Rendszeres teológiai tárgyak

Teológus MA közös
TRX-141 (2kr 1/1fv) Prolegomena ea.
TRX-518 (2kr 2/4fv) Természettudomány és teológia szeminárium
TRX-101 (2kr 2/2fv) Dogmatika 1
TRX-103 (2kr 2/2fv) A rendszeres teológia forrásai
TRX-143 (2kr 3/3fv) Dogmatika 2
TRX-503 (2kr 3/3fv) Vallás és társadalom körkép
TRX-515 (2kr 4/4fv) Teológiai antropológia
 
Teológus MA szociáletika szakirány
TRX-527 (2kr 1/1fv) Vallás és társadalom 1
TRX-529 (2kr 1/3fv) Bioetika
TRX-531 (2kr 1/3fv) Az ökumenikus etika forrásai és kilátásai
TRX-526 (2kr 1/1fv) Metodológia
TRX-536 (2kr 2/4fv) Környezetetika
TRX-532 (2kr 2/2fv) A teremtettség védelme
TRX-538 (2kr 2/2fv) Szociáletika
TRX-530 (2kr 2/4fv) Bioetika szeminárium
TRX-528 (2kr 2/2fv) Vallás és társadalom 2
TRX-534 (2kr 3/3fv) Alternatív globalizáció
TRX-539 (2kr 3/3fv) Szociáletika szeminárium 1
TRX-537 (2kr 3/3fv) A technika etikája
TRX-540 (2kr 4/4fv) Szociáletika szeminárium 2
TRX-162 (1kr 4/4fv) Diplomavédés
TRX-170 (0kr 4/4fv) Szakirányi szigorlat
TRX-533 (2kr 4/4fv) Vallás és társadalom 3
TRX-535 (2kr 4/4fv) Gazdaságetika és spiritualitás
TRX-161 (5kr 4/4fv) Diplomamunka