Kat-lp.mtárs BA köt. 2009 után

KRX-105 (2kr 1/1fv) Bevezetés a teológia irodalmába
KRX-001 (2kr 1/1fv) Bevezetés a filozófiába
KRX-132 (3kr 1/3fv) Egyetemes egyháztörténet 2.
KRX-121 (2kr 1/3fv) Vallástörténet
KRX-122 (2kr 2/4fv) Világvallások
KRX-002 (2kr 2/2fv) Filozófiai szövegolvasás
KRX-117 (2kr 3/5fv) Etika alapismeretek 1.
KRX-118 (2kr 4/6fv) Etika alapismeretek 2.
KRX-115 (2kr 5/3fv) Dogmatika alapismeretek 1.
KRX-128 (2kr 6/6fv) Rendszeres teológiai szigorlat 1.
KRX-116 (2kr 6/4fv) Dogmatika alapismeretek 2

 

Levelező tagozat rendszeres tárgyak

ARX-121 (3kr 1fv) Vallástörténet
ARX-115 (3kr 1fv) Dogmatikai alapismeretek
ARX-124 (3kr 1fv) Szimbolika 1
ARX-122 (3kr 2fv) Világvallások
ARX-117 (3kr 2fv) Etikai alapismeretek
ARX-001 (3kr 3fv) Bevezetés a filozófiába
ARX-002 (2kr 3fv) Filozófiai szövegolvasás
ARX-105 (2kr 3fv) Bevezetés a teológia irodalmába
ARX-118 (3kr 4fv) Etikai alapismeretek 2
ARX-125 (3kr 4fv) Szimbolika 2
ARX-128 (4kr 6fv) Rendszeres teológiai szigorlat
ARX-116 (3kr 6fv) Dogmaitkai alapismeretek 2