. Lapozza érdeklődéssel az a felnőtt, aki keresztelési felkészítő órákra jár egy lelkészhez. 
Nyissa ki bátran az is, aki egy kicsit mélyebben, őszintébben és alaposabban szeretne elgondolkodni azon, mit is jelenthet személy szerint az ő számára a Luther által a lélek erősítéseként idézett mondat: „Meg vagyok keresztelve.” De lapozgassa az is, aki még nincs megkeresztelkedve. 
Keresse ki a saját keresztelésére emlékeztető sorokat bármelyikünk, amikor hitében bizonytalanság vagy megingás kísérti.
A legeredményesebb út az lehet, ha kézből kézbe adjuk ezt a könyvet. Keresztelés előtt vagy keresztelés után. 

 

Homiletika ökumenikus palettán: együttgondolkodó előadások az igehirdetésről

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2013

Hétről hétre másik előadó nyilatkozott egy-egy fontos, igehirdetéssel kapcsolatos szakmai kérdésről. Ökumenikus előadói kör kerekedett ki a katedrán. Lehet, hogy ez az első ilyen próbálkozás volt a hazai gyakorlati teológiai képzésben, de a hallgatói érdeklődés és az előadók hozzáállása egyaránt igazolta a kezdeményezés létjogosultságát.

Ez a könyv különösen azokat szeretné segíteni, akik ma állnak a szószékeken, hogy egyre jobban megismerjék ennek a küldetésnek, hivatásnak a szakmai és lelki összefüggéseit, hogy önkritikusan szembenézzenek önmagukkal, és bátran javítsanak, változtassanak rossz beidegződéseken, vagy rátaláljanak erősítő és bátorító szavakra ezekben az előadásokban.

 

Tarts, Uram, a kezedben: személyes szavak presbiterekhez

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2012

A presbitérium szolgálatba indulásának ünnepi pillanata fontos és szép esemény egy gyülekezet életében. Azoknak különösen is sokat jelenthet ez a nap, akik esküt tettek, és szívükben sok tervvel és ötlettel, de önmaguk jövőbeli szolgálatára gondolva legalább ennyire izgatottan és kíváncsian indulnak el az oltár elől. Nekik szeretne ez a fotókkal illusztrált könyv lelki erőforrást, biztatást, erősítést és bátorítást adni presbitertársak és lelkészek írásain és imádságain keresztül.

Az első oldalon található emlékeztető kitölthető emléklapként a gyülekezeti lelkész aláírásával, de személyes útravaló is lehet a szolgá­lat­ba most indulók vagy az új ciklusban is to­vább szolgálók számára egyházunk mindhárom püspökének áldásával.

A kötetet az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszéke és Intézete készítette.

 

Élet a gyülekezetben: alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében

szerző: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2011

 E gyülekezetépítési kézikönyv arra törekszik, hogy többféle impulzust adjon, tágítsa a képet, árnyalja a gondolkodásmódot, és megújulni kész lelkületet alakítson ki azokban, akik tanulni szeretnék ezt a gyakorlati teológiai diszciplínát, akik hivatásként vagy érdeklődő gyülekezeti tagként informálódni szeretnének ebben a rendkívül aktuális témában. Jó ezt a területet tanulmányozni teológushallgatóknak, lelkészeknek, presbitereknek és gyülekezeti tagoknak egyaránt. Akkor lesz élet a gyülekezetben, ha lelkészek és munkatársaik, a nagyon aktív belső maghoz tartozó gyülekezeti tagok és a kicsit távolabb álló érdeklődők egyaránt kezdeményezőbbé válnak napjaink gyülekezeti életének megújulásában. Sohasem szabad szemünk elől téveszteni azt, hogy első renden nem emberi teljesítmény egy gyülekezeti közösség sikere és létszámbeli növekedése vagy a benne folyó minőségi szolgálat. Isten Szentlelkének ajándéka ez elsősorban. Akkor élünk helyesen ezzel az ajándékkal, ha tanulással, odafigyeléssel és lelkes kezdeményezőkészséggel készülünk az elfogadására.A gyülekezet összetételének legalapvetőbb meghatározója minden időben a sokszínűség. Nem mindegy, hogyan viszonyulunk ehhez. Akkor van élet a gyülekezetben, ha benne ez a sokszínűség megélhető valóság. Dietrich Bonhoeffer így ír erről: „Nagyon fontos, hogy a keresztyén közösség minden egyes tagja nélkülözhetetlen láncszeme legyen a közösségnek. Egy lánc csak akkor nem szakad el, ha a legkisebb szeme is megkapaszkodik a többiben… A gyöngék félreállítása a közösség halála.”Erre a magatartásra akkor lesz képes a ma élő gyülekezet, ha egyre kevésbé van elfoglalva önmagával, és egyre nyitottabb és figyelmesebb a körülötte élők életére és küzdelmeire. Csak a megszólító erővel rendelkező közösség képes növekedésre és fejlődésre. Ehhez pedig nem elég egy-két ünnepi óra önmagában. A gyülekezeti élet ünnepi óráit is a hétköznapi tevékenység alapozza meg.

A közösségépítő lelkész: gyakorlati teológiai kézikönyv lelkészeknek és nem lelkészeknek

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2010.

A jó lelkész a gyülekezet megújulásának egyik feltétele. Az életképes és aktív közösség pedig a legjobb motiváció a jövő lelkészeinek. Megkerülhetetlen ez a kölcsönhatás. Különösen igaz ez egyházunkban, ha az egy évtizede elindult hatodéves gyakorlati képzésre gondolunk. A programban résztvevő gyülekezetekben a lelkészjelöltet fogadó mentor lelkész és a gyülekezeti közösség sok energiát fektet abba, hogy a valóságnak megfelelően mutassa be a lelkészre váró mindennapi igénybevételt, és segítsen kialakítani a pályához szükséges bátorságot és testi-lelki erőnlétet. Hálásak lehetünk ezeknek a vállalkozó gyülekezeteknek és lelkészeknek. Példáikat viszik tovább a fiatal lelkészek.

Ez a kézikönyv nem szeretne egyoldalúan csak a lelkészek szemszögéből közelíteni a lelkészi hivatás mai értelmezéséhez és az ezzel összefüggő gyakorlati teológiai kérdésekhez. A könyvben kiválasztott témák és a megközelítésük is a lelkész és a gyülekezet szoros kapcsolatának szükségességét tükrözik: a közösségépítő lelkész csak a munkatársak közösségében tudja elvégezni a munkáját. Ez a szoros együttműködés veszélyeket és megpróbáltatásokat is hordoz magában. Erről is érdemes együtt gondolkodni a gyülekezetek tagjainak és a hozzájuk készülő teológushallgatóknak.

Ehhez szeretne ez a könyv segítséget és iránymutatást adni. Lelkészjelölteknek tananyagként, nem lelkészeknek pedig a gyülekezeti aktivitásukat fokozó olvasmányként. Célunk az is, hogy a tradíció és a modern közösségépítés gyümölcsözőbb együttélését segítsük a gyülekezetekben, elsősorban preventív módon, de kríziskezelés esetén is.

Ablaknyitás

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2004

A többségében fiatal doktoranduszok és lelkészek munkájából létrejött felnőttoktatási segédanyag az egyház alapvető kérdéseit tárgyalja, úgymint a Biblia, a szentségek, a keresztény spiritualitás, az egyházi ünnepek, a teremtettség és a keresztény ember viszonya stb. A kötet alapvető szándéka szerint közérthetően kívánja tárgyalni azokat a kérdéseket, amelyeknek a mai újragondolása segíthet a tanítványi küldetésünk megerősödésében.

 

A lelkigondozás órája

szerkesztette Szabó Lajos,

Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 2000.

A gyakorlati kézikönyv azt jelzi, hogy a lelkigondozásban szerepet vállalók számára segítséget szeretnénk átnyújatni. A program, amelynek szerves részeként készült a tanulmánykötet, azokat a fiatal, kezdő lelkészjelölteteket látja maga előtt, akik a gyakorlati tanévet töltik el evangélikus gyülekezetekben. A hűséges, pásztoroló gyülekezetvezetési stílus átadását és átvételét szeretnénk megkönnyíteni azáltal, hogy szolgálatban állók vallanak az istenközeli és emberközeli hivatás gyakorlásának szakmai kérdéseiről. A tanulmánykötet szakmai színvonala megmutatja, hogy a mindennapi lelkészi munka mellett mennyire fontos a teológiai önművelés a lelkészek számára.

Biztos, védett kikötő

Alapozó ismeretek a gyakorlati teológiában

 

 


Meditációk, imádságok, igehirdetések

 

Bölcs szív: 50+ meditáció és imádság

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2009

Kiknek ajánljuk ezt a kötetet?

  • 50 fölöttieknek
  • Akik környezetében 50 fölöttiek élnek – hogy jobban értsék őket
  • 50 alattiaknak – hogy tudják, mire számíthatnak
  • Azoknak, akik az értéket nem csak pénzben mérik
  • Azoknak, akiknek nincs szükségük folyamatos zajra – néha a csendet is szeretik
  • Akik nem hiszik el, hogy az élet annyi, amennyit a felszín mutat
  • Akik tudni akarják, akkor is értékesek, ha épp nem a csúcson járnak
  • Mindazoknak, akik megszerették azt a sorozatot, amelynek 5. kötete ez a könyv

 

Jelzőtűz: 11 bátorító szó

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2007

Hihetetlen mennyiségű energiát tudunk befektetni egy-egy, a személyes életünkkel kapcsolatos ünnep külső körülményeinek biztosításába. A meghívók színétől az asztalokra helyezendő gyertyatartók típusáig mi mindent át nem gondolunk ezerszer is! De marad-e egyetlen percünk is arra, hogy a lelkünk mélyén átérezzük azt, ami minket érint? Lehet, hogy külsőleg súlytalan, elárvult ünnep lett a pünkösd, mégis azt a különleges lehetőséget nyújtja, amelyben közel kerülhet bármelyikünkhöz Isten szava és cselekedete. A konfirmáció ünnepe is átalakult mára, és nagyon kevesen érzik át az erejét, ám benne az a pillanat érkezik meg, amelyben korábbi érdektelenségem érdeklődéssé és ragaszkodássá változhat. Korábban maximum pár lépést tettem óvatosan a templombejárattól az oltár felé, mert féltem, és idegen volt a mélység, most ismerősként lépegetek: megcsodálom a keresztelőkövet és megsimogatom a kancsót, amelyből nagyon régen vagy néhány napja vizet öntöttek a fejemre. Szívesen le is térdelnék, hogy valaki megérintse áldó kezével a fejemet. Mi is történt velem? Mi segített leginkább? Ki állt mellém, és lett kiváló idegenvezetőmmé? A kérdésekre képtelenség válaszolni. Olvastam már néhány vallásos könyvet korábban is, de nem éreztem a hatást: a tüzet, a mozgósítást. Mi történt most másként? Nem tudom megmondani. Annyi biztos csupán, hogy kitűnő tolmács tanította, és megértettem, hogy nem is olyan nehéz ez az idegennek hitt vallásos nyelv. Türelmes útitárs szegődött mellém, mindig csak azt bizonygatta, hogy fejlődöm, és egyáltalán nem vagyok reménytelen eset. Érdekes, hogy sohasem minősített. Mindig kérdezett ugyan, de nagy türelemmel segített a feleleteket megtalálni. Még a régi, sárguló konfirmációs káté számozott kérdéseit is sorra vette, bár eltért a megszokott sorrendtől, én mégis biztonságban éreztem magam mellette. Amit átéltem, az valóban csoda volt. Az én életem csodája. Ebben a kötetben egyetlen utat járunk be: Jézus boldogmondásainak tizenegy szavát. Megerősítő szavak ezek, jólesők is egyben. Megéreztetik: nem vagyunk elfelejtett emberek.

 

Lélegzetvétel: 9 nap a léleknek

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2006

Életében minden ember többször is eljut oda, hogy kétségbeesetten keresi azt a helyet, ahol erőt meríthet. Nem az a kérdés, hogyan jutunk el erre a pontra, hanem az, hogy mi a keresés eredménye. Az állandó sietség, a feszült, ideges élettempó, a tengernyi elfoglaltság és a sajátos fontossági sorrendek világában alig találunk már időt arra, hogy az elcsendesedés nyugalmát megtapasztaljuk. Szeretnénk elintézni talán ezt a tevékenységet is úgy, ahogyan mindent magunk körül: gyorsan, biztosan. Ehhez azonban szükség van nyugalomra, belső békességre, és arra, hogy a külvilágot egy bizonyos távolságból szemléljük. Elvonulni aligha sikerülhet kilenc napra úgy, hogy a környezetünk könnyedén hozzájárulna ehhez. Kilenc nap nagy időnek tűnik, pedig csupán egy bő hét. Arra talán – a felfokozott tempó ellenére is – jut még idő, hogy kilenc napon át, virágvasárnaptól húsvéthétfőig negyedórát arra fordítsunk a napjainkból, hogy átgondolunk egyetlen szót és elolvassuk egy kortárs lelkész vallomását. Ez számunkra friss levegőt, Istenre koncentráló perceket jelenthet.

  • A füzetet illusztráló képek készítői is megcsodáltak egy-egy különleges látványt. A fotók közreadása odaállíthat minket is arra a helyre, ahol ok megérezték a teremtett világ szépségét. Nem bonyolult dolog, nem is igényel különleges előképzettséget, hogy belelapozzunk ebbe a füzetbe, és elkezdjünk a születő csendben és áhítatban közelebb kerülni a kiapadhatatlan erőforráshoz. Természetesen nem csupán nagyhéten lehet a lélek nyugalmához közelíteni, hanem konferenciákon, csendes heteken, konfirmandusok táborában vagy egy kirándulás napjain is érdemes tűnődni ennek a füzetnek a segítségével Isten gondviselésének nagyságán. Lehet, hogy mi is inkább csak kérdezünk és méltatlankodva kiáltunk, mint a régi zsoltáros, vagy éppen Jézus tanítványai egykoron, de az Úr innen is tovább tud vezetni minket szeretetével és irgalmával. „Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat." (Zsolt 142,2–4a)

 

Fényforrás: 10 karácsonyi szó a léleknek

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2006

Az ünnepek néha nagyon furcsán érik el az életünket. Akkora a külső zaj, hogy még a meghitt ünnepi órák előtti utolsó percekben is alig képzelhető el a lecsendesedés. A belső világunk zaklatottsága sem kisebb sokszor. Az ünnep gyógyító erejét senki sem vonja ma kétségbe. Krisztus születésének fényéből mindegyikünk vágyakozik egy kis csóvára, egy aprócska de hosszú ideig meleget és védettséget teremtő energiára. Szenteste még ott is pótszékeket hordanak és lócákat cipelnek a hegyoldalon fekvő, sokszor nagyon hideg templomba – az istentisztelet egyébként ritkán járó fiatal férfiak -, ahol évközben csak néhány nagyon idős ember csendes imádsága próbálja betölteni az óriási teret. Az ünnepen otthonunkban is szeretnénk fényeket gyújtani. Minden ajándéknak és szeretet-megnyilvánulásnak is csak akkor van értelme, ha valamelyik társunk megérzi annak testet és lelket egyaránt gyógyító sugárzását. A kötödés és a szeretet mélységére vágyódunk. A hideg falakat langyosító, melengető erőre. Az igyekezet és a fáradozás akkor jut célhoz, ha a megajándékozottak arcán visszatükröződik az öröm és a boldogság fénye. A csillogó arcú emberek láttán épül a személyes hitünk. Szeretnénk ünnepteremtők lenni. Ehhez igyekszik ez a kis füzet is segítséget nyújtani. Nagyon egyszerű módon közeledik felénk. Naponta elő lehet venni, és egy-egy imádságot, meditációt vagy képet magunkkal vihetünk kísérő útravalóként. Lehet, hogy csak egy szó az, amit megjegyzünk magunknak, de bármikor felüthetjük a karácsonyi füzet lapjait, és felidézhetjük a többi gondolatot és érzést is. A tenyerünkben hordozhatjuk a karácsonyi szavakat, egy-egy napig legalább. Jobban fájnak az ünnepen a hiányzók, akik már nincsenek velünk. Kétségtelenül fájdalmas az egyedüllét és a magány is, de egy szikrányi fény eljuthat hozzánk ezekről a lapokról, az imádságokból. De lecsendesítheti az ünnepen sokszor minden ok nélkül feltörő családi perpatvar és veszekedést egy kis lelki csendesség. Esetleg visszahív buktató, veszélyes utakról. Vagy csupán hosszú idő után ismét törődünk a lelkünkkel… De jó lenne, ha házunkat betöltené a tíz szó szépsége és üzenete!

 

 Határmenti meditációk

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2008

A 7. Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozóra készült meditációkat és imádságokat tartalmazó kötet

 

Meríts! - meditációk és imádságok fiataloknak (Szélrózsa meditációk)

szerkesztette: Szabó Lajos
Luther Kiadó, Budapest, 2012

Fiatalok meríthetnek elsősorban gondolatokat, érzéseket ebből a könyvből. Kortársak vallomásai találhatók benne. Sokszínű, tarka kötetet vesz kezébe az olvasó. Egy közös szándék azonban valamennyi alkotásból sugárzik: Isten vonzásában szeretnénk élni. Modern és gyorsan változó világban is meg szeretnénk találni azt a pillanatot, órát vagy napot, amikor minden csendesebb, nyugodtabb lesz, és megtapasztalhatóvá válik Isten ereje személyesen és nagyon közvetlenül. Csendes nyári sátorban, vízparton vagy vízben, esetleg a legzajosabb rendezvényen, mindig felszabadító élmény Isten közelsége számunkra.
Fiataloknak meríteni életszükséglet! Meríteni pedig az tud, aki keresi és előbb vagy utóbb meg is találja a forráshoz, tóhoz vagy folyóhoz vezető utat az életében. Az erdei forrásból is tudunk úgy meríteni, hogy semmilyen eszköz nem szükséges hozzá. Elég a két kezünk és a szívünk szándéka. Mégis milyen páratlan érzés, ahogy a tenyerünk érzi a víz frissességét, lágyságát és élénkítő erejét. Erő van a vízben! Gyógyító erő, bátorító erő és felemelő erő! Egy jó időpontban jókor történő merítés személyes és megismételhetetlen élmény.
Jusson elegendő forrásvíz minden olvasónak, találjon mindenki testi és lelki egészséget segítő, Isten jelenlétét személyesen és mélyen megmutató élményeket!

Nyitott ajtó 1-2.

Áhítatok az év minden napjára.
Teológushallgatók munkáiból szerkesztette: Johann Gyula
Luther Kiadó, Budapest, 2004.

Visszhang

Az imádkozás ábécéje

szerkesztette: Szabó Lajos; illusztrálta: Gyarmathy Ildikó
Luther Kiadó, Budapest, 2012

Gyermekek imádkoznak. A felnőtt legszívesebben megállítaná az időt… Este az ágy szélén ülve, gyermek- és felnőttkezek kulcsolódnak össze. Halk szavak, a nap nagy eseményei, aggódásai és örömei. Közben kicsi és nagy érzi: Valaki hallja és meghallgatja.
Ereje van a szülők és gyermekek, nagyszülők és unokák közös imádságának. Fénye a gyermekimádságok sajátos szókincsének. Ezekből adunk közre egy kosárkával.
Kedvet szeretnénk teremteni az imádkozáshoz, hogy kis kezek nyissák ki ezt az imádságos könyvet. Lapozgassák, nézegessék a rajzokat, megsimogassák a kedvenc képeket. Van üres lap – rajzolásra. Van vonalas lap – a legkedvesebb imádságok leírására. De a legfontosabb, hogy elkezdjünk beszélgetni Istennel. Hogy kicsik és nagyok együtt tanulják az imádkozás ábécéjét.

 

Hullámhossz