Az Újszövetség teológiája - CD-melléklettel

Cserháti Sándor

340 oldal / 150x200 mm / keménytáblás / ISBN 978-963-9979-65-9

Nem könnyű útra hívja az olvasót új kötetében Cserháti Sándor, az újszövetségi exegézis és teológia professzora. Ahogy a kötet egyik fejezetének címe is megfogalmazza: keskeny az út, amelyen az újszövetségi teológia kutatójának végig kell mennie, hiszen több különböző irányban is szinte észrevétlenül letérhet róla. Ha a biblikus tudományok e két ágának, a bibliai írásmagyarázatnak és a biblikus teológiának az egymáshoz való viszonyát egy épület felépítésének folyamatához hasonlítjuk, azt kell mondanunk, hogy az Újtestamentum eredeti szövegének magyarázata húzza fel a falakat, amelyeket azután az újszövetségi teológia fed be az építkezési folyamat betetőzéseként. Amint tehát a tetőnek az alaprajzot követő falakhoz kell igazodnia, nem pedig fordítva, úgy kell az újszövetségi teológiának is az írásmagyarázat eredményeihez idomulnia. Cserháti Sándor tudományos kutatói életművének egyfajta betetőzéseként értékelhető Az Újszövetség teológiája című műve, amely számos exegetikai munka után, az újszövetségi iratok mélyreható magyarázatát követően több évtizedes kutatási eredmények leszűrt esszenciáját tárja az érdeklődő olvasók elé. Nincs könnyű helyzetben a szerző: ahogy az újszövetségi teológia kutatójának is nehéz az útja, éppúgy nehéz a szaktudományos eredményeket közérthető formában átadni a tudományos előképzettséggel nem rendelkező olvasóknak. Cserháti Sándor ezúttal is tartja magát a kommentárjaiban már megszokott írói módszerhez. A tudományos színvonal fenntartása mellett fő célja a teológiai gondolatmenetek, a kritikai elemzések és konklúziók olvasmányos és érdekfeszítő nyelvi formába öntése, azaz mindenkor a szenvedélyes és elkötelezett bibliaolvasókat tartja szem előtt, akik tudományos ismeretek nélkül is érteni kívánják a Szentírás mélyebb üzenetét.

Lélek által gazdag élet - Ünnepi kötet Cserháti Sándor 80. születésnapjára

Bácskai Károly, Petri Gábor szerk.

608 oldal / 160x235 mm / e-könyv (pdf, xps, epub, prc)

Elkészült a magyar evangélikus könyvkiadás első elektronikus könyve (rövidítve e-könyv), a Lélek által gazdag élet című kiadvány. Egyházunk kiadójának számítógépeken, laptopokon, táblagépeken és okostelefonokon olvasható első e-könyve dr. Cserháti Sándor professor emeritus összegyűjtött tanulmányait, írásait, igehirdetési előkészítőit tartalmazza, és Cserháti professzor legújabb könyvének, Az Újszövetség teológiájának CD-mellékleteként kerül forgalomba. A Luther Kiadó első e-könyve több formátumban is olvasható. Az egyik legszokványosabb megjelenítő formátumban, pdf-ben is megtekinthető és olvasható a könyv (ez az eredeti elrendezés és tördelés szerint mutatja a szöveget, úgy, ahogyan a nyomdában készülne el). A CD-mellékleten még három másik formátumban is megtalálható a kötet anyaga, amelyek már inkább az e-könyv piacon bevett formátumok. Az xps a pdf-hez hasonló megjelenítést biztosít; azoknál az e-könyveknél használják, amelyeknél az elsődleges szempont az eredeti tipográfiai kötetterv megőrzése. A könyv a két legelterjedtebb és kimondottan e-könyvek megjelenítésére tervezett formában, epub és prc formátumban is olvasható. Ezek a fájltípusok nem őrzik meg a kiadvány eredeti elrendezését, hanem úgynevezett újrafolyatható szövegként tartalmazzák a könyv anyagát (a különféle digitális eszközök kijelzőjének méretéhez igazítva, tehát más és más szövegfolyatással jelenik meg a szöveg).