A következő Hitoktatási Továbbképzési Napot

2020. tavaszán rendezzük.