Teológus-lelkész szak kötelező rendszeres teol. tárgyak

LRX-105 (2kr 1/1fv) Bevezetés a teológia irodalmába
LRX-001 (2kr 1/1fv) Bevezetés a filozófiába ea
LRX-002 (2kr 2/2fv) Filozófiai szövegolvasás gy
LRX-106 (3kr 2/2fv) A teológiai és történeti kutatás módszerei
LRX-141 (2kr 3/3fv) Prolegomena ea
LRX-101 (2kr 3/3fv) Dogmatörténet ea
LRX-103 (2kr 3/3fv) A rendszeres teológia forrásai (hitv.) I. gy
KRX-104 (2kr 4/4fv) A rendszeres teológia forrásai (hitv.) II. gy
LRX-109 (2kr 4fv) Teológiatörténeti szigorlat
LRX-129 (2kr 4/4fv) Vallás- és filozófiatörténeti szigorlat
LRX-142 (2kr 5/7fv) Dogmatika I. ea
LRX-144 (2kr 6/8fv) Etika I. ea
LRX-146 (2kr 6/6fv) Teológiatörténet II. (18-20. sz.) ea
LRX-143 (2kr 7/5fv) Dogmatika II. ea
LRX-148 (2kr 8/8fv) Teológiatörténeti szakszeminárium
LRX-145 (2kr 8/6fv) Etika II. ea
LRX-149 (2kr 9/9fv) Rendszeres teológiai szemináriumi dolgozat
LRX-147 (2kr 9/9fv) Rendszeres teológiai szakszeminárium
LRX-159 (2kr 10/10fv) Rendszeres teológiai szigorlat

Filozófiatörténet I. félév

Kötelező tananyag az aktuális tanévben:
Boros János - Lendvai L. Ferenc: Filozófiatörténet általános bölcsészeknek az ELTE honlapján;

Ellenőrző kérdések a jegyzethez 1

Ellenőrző kérdések a jegyzethez 2

Szövegek:

Hérakleitosz töredékei
A milétosziak töredékei
Parmenidész tankölteménye
Platón: Állam 7. könyv (barlanghasonlat)
Szókratész védőbeszéde
Arisztotelesz: Nikomakhoszi etika II. könyv. (13-21. o.)
Epiktétosz kézikönyvecskéje, (1. fejezet)
Epikurosz levele Menoikeuszhoz
Seneca: Az élet rövidségéről
Plótinosz: A három eredendő valóságról


Előadások diái (BT) : Filozófiatörténet I.