2017/18 őszi félév

Tematika: "Remény és jövőképek a kortárs teológiai irodalomban"

Témavezető: Béres Tamás

Helyszín és Időpontok: EHE 8. terem, 09.28., 10.19., 11.23., 12.14., (10,15 óra)

 


2016/17 tavaszi félév

Tematika: A hit szerepe a mai világban
Tanegység leírás:
Rowan Williams volt canterburyi érsek korunk egyik legjelentősebb anglikán teológusa, aki hivatali ideje alatt üdítően új módon értelmezte a vallás közéleti szerepét. A kurzussal azonos című könyvében a szerző olyan fontos témákkal foglalkozik, mint a gazdaság, a környezetvédelem, a többvallású társadalom, a vallás helye a kormányzásban, vagy az emberi jogok és a szekularizmus.
Témavezető: Orosz Gábor Viktor
Helyszín, időpont:
EHE, blokkszeminárium, december 7-8, 14:00-18:00ig,


2015/16 őszi félév

Teológia és művészet

A kurzus különböző művészeti ágakat képviselő meghívott előadók segítségével vezet be a teológia és a művészetek határvidékén keletkező aktuális kérdésekbe és jelenkori szemléletekbe. A hallgatóktól aktív jelenlétet várunk. A félév értékelése a megadott irodalom és az elhangzó előadások szerinti csoportos megbeszélésben mutatott aktív hozzájárulás alapján történik.

október 21: Szalai András (Építészet)
október 28: Kamp Salamon (Zene)
november 4: Zay Balázs (Képzőművészet)
december 2: Összegzés, megbeszélés
A kurzusok helyszíne az EHE Pröhle szoba (szükség esetén Tanácsterem)
Időpontok: szerda 11,45 - 13,15
Kurzusvezető: Béres Tamás

 

2014/15 tavaszi félév

Közösségi mennyországok a hálózati társadalomban

Manuel Castells szerint a hálózati társadalom tagjai nem elidegenedett emberek, hanem sokkal inkább fejlett társas viszonyrendszert ápoló egyének, akiknek kommunikációt akkor fenyegeti veszély, ha csupán a kíváncsiságot táplálja, ha nem teremt kommuniót. Míg a német „Gemeinschaft” szó homogén kultúrára, addig a „Gesellschaft” elidegenedett, érdekekre épülő kapcsolatrendszerre utal, jóllehet a „valahová tartozás érzése” nem más, mint kulturális konstrukció. Ebben a konstruált valóságban ébred a vágy a mennyország re-konstrukciójára, amelynek nem kizárólagos, de lényegi szempontja az igazságosság érvényesülése. Wilfried Härle állítása megfontolandó: minél kevesebbre képes az ember saját erejéből tenni és alkotni, annál inkább rá van utalva az említett igazságosságra, ami az igényeken tájékozódik és nem (kizárólag) a teljesítményen. Az evangélikus teológiának mindenesetre újra kell interpretálnia egykor határozottan megfogalmazott törekvéseit, hogy lehetővé váljon Isten Igéjének megszólaltatásán keresztül az igazság ügyének képviselete, amit nem autoriter állítások vesznek körül, hanem a vallási tapasztalat vitatottsága és elkerülhetetlen pluralizmusának evidenciája.

Időpontok: Kéthetente, összesen 6 alkalommal

Kezdés: 2015. február 11. 14 óra

Helyszín: EHE, tanácsterem

Témavezető: Orosz Gábor Viktor

Olvasnivaló: megbeszélés szerint


 

2014/15 őszi félév

A teológia és a természettudományok aktuális határkérdései

Tematika: A kurzus a Jesenius Központ félévi programjaihoz kötődik. Részletes program a http://www.jesenius.hu/ alatt található szeptember 20. után.
Helyszín, időpont: Az előadások a Kossuth Klubban hallgathatók meg a félévben három alkalommal csütörtök 18 órai kezdettel: október 16, november 27, december 11. Az előadásokhoz kapcsolódó megbeszélés a hallgatókkal való megállapodás szerint zajlik.
Témavezető: Béres Tamás
Kreditszerzés: Kreditek elsősorban az előadásokon való aktív részvétellel és az egyes témákhoz kapcsolódó publikációkkal szerezhetők tetszőlegesen választott teológiai diszciplináris feldolgozásban.2013/2014 tavaszi félév

Az esztétika igénye a kortárs teológiai gondolkodásban

Időpontok: megbeszélés szerint
Kezdés: 14 óra
Helyszín: EHE, tanácsterem
Témavezető: Orosz Gábor Viktor
Olvasnivaló: megbeszélés szerint

A szemünk elé rajzolt (gr. prografó) Krisztus alakja – ahogyan Pál apostol fogalmaz Gal 3,1-ben -, olyan „esztétikai evidencia”, amely az ige olvasóját és hallgatóját új létre hívja. Az evangélium művészi megjelenítése Paul Tillich-hel szólva három dologhoz vezethet: kifejezi, átalakítja, elővételezi az ember valódi létét. Kifejezi az ember félelmét a valóságtól, amit leleplez. Átalakítja a hagyományos valóságot, hogy így hatalmat adjon rajta, valamint kifejezésre juttatja önmaga megvalósulásának lehetőségét az autentikus lét felmutatásával. Míg Krisztus alakjához – legyen az szenvedő, vagy megdicsőült – feltétlenül a jóság és az igazság fogalmai kötődnek, addig a bűneset következményeként előállt ismeret a jóról és a rosszról azt mutatja, hogy a szép is lehet rossz, a rút pedig lehet jó. Az esztétikum ambivalenciájával szembesül a kereszténység, és ekkor joggal merül fel a kérdés: vajon a rút, az egyben rossz is? Vagy éppen fordítva: ami szép, az jó is?


 

2013/14 ősz félév

Az írástudók felelőssége Reloaded:
Hangsúlyok és módszerek a kortárs etikákban

Időpontok: október 16., november 6., november 20., december 11.
Kezdés: 10,00
Helyszín: EHE, Pröhle terem
Témavezető: Béres Tamás
Olvasnivaló megbeszélés szerint

A világfalu tetszőleges pontjai közti virtuális távolság drasztikus csökkenésével, a globális népességszám exponenciális növekedésével és a technikai eredmények civilizációs hatásával egyenesen arányos az emberi együttélés részletes szabályozásának igénye és gyakorlata, valamint fordított arányban változik a világszemléletekből fakadó közösségi etikai gondolkodás hatékonysága. Vagy mégsem? Milyen szerepet játszhat a következetes etikai gondolkodás felelőssége a deskriptív társadalomtudományok korában neobürokratizmustól, professzionalizált túlélési technikáktól és pragmatista politikai szándékoktól áthatott korunkban?


 

2012/13 tavaszi félév

A közteológia útjai és lehetőségei

Időpontok: 2013. február 20, március 20, április 17, május 8.
Kezdési időpont: 11,45.
Helyszín: EHE, Pröhle terem
Témavezető: Béres Tamás
Olvasnivaló megbeszélés szerint.

A public theology ill. öffentliche Theologie elnevezés magyarra fordításánál is már következetes teológiai meggyőződések érvényesülnek. A nyilvános teológia arra utalhat, hogy az egyház bepillantást enged a társadalom szélesebb rétegeinek is saját belső gondolat- és munkamenetébe. A közéleti teológia -- mely jelen pillanatban talán valamivel elterjedtebb egyben terheltebb kifejezés is -- ezzel szemben agresszívebb vélemény-nyilvánítást sejtet a mindenkit foglalkoztató aktualitások terén. A magunk részéről a címben is szereplő közteológia fordítás mellett tesszük le a voksot. Ezzel a teológiának arra a feladatára utalunk, hogy az égető társadalmi, gazdasági, politikai, stb. kérdésekben átláthatóan és érthetően, közéleti egyszerűséggel és közírói felelősségvállalással mutasson rá az igazságosság érvényesülésének vagy elnyomásának formáira.2012/13 őszi félév

Az integratív teológia lehetősége és módszerei

Időpontok: 10/10,24; 11/14,28; 12/12 -- 10,00-11,30
Helyszín: EHE
Témavezető: Béres Tamás

Az "integratív" szó ma divatos, újabban sok tudományág identifikációs
jelzőjeként találkozunk vele: orvostudomány,  biológia, pszichológia,
stb. Vajon mit fed ez a teológiára alkalmazva? Gordon R. Lewis és
Bruce A. Demarest Integrative Theology című háromkötetes, nagy
lélegzetű könyve már nem új (1987-1994), de érdemes közelebbről is
megnézni, hogy a vonzó cím milyen tartalmi és módszerbeli szempontokat
érvényesít.


 

2010/11 őszi félév

Megigazulás a gazdasági gondolkodásban

Helyszín: Pröhle terem
Időpont: 10.13., 11.03., 11.24., 12,01., 12.15
10,00 órai kezdet
Témavezető: Béres Tamás

december 01: Példák a felvilágosodás kori német történelem-filozófia területéről. (Dr. Rathmann János)


Rendszeres teológiai PhD-konzultációk a 2009/10 tavaszi félévben

A megigazulás mint a szabadság és felelősségvállalás alapja társadalmi elköteleződést igénylő tevékenységi területeken

Időpontja: febr 17, márc 17, ápr 14, május 12;
10,00 órakor
Pröhle terem
Témavezető: Béres Tamás
Olvasnivalók megbeszélés szerint


Rendszeres teológiai PhD-konzultációk a 2009/10 őszi félévben

Új világrend kapujában? Ökonómia és spiritualitás a lehetséges jövőképekben.

Időpontja: okt 21, nov 4, nov 25, dec 9. 10,00 órakor
Pröhle terem
Témavezető: Béres Tamás
Olvasnivalók megbeszélés szerint


Rendszeres teológiai PhD-konzultációk a 2008/09 őszi félévben

Globális folyamatok mint teologémák.
Aktuális globális kulturális, gazdasági és politikai kérdések teológiai
értékelése.

Időpontok: október 1, november 5, december 3, december 17.
11,45 óra
Témavezető: Béres Tamás

A témához anyagok részben könyvtári különpolcon találhatók, részben a jelentkezők egymás közt osztják meg.