2016
   
88.
Alister E. McGrath
Egyéb szerzőség: Nádasdi Nóra, Jenei Péter (ford.); Béres Tamás (sajtó alá rend.);
Meghökkentő értelem: A valóság értelmezéséről, tudományról és hitről
Budapest: Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2016. 220 p.
(ISBN:9789635583270)
   
87.
Béres Tamás
Párbeszéd a jövőért: Ökumenikus felelősség a teremtés védelmében
EGYHÁZFÓRUM 30:(3) pp. 9-14. (2016)
   
86.
Béres Tamás
Isten országa - Jézus hét szava a kereszten
In: Németh Zoltán, Galambos Ádám (szerk.)
Isten országa: Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok 2. 328 p.
Budapest: Luther Kiadó, 2016. pp. 5-18.
(ISBN:978-963-12-3182-3)

86.    
Béres Tamás
Halás s élet egy tőröl
IGAZSÁG ÉS ÉLET : FOLYÓIRAT A LELKIPÁSZTORI ÉS NEVELŐI MUNKA SZÁMÁRA 10:(1) pp. 127-134. (2016)

85.    
Béres Tamás
Ökumenikus összefogással a jövőért
LELKIPÁSZTOR 91:(1) pp. 5-8. (2016)

84.
Béres Tamás
Az anyagi világ
In: Banyár Magdolna (szerk.)
Vallásközi beszélgetések: Kereszénység és vaisnavizmus. Budapest: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, 2016. pp. 63-89.
(ISBN:978-963-12-5269-9)

83.
Béres Tamás
Az atomenergia kockázatetikai perspektívájának alapszempontjai
THEOLOGIAI SZEMLE 59:(2) pp. 111-115. (2016)

82.    
Béres Tamás
Nemzettudat a globalizált világban
In: Szabó Lajos (szerk.)
Teológia és nemzetek: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. 212 p.
Budapest: Luther Kiadó, 2016. pp. 168-176.
(ISBN:9786158045902)


2015
   

81.
Béres Tamás, Csepregi András, Kodácsy-Simon Eszter, Réz-Nagy Zoltán, Simon Z. Attila
Láss!: Evangélikus hittan 10. osztály
Budapest: Luther Kiadó, 2015. 133 p.
(Keress-Láss-Szólj-Remélj; 2.)
(ISBN:978-963-380-053-9)

80.
Béres Tamás
Under the Rainbow, over the Greed: Universal Morality in the Age of Globalization
In: Hörcher Ferenc, Mester Béla, Turgonyi Zoltán (szerk.)
Is a Universal Morality Possible?. 263 p.
Budapest: HAS Research Centre for the Humanities, Institute of Philosophy; L'Harmattan, 2015. pp. 31-38.
(ISBN:978-963-416-000-7)

79.
Béres Tamás
A keresztény nemzetfogalom emergenciájának jelentősége az általános nemzetfogalom meghatározására tett kísérletekben
In: Tonhaizer Tibor (szerk.)
Keresztény egyetemesség és nemzettudat. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.04.12-2015.04.15. Pécel: Adventista Teológiai Főiskola, 2015. pp. 131-139.
(ISBN:978-963-89527-1-4)

78.
Béres Tamás
Kátépedagógia: Teológia és pedagógia kapcsolata Luther kátéiban
In: Szabó Lajos (szerk.)
Teológia és oktatás: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. 226 p.
Budapest: Luther Kiadó, 2015. pp. 140-151.
(ISBN:978-963-9979-29-1)

77.
Béres Tamás
Kérdések és irányok a kortárs evangélikus teológiai antropológiában
VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE 11:(1) pp. 19-25. (2015)

76.
Béres Tamás
A globalizáció mint ökumenikus felelősség
THEOLOGIAI SZEMLE 58:(ünnepi szám) pp. 153-156. (2015)

75.
Béres Tamás (szerk.)
Atomenergia és Életstílus
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.10.09
Magyarország: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), 2015. 48 p.
(ISBN:978 - 963 - 12 - 4281 - 2)

Béres Tamás
Az atomenergia felhasználásának etikai kérdései
In: Béres Tamás (szerk.)
Atomenergia és Életstílus. 48 p.
Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.10.09 Magyarország: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT), 2015. pp. 47-48.
(ISBN:978 - 963 - 12 - 4281 - 2)

73.
Béres Tamás
Az evangélikus egyház lélektana
In: Simon-Székely Attila (főszerk.), Kopeczky Rita (szerk.)
Lélekenciklopédia: A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében: 1. köt., Világvallások lélekképzetei. 544 p.
Budapest: L'Harmattan; Károli Gáspár Református Egyetem, 2015. pp. 121-145.
(Károli könyvek. Tanulmánykötet)
(ISBN:978 963 414 001 6)

72.
Béres Tamás
Tillich, három lépcsőben -DL60
In: A Gergely András, et al
A Gergely András, Kamarás István (szerk.)
Tolle lege!: Donáth Lászlónak 60. születésnapja alkalmából. 226 p.
Budapest: Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT), 2015. pp. 42-45.
(Antroport könyvek)
14., Tolle lege!
(ISBN:978 615 80336 2 6)2014

71. Béres Tamás
Mit hoz a jövő?: Kilátásaink a 21. századra
In: Szabó Lajos (szerk.)
Teológia és kultúra. 214 p.
Budapest: Luther Kiadó, 2014. pp. 126-136.
(ISBN:978-963-380-037-9)

70. Béres Tamás
The Place of the Theological Academy in the Church: A Case for Public Theology: A Case for Public Theology
In: Abraham Kovacs, Zoltan S Schwab (szerk.)
In Academia for the Church: Eastern and Central European Theological Perspectives. 168 p.
London: Langham Literature, 2014. pp. 77-87.
(ISBN:978-1783689460)


69. Béres Tamás
Egyetemes erkölcs?
EVANGÉLIKUS ÉLET 79:(24) p. 10. (2014)


2013

68.
Béres Tamás
Gondolatok reformáció ünnepe körül.
Hét Hárs. Evangélikus folyóirat teológiáról, kultúráról, közösségről.
XII. évf. 3-4. sz., 20-22.o.

67.
Béres Tamás
A vallásközi találkozások világa. Néhány rendszeres teológiai szempont.
Evangélikus Nevelés. Pedagógiai Szakfolyóirat. XII., 2013/2., 5-11.o.

66.
Béres Tamás
Néhány szempont a globális éghajlatváltozással kapcsolatos kulturális mintázatok feltárását és értelmezését célzó átfogó vizsgálat tervéhez
ISKOLAKULTÚRA 23:(12) pp. 30-39. (2013)

65.
Béres Tamás
Ébredj fel és erősítsd meg a többieket!
Advent 3.; Jel 3,1-6.
in: Fazakas Sándor (szerk.): Igazság és Élet, VII/4. 2013., 585-592.o.

64.
Béres Tamás
Valóságismeret -- hála --változ(tat)ás
In: Szabó Lajos (szerk.): Homiletika ökumenikus palettán: Együttgondolkodó előadások az igehirdetésről.
Budapest: Luther Kiadó, 2013. pp. 45-52. (ISBN:978-963-380-024-9)

-----------------------------------

2012

63.
Béres Tamás
Az erényetika útkeresése és aktualitása
in: Fazakas Sándor – Ferencz
Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…”: Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás.
Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. Acta Theologica Debrecinensis
Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012

62.
Béres Tamás
Hittan és erkölcstan órák feladata ma-- in: Lelki nevelés- esély a holnap számára.
Füzet a Dies Academicusra

61.
Béres Tamás
Az Előlépő. Szűcs Ferenc születésnapi kötetébe.
A kötet egyetlen példányban készült.

60.
Béres Tamás
Az egyháztagok bátorítása a civil társadalmi részvételre.
Theológiai Szemle, 2012 / 1.

-----------------------------------

2011

59.
Béres Tamás
Perspectives in conceiving human dignity from a protestant point of view.
In: Maróth Miklós (szerk.): Human dignity in the three revealed religions.
The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 2011. 110 p., (Acta et studia)
(ISBN:978-963-87618-7-3)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos

58.
Béres Tamás
Mennybemenetel ünnepe
IGAZSÁG ÉS ÉLET 5:(2) p. 295. (2011)

57.
Béres Tamás
Bátorság és létbátorság: Paul Tillich félszáz éves könyvének újraolvasása
VIGILIA 76:(1) pp. 11-17. (2011)

56.
Béres Tamás
A vallási találkozás jelentősége a vallásközi dialógusban
In: Banyár Magdolna (szerk.), Vallás: háború vagy béke?
Budapest: \L'\\Harmattan, 2011. pp. 69-78.
(ISBN:978-963-236-476-6)

----------------------------
2010

60.
Béres Tamás
Egymásért szenvedni
Lányi A.: Az ember fáj a földnek. Recenzió
Credo, XVI. 2010/3-4.

59.
Béres Tamás
Ki vigasztalja meg a „szomorú
tudományt? A jövőért viselt felelősség gazdasági szempontjai protestáns példákon.
Sapientia Füzetek 17., Vigilia Kiadó, Budapest, 2010;

58.
Béres Tamás
A teremtett világ megőrzésének etikája.
Egyházfórum XXV 2010/1;

57.
Béres Tamás
A teremtésünnep krisztológiai összefüggései. Útmutató LMK-dolgozatok megírásához.
Lelkipásztor 2010/1;

56.
Könyv: Béres T.- Kodácsy-Simon Eszter- Réz-Nagy Z.
Közelebb az Élethez. Evangélikus hittankönyv 17-18 évesek számára.
Luther Kiadó, Budapest, 2010.;

55.
Béres Tamás
Teremtéshit, fenntarthatóság, megigazulás
THEOLOGIAI SZEMLE 53:(különszám) pp. 33-36. (2010)

54.
Béres Tamás
A teremtett világ megőrzésének etikája
EGYHÁZFÓRUM 25:(1) p. 3. (2010)
---------------------------
2009
53.    
Béres Tamás (szerk.)
Történet - Metafora - Párbeszéd: Tanulmányok a tudomány, hit és vallás kapcsolatáról
Budapest: Kálvin Kiadó, 2009. 304 p.
(ISBN:978 963 558 123 8)
Könyv/Szakkönyv/Tudományos [1223283]
----------------------------
52.    
Béres Tamás
Teológiai válaszok az ökológiai krízisre.: Útmutató LMK témafeldolgozáshoz
LELKIPÁSZTOR 84: &- p. Paper &. (2009)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Egyéb [1223220]
----------------------------
51.    
Béres Tamás
Pünkösd 2. napja
IGAZSÁG ÉS ÉLET 3:(2) 235-240 (2009)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Egyéb [1225076]
----------------------------
2008

Mi a kérdés? (Igehirdetés a keresők istentiszteletén, 2008. április)

---------------------------
50.    
Béres Tamás
Válaszd az életet!: Liturgia a teremtettségért
LELKIPÁSZTOR 83:(8-9) 328-330 (2008)
Folyóiratcikk/Szakfordítás/Egyéb [1223230]
----------------------------
49.    
Béres Tamás
Ünnepnapok
LELKIPÁSZTOR 83: 3- p. (2008)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Egyéb [1223246]
----------------------------
48.    
Béres Tamás
Tudomány, teológia, mítosz
In: Béres T, Kodácsy-Simon E, Orosz Gábor V (szerk.)
Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára.
Budapest: Luther Kiadó, 2008. pp. 77-92.
(Eszme-csere; 4.)
(ISBN:978-963-9571-79-2)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217246]
----------------------------
47.    
Béres Tamás
Társakkal a teremtésben
THEOLÓGIAI SZEMLE 52: p. (2008)
Folyóiratcikk/Kommentár/Ismeretterjesztő [1223265]
----------------------------
46.    
Béres Tamás
Öntét, salakíz, szabadság: Beszélgetőkönyv Böhm Károly axiológiájáról
CREDO EVANGÉLIKUS MŰHELY 14:(1-2) 194-202 (2008)
Folyóiratcikk/Recenzió, Kritika/Tudományos [1223250]
----------------------------
45.    
Béres Tamás
Ószövetségi környezetismeret
EVANGÉLIKUS ÉLET &: &- p. Paper &. (2008)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő [1223226]
----------------------------
44.   
Béres Tamás
Nyúlfark: Gondolatok a pokolról
Hét Hárs 7:(1) 2-3 (2008)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő [1223254]
----------------------------
43.   
Béres Tamás
Krisztus-követés vagy fogyasztói életstílus?
THEOLÓGIAI SZEMLE 52: p. (2008)
Folyóiratcikk/Kommentár/Egyéb [1223261]
----------------------------
42.   
Béres Tamás
Környezetvédelem - életvédelem - közösségvédelem - hitvédelem
THEOLÓGIAI SZEMLE 52: p. (2008)
Folyóiratcikk/Kommentár/Ismeretterjesztő [1223270]
----------------------------
41.   
Béres Tamás
Fenntartható közösség - fenntartható ökumené?
THEOLÓGIAI SZEMLE 52: p. (2008)
Folyóiratcikk/Kommentár/Ismeretterjesztő [1223260]
----------------------------
40.   
Béres Tamás
Előszó
In: Béres T, Orosz Gábor V, Szabóné Mátrai M, Petri G (szerk.)
A Teremtés ünnepe.
Budapest: Luther Kiadó, 2008. pp. 11-14.
(ISBN:978-963-9571-85-3)
Könyvfejezet/Előszó/Tudományos [1217272]
----------------------------
39.   
Béres Tamás
Az Újszövetség útmutatása az élhető világról
EVANGÉLIKUS ÉLET &: &- p. Paper &. (2008)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő [1223242]
----------------------------
38.   
Béres T, Kodácsy-Simon E, Orosz Gábor V (szerk.)
Krisztusra tekintve hittel és reménnyel: Ünnepi kötet Reuss András professzor 70. születésnapjára
Budapest: Luther Kiadó, 2008. 381 p.
(Eszme-csere; 4.)
(ISBN:978-963-9571-79-2)
Könyv/Szerkesztett mű/Tudományos [1217245]
----------------------------
37.   
Béres T, Orosz Gábor V, Szabóné Mátrai M, Petri G (szerk.)
A Teremtés ünnepe
Budapest: Luther Kiadó, 2008. 167 p.
(ISBN:978-963-9571-85-3)
Könyv/Szakkönyv/Tudományos [1217271]
----------------------------
2007
36.   
Béres Tamás
Rendszeres teológia az igehirdetésben 1-3
LELKIPÁSZTOR 82:(8-12) 295-299; 362-367; 419-422- p. (2007)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1217248]

Független idéző: 1 Összesen: 1
1                   Helmar Junghans et al      Lutherbibliographie, Vandenhoeck&Ruprecht, 2008.
----------------------------
35.   
Béres Tamás
Jókedvvel, bőséggel: Megnyitó Buka László képeinek kiállításán a Magyarok Háza Bartók Termében
HONLEVÉL : p. (2007)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Egyéb [1223287]
----------------------------
34.   
Béres Tamás
Az Egyházak Világtanácsa az erőszak ellen
VIGILIA 72:(6) 432-439 (2007)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1217249]
----------------------------
2006
33.   
Béres Tamás
Meghívás egy közös útra
EVANGÉLIKUS ÉLET :(6) p. (2006)
Folyóiratcikk/Recenzió/Ismeretterjesztő [1223764]
----------------------------
32.   
Béres Tamás
Lépések a szabadság felé
EVANGÉLIKUS NAPTÁR : 68-70 (2006)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő [1223777]
----------------------------
31.   
Béres Tamás
A vallás nélküli kereszténység jelensége a modern és posztmodern teológiák határán
LELKIPÁSZTOR 81:(8-9) 311-316 (2006)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1217250]
----------------------------
30.   
Béres Tamás
A kérdező szerepe a tudományos elméletek megalkotásában
In: Kodácsy Tamás (szerk.)
Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció.
Budapest:2006. pp. 77-81.
(ISBN:963-558-067-3)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217252]
----------------------------
2005
29.   
Béres Tamás
Teológia és ökológia
EMBERTÁRS 3:(3) 254-258 (2005)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1217253]
----------------------------
28.   
Béres Tamás
Igaz és fenntartható emberi közösségek
EVANGÉLIKUS ÉLET :(36) p. (2005)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő [1223756]
----------------------------
2004
27.   
Béres Tamás
Természeti környezet és kereszténység
In: Szabó Lajos (szerk.)
Ablaknyitás: Keresztény önismeret falakon belül és kívül.
Budapest: Luther Kiadó, 2004. pp. 267-284.
(ISBN:963-9571-25-3)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217255]
----------------------------
26.   
Béres Tamás
Lelkiismeret-ritkulás és önsorvasztó volnázás
EVANGÉLIKUS ÉLET :(2) p. (2004)
Folyóiratcikk/Recenzió/Ismeretterjesztő [1223762]
----------------------------
25.   
Béres Tamás
Éljünk - Ne éljünk? Éljünk - Ne éljünk? Éljünk!
EVANGÉLIKUS ÉLET :(32) p. (2004)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Egyéb [1223771]
----------------------------
24.   
Béres Tamás
Az élet örök forrása: Vízgazdálkodás és kereszténység a 21. században
In: Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János (szerk.)
Környezeti ártalmak és a légzőrendszer.
Hévíz: Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 2004. pp. 41-48.
(XIV.)
(ISBN:963-246-819-4)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217259]
----------------------------
2003
23.   
Béres Tamás
Kereszténység és környezetvédelem
EVANGÉLIKUS ÉLET :(40) p. (2003)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő [1223768]
----------------------------
22.   
Béres Tamás
Hol van az etika helye a hitoktatásban?
LELKIPÁSZTOR 78:(5) 162-165 (2003)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1217269]
----------------------------
21.   
Béres Tamás
Az arisztoteleszi filozófia helye a lutheri teológiában
LELKIPÁSZTOR 78:(8-9) 302-309 (2003)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1217268]

Független idéző: 1 Összesen: 1
1                   Helmar Junghans et al      Lutherbibliographie, Vandenhoeck&Ruprecht, 2006.
----------------------------
20.   
Béres Tamás
A környezetetikai érvelések alaptípusai
In: Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János (szerk.)
Környezeti ártalmak és a légzőrendszer.
Hévíz: Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 2003. pp. 71-81.
(13.)
(ISBN:963-212-983-0)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217261]
----------------------------
2002
19.   
Béres Tamás
Másnapi szeretet
EVANGÉLIKUS ÉLET :(51) p. (2002)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Egyéb [1223761]
----------------------------
18.   
Béres Tamás
Lindbeck könyvéről: A. Lindbeck: A dogma természete
CREDO EVANGÉLIKUS MŰHELY 7: 137-138 (2002)
Folyóiratcikk/Recenzió/Tudományos [1223290]
----------------------------
17.   
Béres Tamás
A fenntartható fejlődés: életminőségi igényeink megsokszorozása vagy redukciója?
In: Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János (szerk.)
Környezeti ártalmak és a légzőrendszer.
Hévíz: Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 2002. pp. 59-64.
(12.)
(ISBN:963-204-486 X)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217263]
----------------------------
2001
16.   
Béres Tamás
Teremtés, környezet, ember
In: Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János (szerk.)
Környezeti ártalmak és a légzőrendszer.
Hévíz: Levegőszennyezés Által Veszélyeztetettekért Alapítvány, 2001. pp. 61-69.
(11.)
(ISBN:963-00-8482-1)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217267]
----------------------------
15.   
Béres Tamás
Schleiermacher magyarul
CREDO EVANGÉLIKUS MŰHELY 6:(3-4) 150-151 (2001)
Folyóiratcikk/Recenzió/Ismeretterjesztő [1223298]
----------------------------
14.   
Béres Tamás
Az istenismeret rejtett útja: A kereszt teológiája Luthernél
CREDO EVANGÉLIKUS MŰHELY 6:(1-2) 129-131 (2001)
Folyóiratcikk/Recenzió, Kritika/Tudományos [1223303]

Független idéző: 1 Összesen: 1
1                   Junghans Helmar     Lutherbibliographie In: Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung, Vandenhoeck & Ruprecht, 2003
.----------------------------
13.   
Béres Tamás
A történelmi lét mint keresztény vallási élmény
LELKIPÁSZTOR 76:(9) 327-329 (2001)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1217270]
----------------------------
2000
12.   
Béres Tamás
Felekezeti stratégia a nemzeti identitás megőrzésének terén
In: Glózer Rita, Hamp Gábor, Horányi Özséb (szerk.)
A vallások és az európai integráció II..
Budapest: Balassi Kiadó - M Pax Romana - Országos Főrabbi Hivatala, 2000. pp. 26-29.
(ISBN:963-506-387-3)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217265]
----------------------------
11.   
Béres Tamás
A vallási virtuozitás romantikus alapokmánya: Néhány háttérgondolat Schleiermacher ifjúkori művének eszmetörténeti helyéhez
CREDO EVANGÉLIKUS MŰHELY 6:(1-2) 54-57 (2000)
Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos [1223389]
----------------------------
10.   
Béres Tamás
A vallási elem szerepe az egyház és az egyén identitásában
In: Szabó Lajos (szerk.)
A lelkigondozás órája.
Budapest: Teológiai Irodalmi Egyesület, 2000. pp. 127-138.
(ISBN:963-00-5610-0)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1217257]
----------------------------
1999
9.   
Béres Tamás
Körtner, UHJ: Az ihletett olvasó: A bibliai hermeneutika fő aspektusai
LELKIPÁSZTOR 10:(11) 423-424 (1999)
Folyóiratcikk/Könyvismertetés/Tudományos [1223390]
----------------------------
1998
8.   
Béres Tamás
Húsvét 2.
In: Szabó Lajos (szerk.)
Tükörkép.
Budapest: Teológiai Irodalmi Egyesület, 1998. pp. 128-130.
(ISBN:963-036230-9)
Könyvfejezet/Esszé/Egyéb [1223411]
----------------------------
7.   
Béres Tamás
A communicatio idiomatum jelentősége Luther teológiájában
In: Tudomány és Társadalom: A "Magyar Tudomány Napja 1997" alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tudományos konferencia anyagának bemutatása..
Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatásért Alapítvány, 1998.
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1223393]
----------------------------
1997
6.   
Béres Tamás
Luther és Erasmus vitája Luther szolga akaratról írt művében
CREDO EVANGÉLIKUS MŰHELY 3:(3-4) 38-43 (1997)
Folyóiratcikk/Esszé/Tudományos [1223399]
----------------------------
5.   
Béres Tamás
Judica
In: Szabó Lajos (szerk.)
Keresztmetszet.
Budapest: Teológiai Irodalmi Egyesület, 1997. pp. 96-98.
(ISBN:963-049304-7)
Könyvfejezet/Esszé/Egyéb [1223408]
----------------------------
1996
4.   
Béres Tamás
Tolerancia és misszió
LELKIPÁSZTOR 7:(5) 185-186 (1996)
Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos [1223404]
----------------------------
3.   
Béres Tamás
Luther, a Krisztus tanúja
REFORMÁTUS TISZÁNTÚL 4:(1) 3- p. (1996)
Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő [1223406]
----------------------------
2.   
Béres Tamás
Bonhoeffer, a Krisztus-követés igaz tanítója
CREDO EVANGÉLIKUS MŰHELY 2:(3-4) 87-88 (1996)
Folyóiratcikk/Recenzió/Tudományos [1223396]
----------------------------
1.   
Béres Tamás
"Így játszik az értelem vaktehenet Istennel": A tapasztalat szerepe a keresztény életben
In: Fabiny Tamás (szerk.)
Tanítványok.
Budapest: Evangélikus Teológiai Akadémia, 1996. pp. 215-220.
(ISBN:963-0462-419)
Könyvfejezet/Fejezet szerkesztett könyvben/Tudományos [1223401]

Független idéző: 1 Összesen: 1
1                   Junghans Helmar     Lutherbibliographie In: Lutherjahrbuch. Organ der internationalen Lutherforschung, Vandenhoeck & Ruprecht, 2008