Héber-magyar alapszókincs

Online adatbázisok:

Bibelkunde zum Alten und Neuen Testament:      

http://www.bibelwissenschaft.de/bibelkunde/

 

 


 

Az SBL (Society of Biblical Literature) interaktív, népszerűsítő bibliaismereti és recepciótörténeti oldala:

http://www.bibleodyssey.com/

 


 


 

Ókor - Bibliatudomány munkapad:

http://okorportal.hu/oktatas/bibliatudomany-munkapad

          - Ókori kelet munkapad (assziriológia és sumeriológia):

http://okorportal.hu/oktatas/okori-kelet


 The Nelson Glueck School of Biblical Archeology

http://ngsba.org/en/publications/ngsba-archaeology-journal

 


 

Manar al-Athar - a Közel-Keletről szóló digitális adatbázis:

http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/


 

Ókori Keleti Szövegek Fordításainak Regisztere:

Universität Bern - Institur für Archäologische Wissenschaften

http://www.iaw.unibe.ch/content/ueber_uns/mitarbeitende/abt_va/prof_dr_pascal_attinger/uebersetzungen/index_ger.html


 

 Cuneiform Commentaries Project

 

Közel 900 ékírásos szöveg magyarázatokkal a Kr.e 8. századtól Kr.e.100-ig terjedő időszakban. (Yale Egyetem online adatbázisa)

http://ccp.yale.edu/

 

 


 

Ókori Egyiptomi Hieroglifák, Szövegek, Szobrok, Domborművek és Festmények Digitális Topográfiai Bibliográfiája (THE DIGITAL TOPOGRAPHICAL BIBLIOGRAPHY of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs and Paintings)

http://topbib.griffith.ox.ac.uk//index.html

 


 

CUNEIFORM DIGITAL LIBRARY INITIATIVE

- Ókor keleti digitalizált archeológiai gyűjtemények nemzetközi katalógusrendszere - 

http://cdli.ucla.edu/

 


 

El-Amarna Szövegek:

http://oracc.museum.upenn.edu/contrib/amarna/corpus


 

Etimológiai Akkád Szótár (Etymological Dictionary of Akkadian):

http://www.uni-leipzig.de/altorient/etymd.html

 


 

Római utak és mérföldkövek Júdeában/Palesztinában:

Az ókori palesztinai római úthálózathoz kapcsolódó feliratok, térképek, egyéb írásos és tárgyi emlékek...

http://milestones.kinneret.ac.il/en/

 


 

 

Mezopotámiai királyi feliratok (fordítással):

http://cdli.ucla.edu/projects/royal/royal.html

 

 


 

 

Suda (Stronghold) On Line: Byzantine Lexicography

Az ókori mediterrán világ 10. századi bizánci görög történelmi enciklopédiája, amely átfogja a teljes görög és római antikvitást, bibliai és keresztény hatástörténeti emlékeket is tartalmaz.

http://www.stoa.org/sol/


 

 

Yale Divinity Digital Image & Text Library
Kép - és szöveganyag biblikus tanulmányokhoz

http://divdl.library.yale.edu/dl/

 


 

 

A jeruzsálemi Rockefeller Múzeum régészeti kincseiről készült képtár (mintegy 5700 tárgyi lelet) korszakokra és kategóriákra bontva (a történelem előtti időktől a perzsa és hellenista korszakon át az Oszmán periódusig) mostantól online is elérhető és az adatbázis folyamatosan frissül:


http://www.antiquities.org.il/t/default_en.aspx

 


 

Word Digital Library


Ősi szent szövegekhez, köztük a Biblia kézirataihoz, térképekhez, forrásokhoz biztosít szabad hozzáférést a legkülönfélébb nyelveken.

http://www.wdl.org/en/search/?languages=heb&item_type=manuscript#10638

 

 


 

2014. október 20-án a Fribourgi Egyetem (Svájc) BIBLE+ORIENT Múzeuma újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt. Az 1998 óta lépésről lépésre felépített gyűjtemény nem ismeretlen azok számára, akik a Biblia és az Ókori Keleti civilizációk kapcsolatát kutatják. A múzeum gyűjteményének részét képezi ugyanis – többek közt – a világ egyik legnagyobb egyiptomi szkarabeusz- és amulettgyűjteménye, bronzszobrok, mezopotámiai pecséthengerek, agyagtáblák, levantei agyagszobrok, valamint egy levantei érmegyűjtemény.
Fontos szempont, hogy mindezek a tárgyak elsősorban nem kiállítási objektumok, hanem kutatói és oktatási célokra gyűjti őket a Fribourgi Egyetem, ennek megfelelően az újonann kialakított, bővített múzeumtér elhelyezkedése is elsősorban a tudomány elősegítését szolgálja.
A kibővített kiállítás intenzíven foglalkozik a Biblia világának tárgyi kultúrájával: előtérbe kerülnek az etnográfiai tárgyak, a fazekas termékek kronológiája és a kézműves tárgyak előállítása a prehistorikus időkben.
A Múzeum gyűjteményéhez kapcsolódó, folyamatosan bővülő adatbázis, amely a Közel-Kelet képi és tárgyi leleteit gyűjti egybe, a következő címen érhető el:

http://www.bible-orient-museum.ch/…/co…/online-database-bodo

 


 

 

"Kép és Biblia" - a Német Bibliatársulat (Deutsche Bibelgesellschaft) akciója a reformáció évtizedében

Így 2014. október 31-től a Német Bibliatársulat egyedülálló online-kínálattal jelentkezik , azaz a művészettörténetből kiválogatott 365 képet hozzájuk tartozó bibliai szövegekkel együtt bocsát egy éven keresztül naponként elosztva a nagyközönség rendelkezésére.
Az akciót nemcsak egyének vehetik igénybe, hanem közösségi felületek, internetes portállal rendelkező közösségek, intézmények is csatlakozhatnak hozzá, be lehet állítani, hogy honlapunkon/blogunkon napi posztként jelenjen meg.
Az akció bővebb leírása itt található:

 


 

 

Ebla Digitális Archívum (Ebla Digital Archives)

Az adatbázis az Eblai Királyi Archívumhoz (Ebla Royal Archives) tartozó ékírásos szövegek teljes anyagát rendelkezésre bocsátja:

http://virgo.unive.it/eblaonline/cgi-bin/home.cgi

 

 


 

 

Online Egyiptomi Bibliográfia - Oxford University

http://oeb.griffith.ox.ac.uk/NewMaterial.aspx

 


 

 

Agade Levelezőportál

Jack M. Sasson a Vanderbilt Egyetem judaisztikával és biblikus tanulmányokkal foglalkozó professzora csaknem két évtizede csokorba gyűjti és világszerte napi szinten továbbítja, megosztja a Közel-Kelettel, a késő antikvitással, judaisztikával, klasszika filológiával és régészettel foglalkozó tanulmányokat, műhelyalkalmakat, konferenciákat és állásaajánlatokat széles szellemtörténeti és kulturális áttekintésben.  

Az SBL (Society of Biblical Literature) Sasson professzor munkássága elismeréseként ezentúl archiválja és rendszeres jelleggel közzéteszi portálján az Agade levelezőrendszeren keresztül továbbított híreket, linkeket:

http://www.sbl-site.org/agade.html


 

 Az Ókori Egyiptom Digitális Régészeti és Kulturális Térképe

(Michigan State University - Department of Anthropology)

http://leadr.msu.edu/projects/fall-2014-3/daea/


Digitale Nah- und Mittelost-Studien - Philipps Universität Marburg:

http://www.uni-marburg.de/cnms/forschung/dnms/

Altorientalistische Bibliographien und Indizes (ABI):

http://www.uni-marburg.de/cnms/forschung/dnms/apps/abi

Akkád és sumer szövegek:

http://www.uni-marburg.de/cnms/forschung/dnms/apps/ast/uriii


 Perszepoliszi Archívum

http://achaemenid-taxation-project.nl/index.html


NaBuCCo - Újbabiloni Ékírásos Gyűjtemény

http://nabucco.arts.kuleuven.be/nabucco/

 


Ókori mezopotámiai művészet aspektusai négy modulban:

http://cnx.org/search?q=author:Feldman


 

Oxford Archeológiai Képarchívum

(Asszír, újbabiloni, perzsa etc. forrásokkal)

http://oaid.co.uk/#/about


 Késő antikvitáskori zsidó diaszpórák (117-650)

diaspora


 Mezopotámia vízrajza

http://www.lingfil.uu.se/staff/olof_pedersen/Google_Earth/


 

Online folyóiratok:

European Electronic Journal for Feminist Exegesis         

          
http://www.lectio.unibe.ch/

 

 


 

Biblical Studies On the Web   (BSW)      

http://www.bsw.org/

 

 


 

 

Journal of the Jesus Movement in its Jewish Setting (JJMJS)

A zsidó és keresztény hagyományok, identitások széles palettája árnyalta egymást kölcsönösen a római késő antikvitás századaiban. Tudományos megközelítések nem kevésbé sokszínű palettája – a keresztény Origenész történelmétől a kései birodalomig, a régészettől a Holt-tengeri tekercsekig, rabbinikustól a patrisztikusig – gyűlt egybe erről az időszakról, hogy jobban megérthessük annak vallási és szociális dinamikáját.

A JJMJS az ilyen tudományos kutatásokat hivatott előmozdítani és ösztönözni diszciplináris határokon túlmutatóan, hogy az innovatív kutatás eredményeit a széles közönség számára is elérhetővé tegye.

2014. október 20. óta a JJMJS költségmentes és teljeskörű hozzáférést biztosít online-folyóirataihoz.

A projektről bővebben itt lehet olvasni, illetve már az első számot is le lehet tölteni:

http://www.jjmjs.org/

 


Pilpul

 

Judaisztika, hebraisztika, egyéb zsidó kultúrtörténeti cikkek és közéleti reflexiók iránt érdeklődők figyelmébe:

http://pilpul.net/

 

 

Childbirth and Women's Healthcare Across Cultures

 

A Dynamis nevű spanyol folyóirat angol nyelvű tudománytörténeti speciális kiadványa. A cikkek az ókori Közel-Kelet, Egyiptom, a Földközi-tenger menti és Kelet-Ázsia térségéből merített szüléssel, családdal és gyermekneveléssel kapcsolatos témákról szólnak.

http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/issue/view/21162/showToc

 


 

Axis - vallástörténeti folyóirat

http://vallastortenet.hu/index.php/Axis

 

 


 

Tyndale Bulletin


Több száz online hozzáférhető biblikus és hermeneutikai cikk a Tyndale Bulletin (Cambridge) kínálatában:


http://www.tyndale.cam.ac.uk/TB_Authors