TERÉZVÁROSI VALLÁSKÖZI KONFERENCIA – 2019/1

a konferencia védnöke: VARGA LAJOS váci segédpüspök

május 20. hétfő 15.00-19.00 h.

a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébániai Nagytermében

Budapest VI. Pethő S. u. 2.

 a Nagymező u. és a Király u. sarkán, bejárat a sekrestyével szemben

ÉLET AZ ÉLET UTÁN

 ***

Megnyitó 

VARGA LAJOS váci segédpüspök

HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN esperes plébános

 ***

Előadások

DARVAS ISTVÁN

főrabbi, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkára

Seól vagy Olám Hábá?

 

BÉRES TAMÁS

egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi  Egyetem

A halál utáni lét

a XX. sz. keresztény teológiájában

 

SULOK ZOLTÁN

elnök, Magyarországi Muszlimok Egyháza

Bizony a Túlvilág jobb

és maradandóbb!"(Korán, 87:17)

 

SZÉCSI JÓZSEF

vallásfilozófus, egyetemi docens

A gilgul és az ibbur

 

MÉRŐ MÁTYÁS

Krisna-hívő lelkész

Jövőben testünk: tetteink következménye

 

 

 

 

 


 Adventista TF 01v

Eszkatológia szimpózium

Pécel, 2019. május 15.

Téma:             Keresztény eszkatológia időszerű kérdései

Helyszín:       AdventistaTeológiai Főiskola – Pécel, Ráday u. 12.

Időpont:         2019. május 15.

Tervezett időtartam: 10.00–14.30

Program:

10.00   Nyitóbeszéd (10p)

Moderátor: Dr. Tonhaizer Tibor

10.15   1. előadás: Dr. Szűcs Ferenc (35p)

            Diszkusszió (15p)

11.05   2. előadás: Dr. Béres Tamás (35p)

            Diszkusszió (15p)

12.00   Ebédszünet (45p)

            Kötetlen beszélgetés az előadók és a hallgatók között

12.45   3. előadás: Rozgonyi Botond (35p)

            Diszkusszió (15p)

13.35   4. előadás: Dr. Szilvási József (35p)

            Diszkusszió (15p)

14.25   Zárszó

14.30   Távozás

A szimpózium célja feltérképezni a különböző keresztény eszkatológiai irányzatokat. Ez az oka annak, hogy nem adtunk meg a jelzettnél körülhatároltabb témát.

A szervezők szeretnék, ha ebben a témában elindulhatna egy szakmai diszkusszió.

Az előadók ismertetik teológiai látásuknak megfelelően az eszkatológia aktuális kutatási irányait, eredményeit. Az előadásokat követő reflexiók pedig lehetőséget teremtenek felekezetközi szakmai konzultációra.

A szimpózium előadásaiból készült kiadványt (kiegészítve további tanulmányokkal) a téma iránt érdeklődő mester- és doktori képzésben résztvevő hallgatók számára ajánljuk, hogy „első kézből” ismerhessék meg az eszkatológia eltérő megközelítéseit. Ezért kérjük az előadások anyagának publikálható, szerkesztett változatát röviddel a szimpózium után.

Továbbá arra szeretnénk kérni az előadóinkat, hogy egy 5-10 soros rövid bemutatkozást küldjenek el számunkra, 2019. május 10-ig!

Isten gazdag áldását kívánjuk életükre és munkájukra!

Üdvözlettel,

Szilvási József Rektor Úr nevében

Szilvási Zsuzsanna és Faragó Tibor


 

2018 11 17 Sapientia nap FINALmbj

 Örömmel látjuk az érdeklődőket az alábbi programon, amely az előzetes hírek ellenére nem szabvál, de ettől függetlenül érdekes és hasznos ismeretek forrása!

10 nyugtalanító kérdés
Agenda 2030 Humánökológiai Műhely

Deák Téri Evangélikus Gimnázium (1052 Budapest, Sütő u. 1.)

2018. szeptember 25. – december 11., keddenként 17.00–19.30

Az Agenda 2030 Humánökológiai Műhely az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága kezdeményezésére indult. Célja, hogy hozzájáruljon az ENSZ 2030-ig szóló célkitűzéseinek, a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításához.

2018 őszén a fenntarthatósággal kapcsolatban 10 nyugtalanító kérdést járunk körbe. Az egyórás előadásokat a résztvevők és az előadók diskurzusa követi a témával kapcsolatban.

Előadásainkra minden érdeklődőt várunk, nem csak résztvevőnek, hanem a műhely jövőjének építéséhez is. A kurzusok találkozóhelyek a fenntarthatóság és tudományosság iránt elkötelezettek számára.

 


Demonstrátort keresünk

Kérjük, jelentkezzen, aki a 2018/19-es tanévben szívesen vállalná a tanszéken a demonstrátori feladatok ellátását. Általában a demonstrátor SzMSz szerinti feladataira lehet számítani, de az élet gyakran jár meglepetésekkel.

"... (5) A demonstrátor feladata, hogy a tanszékvezető vezetése alatt támogassa a tanszék oktatói és tudományos munkáját olyan feladatok elvégzésével, mint

a) az adott tudományág újonnan megjelenő szakirodalmának (könyvek és folyóiratok) figyelemmel kísérése,

b) katalógus felállítása, kezelése, karbantartása,

c) a tanszék könyveinek kezelése, rendezése,

d) bibliográfiai munkák,

e) szakirodalom beszerzése (könyvvásárlás, fénymásolat készítése, könyvtári katalógusokban való kutatás),

f) a tanszék tudományos adminisztrációs munkájának segítése és szervezése,

g) az oktató segítése az előadáson való jelenlét ellenőrzésében (jelenléti ív előkészítése, körbeadása, stb.),

h) az előadás hangosításának, hangfelvételének illetve hanganyagok lejátszásának előkészítése, a berendezések kezelése;

i) vetítés előkészítése, a berendezések kezelése,

j) technikai eszközök kikölcsönzése, felelős és szakszerű kezelése, határidőre kifogástalan állapotban való visszaadása;

k) az oktatásba tartozó és az oktató által kezdeményezett tanulmányi látogatások (más felsőoktatási intézményben, közgyűjteményben, szociális intézményben, stb.) adminisztrációjának és technikai szervezésének lebonyolítása.

(6) A demonstrátortól elvárt tevékenység a szorgalmi időben (tanévenként kétszer négy hónap) munkanaponként egy óra, amelyért az illető tanszék terhére ösztöndíj nyújtható. A demonstrátori tevékenység közös megegyezéssel kiterjeszthető a szorgalmi időn túlra is. "

 


„Pázmány előadások”

Kutatási és tájékozódási irányok a kortárs szisztematikus teológiában

Előadássorozat meghívott vendégelőadókkal, PPKE HTK 2018. II. szemeszter

 

A „Pázmány előadások” sorozat alapvető feladatának tekinti bemutatni azokat a területeket, ahol a mai szisztematikus teológia intenzív kutatásokat folytat és ahol új perspektívák megnyílására való lehetőség. A kurzus célkitűzése, hogy egyfelől segítse a hallgatók tájékozódását a mai szisztematikus teológiában; másrészt, hogy előmozdítsa az együttgondolkodást teológusok és filozófusok között. E kettős célt úgy kívánja elérni, hogy a sorozat keretében meghívott teológusok és filozófusok tartanak előadást egy-egy kurrens kutatási témában, melynek kompetens szakértői. Az előadásokat szakmai vita, dialógus követi. A kurzus várható hozadéka, hogy elősegíti az együttműködést a Pázmány Karai között – elsősorban a BTK Keresztény Filozófiai Intézetével –, de a hazai teológiai oktatás és kutatás egyéb intézményeivel is. Az előadássorozat lehetőséget ad az ökumenikus párbeszéd elmélyítésére is egy-egy konkrét teológiai kérdés kapcsán.

A kurzus a HTK minden hallgatója számára különelőadásként felvehető. Különösen is ajánlott a doktori iskola diákjainak, akik opcionális kurzusként teljesíthetik. Az előadássorozat nyitott más Karok és teológiai intézmények hallgatói előtt is, akik intézményük szabályai szerint ismertethetik el a kurzus lehallgatását. Az előadásokra és a szakmai beszélgetésekre szívesen látjuk más teológiai intézmények és a PPKE Karainak oktatóit is.

Febr. 12. Török Csaba: A kortárs teológiai ismeretelmélet távlatai

Febr. 19. Görföl Tibor: Kortárs vallásteológiák

Febr. 26. Mezei Balázs: "Radical Revelation" – a kinyilatkoztatás filozófiai megközelítése

Márc. 6. (kedd) Baán István: A kortárs bizánci-ortodox teológia

Márc. 12. Ambrus Gábor: Vallási tapasztalat és technológiai világkép

Márc. 19. Martos Balázs Levente: Írásértelmezés és ökumenikus bibliafordítás

Ápr. 9. Szeiler Zsolt: Filozófia és teológia viszonyának kérdése a vallási tapasztalat értelmezése kapcsán

Ápr. 17. (kedd) Hoványi Márton: Az ember nyelvi létmódja és a teológia. A teológiai hermeneutika kérdései

Ápr. 23. Béres Tamás: Filozófia és teológia viszonyának értelmezése a kortárs protestáns teológiában

Máj. 7. Válóczy József: Az ember identitásának kérdése a keresztény filozófiai antropológia szemszögéből

Máj. 14. Tóth Beáta: A kortárs angolszász teológia kihívásai

 

Az egy órás előadást (14.00-15.00), szakmai beszélgetés követi (max. 30 perc). 

 


 


 

Lenne itt egy világvége… (vagy mégis van kiút?)

Humánökológia kurzusok, 2018. tavasz

Klímaváltozás, fajpusztulás, népvándorlás, elidegenedés, korrupció, nyomor – úgy gondolod, mindezt csak elszenveded, de személy szerint semmiről sem tehetsz? Jobb volna vagy rosszabb szerinted, ha kiderülne, hogy mégis csak tehetsz róla? S hogy tehetsz valamit azért, hogy jobb hely legyen a világ.

Hogy a globális kihívások korában mit jelent a felelősség, megtudhatod, ha részt veszel Béres Tamás és Lányi András Felelősségetika a 21. században című kurzusán.

Hogy mi az, amit egy közösség megtehet az ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontból kiegyensúlyozott változásért, együtt vizsgáljuk Kajner Péter Fenntartható vidékfejlesztés című kutatószemináriumán.

A Magyar UNESCO Bizottság immár harmadik esztendeje támogatja az ’Agenda 2030 Humánökológiai Kutatóműhelyt. Kurzusaink az ELTE Társadalomtudományi Kar tanrendjén szerepelnek, de nyitva állnak minden egyetemi hallgató (és volt hallgató) előtt!

(tovább... http://humanokologia.hu/kutatomuhely/ )http://humanokologia.hu/kutatomuhely/ )

 


 

Hit, tapasztalat, hittapasztalat címen

Takácsné Kovácsházi Zelmának, a tanszék nyugalmazott oktatójának ajánlott könyv jelent meg 2017. decemberben. A könyv tartalma a 2017. júniusban, ugyanezzel a címmel tartott koferencia anyagára épül. Megrendelhető az címen. 

Pásztori-Kupán István (Erasmus+) vendégelőadásai december 4-6.

Minden érdeklődőt örömmel látunk!

december 4. hétfő 10,00: Jézus Krisztus személye az óegyházi hitvallások és zsinati végzések tükrében (10. terem)

december 5. kedd 10,00: Az ókori görög filozófia és az ókeresztyén teológia párbeszéde, különös tekintettel Küroszi Theodórétosz A görög betegségek orvoslása c. munkájára (15. terem)

december 6. szerda 14,00: A test feltámadásának kérdése Ikoniumi Amphilokhiosz gondolkodásában; Halál és feltámadás, az emberi lélek és az örök élet Kálvin első teológiai munkájában (10. terem)

december 6. szerda 20,00: Platón és Arisztotelész a teológiában (Melanchthon Szakkollégium) 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszéke
és a Sándor Kör Ökumenikus Pedagógiai Műhely
meghívja Önt
A szofiológia útjai II., A nő transzcendenciája
szimpóziumra
Időpont: 2017. november 25., 9,00
Helyszín: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Helyszín: EHE, kápolna

***

9,00 A konferencia megnyitása: Béres Tamás, Cselényi István

 

1. A szofiológia útjai, moderátor: Béres Tamás

2. Női spiritualitás, moderátor: Cselényi István

9,05 – 9,30

Cselényi István: A Szentlélek anyasága

9,30 – 10,00

Szabó Ferenc SJ: „Az örök női” – Szűz Mária – Isten női arca

10,00 – 10,15

1. szekció: kápolna

2. szekció: 1. emeleti közösségi terem

10,15 – 10,45

Varga Gyöngyi: Az elfátyolozott női arc: Hóseás 11 istenképe

Korányi András: A női szerep újraértelmezése a beginamozgalomban

10,45 – 11,15

Miletics Katalin Janka: Szofia az ikonfestészetben: szentség és személyesség

Tornay Krisztina: Női archetípusok a katolikus egyház szenttiszteletében

11,15 – 11,45

Szűcs Kinga: Isten női arca - Isten, nő és természet kapcsolatának értelmezései az ökofeminista teológiában

Deme Tamás: A nő szakralitása Dienes Valériától Henri Bouladig

11,45 – 12,00

szünet

12,00 – 12,30

Hajnády Zoltán: Teurgikus-szofiurgikus művészet

Fekete József: A Mária-megjelenések lélektana

12,30 – 13,00

Farkas Zoltán: Szophia a szenvedő Lélek (Vl. Szolovjov korai szophiológiai nézetei)

Zsigmondy Árpád: A nő transzcendenciája a magyar ősvallás nyomaiban és a Bibliában

13,00 – 13,30

Béres Tamás: Dorothee Sölle istenképe

Puss Sándor SJ: A nő bűnbe vitte a férfit vagy kihívás elé állította? – Egy újabb hipotézis a Ter 3 alapján

13,30 – 13,45

szünet

13,45 – 13,50

Havasi Katalin (ének): Magnificat az O Sapientia (Ó, Bölcsesség) kezdetű antifónával

13,50 – 14,20

Cs. Varga István: A regény- és drámaíró Németh László emberfogalma, nőalakjai és a „mítoszi sugárzás”

14,20 – 14,35

Pungur József: (Edmonton): Isten anyasága

14,35 – 15,05

László Virgil: Bölcsességkrisztológia Pálnál

15,05 – 15,30

Fórum

 


Kerekasztal-beszélgetés: „Emberi reprodukciós eljárások, jog és moralitás: változó társadalmi konszenzus?”

Az MTA TK Jogtudományi Intézete kerekasztal-beszélgetést szervez az in vitro fertilizáció különböző aspektusairól „Emberi reprodukciós eljárások, jog és moralitás: változó társadalmi konszenzus?” címmel.

  • Időpont: 2017. október 5. 10:00–12:00
  • Moderátor: Varju Márton, tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) 
  • Résztvevők: Sándor Judit (CEU); Sajgó Szabolcs (jezsuita pap); Orosz Gábor Viktor (Evangélikus Hittudományi Egyetem); Szebik Imre (SOTE)
  • Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
  • Nyelv: magyar

----------------------------------------------------

Mi is az a gasztroteológia? Mi köze egymáshoz a gasztronómiának és a teológiának? GasztroTeológia előadássorozatunk zárásaként Orosz Gábor Viktor, az EHE docense beszél a táplálékunk és lelkünk közötti összefonódásokról. 

A program 17 órakor tárlatvezetéssel indul az Ige-Idők - A reformáció 500 éve című kiállításban

Belépő:
A programjegy (2500 Ft) a tárlatvezetés és az előadás részvételi díját is tartalmazza.

A programon való részvétel REGISZTRÁCIÓhoz kötött, amelyet szeptember 28-ig küldhet el a e-mail címre.

Dátum:
2017/09/29 - 17:00
Helyszín:

Magyar Nemzeti Múzeum - Ige-Idők - A reformáció 500 éve c. időszaki kiállítás

--------------------------------------------------------

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszéke
szeretettel vár minden érdeklődőt
Hit, tapasztalat, hittapasztalat
című konferenciáján.
Időpont: 2017. június 2, 13-18 óra
Helyszín: Evangélikus Hittudományi Egyetem

13,00-15,30

Réz-Nagy Zoltán: Pünkösd - bátorság a beszédhez

Kiss Endre: Hit, tapasztalat, tudás (Fogalmak körhintája)

Bartha István: Az Ige mint tapasztalat

Kamarás István: Keresztény tapasztalat és megtapasztalás, hiedelem és hit

Varga Gyöngyi: A vándorok hite: gondolatok az Ószövetség "nomád" teológiája kapcsán

Szécsi József: Zsidó identitás és kereszténység

 

15,45-18,00

Béres Tamás: Luther és a hittapasztalat

Kodácsy-Simon Eszter: Tapasztalati tanulás a hittanórán

Csepregi Zoltán: Tapasztalati kereszténység a 18. századi pietizmusban.

Kendeh K. Péter: Közösségi hasadások

Orosz Gábor Viktor: A még-nem aurája és a már-most szépsége

 

 ---

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszéke

és a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság meghívja Önt

a Szophia, női princípium, nőiség (A keresztény szofiológia útjai)

címmel tartandó szimpóziumra

Időpont: 2017. május 31.

Helyszín: 1141, Budapest Rózsavölgyi köz 3.

9h A konferencia megnyitása: Béres Tamás, Cselényi István

A szofiológia útjai

Moderátor: Béres Tamás

9h 15’ Cselényi István: Szophiától a Szentlélekig

9h 45’ Szigeti Jenő: Isten anyai arca adventista szemmel

10h 15’ Szécsi József: A chochma és a korai rabbinikus irodalom

10h 40’ Hajnády Zoltán: Szophia és Logosz a kozmikus és történelmi világrend organonjai

11h Farkas Zoltán: A szophikus elv Szolovjov bölcseletében

11h 30’ Réz-Nagy Zoltán: Szophia a kiskultúrákban

12h Jutta Hausmann: Szophia -- egy ószövetségi istennő emléke?

12h 30’ Összegzés, fórum

13h Ebéd

Istenkép – emberkép

Moderátor: Cselényi István

14h Deme Tamás: Henri Boulad kérdésfelvetése

14h 50’ Zsigmondy Árpád: Temeriánus gondolatok az istenségről

15h 20’ Hofher József: Az istenkép változása

15h 50’ Fekete József: A női princípium a világvallásokban

16h 20’ Tornai Krisztina: Isten képmása. A női spiritualitás útjai

16h 50’ Összegzés, zárszó

Jelentkezés ebédre:

 


 


 


BÍRÁK/SÓFTIM KÖNYVE
Biblikus Konferencia a Magyar Tudomány Ünnepén - 2016
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) Oktogonális Terem
1084 Budapest, VIII. Scheiber Sándor utca 2.
2016. nov. 14. hétfő 10.00-16.00 h.
Megnyitó
OLÁH JÁNOS – egyetemi tanár, OR-ZSE rektor h. (10.00-10,15 h.)
Előadások
KARASSZON ISTVÁN - egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Sámson, a bíra  (10.15-10.35 h.)
OLÁH JÁNOS – egyetemi tanár, OR-ZSE rektor h.
„…kenyerem és borom is van…” (Bírák XIX,19)
A bor a zsidó hagyományban(10.45-11.05 h.)
GÁBOR GYÖRGY – egyetemi tanár, OR-ZSE
Sámson és a filiszteus kipa(11.15-11.35 h.)
UHRMAN IVÁN – tanszékvezető, egyetemi docens, OR-ZSE
Izsák, Ifigeneia és Jiftách(11.45-12.05 h.)
BENYIK GYÖRGY – főiskolai tanár, Gál Ferenc Főiskola (12.15-12.45)
Könyvbemutató és Tiszteletpéldány átadás az OR-ZSE Könyvtárának:
A Tóra magyar szövegének kézzel lemásolt fakszimile kiadása 2 kötetben (Szeged, 2016), és a Magyar Biblikusok Lexikona (Szeged, 2016)
Ebédszünet (12,45-13.45 h.)
ENGHY SÁNDOR- egyetemi tanár,
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
Miért lehetetlen a Bírák könyvének megértése a masszóra és az akcentusok nélkül? Ahogy ez a kezdeteknél eldől (Bír 1,1-3) (13.45-14.05 h.)
BÉRES TAMÁS – egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem
Tekintély és hatalom az ÚR közelében (14.15-14.35 h.)
DARVAS ISTVÁN - tanársegéd, OR-ZSE
Jiftách áldozata (14.45-15.05 h.)
SZÉCSI JÓZSEF – c. egyetemi docens, OR-ZSE
Debóra, Jefte és Sámson alakja a rabbinikus irodalomban (15.15-15.35 h.)
Zárszó (15.35-15.45 h.)

 meghívó ökumenikus konferenciameghivo

 


 

tihany 2016

 


 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága

2016. május 26.-án konferenciát szervez

„Elvándorlás és migráció a 21. században” címmel.

 


 

Alister E. McGrath: Meghökkentő értelem című könyvének bemutatója a Bibliamúzeumban

 

 


 

Jesenius központ aktuális előadása

 


 

 

 


 

 

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem aktuális programja:

http://www.epmsz.eu/

 


  

Zöld Civil Országos Találkozó és Majális

Őriszentpéter, 2016. április 29. - május 1.

http://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2016-2/program/

 


 

 

 


 

 

 

 


 

A Rendszeres Teológia Tanszék és a Vallás- és Társadalomtudomány Tanszék közös estje
Helyszín: Evangélikus Teológusotthon kápolnája 

A Wesley János Lelkészképző Főiskola
Vallástudományi Intézete
tudományos szümposziont szervez az alábbi címmel:

ÁLDOZAT

A szümposzion időpontja 2015 május 1-2-3 (péntek-szombat-vasárnap), helye a Főiskola székháza, 1086 Budapest, Dankó u. 11. 

   PROGRAM


 Meghívó
Keresztény egyetemesség és nemzettudat

Adventista Teológiai Főiskola

A konferencia célja annak megvitatása, hogy miként lehet megőrizni az egészséges nemzettudatot az egyetemes keresztény evangéliumi küldetés teljesítése során.

A konferencia időpontja: 2015. április 12-15.

A konferencia helyszíne: Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr u. 35.)


 

 

 Dietrich Bonhoeffer, az ellenálló

Bonhoeffer emlékkonferencia 2015. április. 9.
Wesley János Lelkészképző Főiskola – Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Budapest VIII. ker. Dankó u. 11.

Napirend

 


 


 

 

Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság (MASZT) 2015. évi konferenciája
AZ EMBER MINT SZEMÉLY ÉS KÖZÖSSÉG
2015. március 7., szombat
Helyszín: Párbeszéd Háza, Budapest, VIII. Horánszky u. 20.

A Magyar Bioetikai Társaság 24. Nemzetközi Konferenciája.
2014. szeptember 26-27.
Jövőnk záloga: család és hivatás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
II. János Pálról nevezett díszterem
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet


Az üdvösség sarkköve - Testünk szerepe a Krisztus-követésben

5. Bakonybéli Ökumenikus Konferencia
2014. október 18.


 

 Conference: Is the Universal Morality Possible?

 The Institute of Philosophy of the Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences cordially invites you to its international conference on

Is the Universal Morality Possible?
Moral philosophy and the challenges of the postmodern age

Venue: Budapest 1014 Táncsics Mihály st. 7. (MTA BTK Institute for Musicology, Bartók Room, Haydn Room)

Date: 8-9 May, 2014.

The detailed program of the conference can be found here and here.
Abstracts of the talks can be accessed here.


Konferencia az uzsoráról

2014. március 28. (péntek) 08:30 Kari Tanácsterem ELTE ÁJK

Letölthető program


 

Jesenius Központ következő előadása:


Villamosenergia-ellátás Magyarországon a 21. században: MTA vita

Paks vobiscum? Konferencia a paksi atomerőmű tervezett bővítéséről. 2013, december 13, Párbeszéd Háza


2014/15. tavasz félévi tárgyak: ETN

Rendszeres teológiai PhD-kurzus