2019. április 27.

Hitoktatási Továbbképzési Nap

Történetek a hittanórán

A hittanóra egyik legfontosabb része az a bibliai elbeszélés vagy egyháztörténeti szemelvény,amelyre épül az adott tanóra. Legyen az rövid vagy hosszú leírás, személyes tanúságtétel vagytörténeti dokumentáció céljával megszülető, évezredekkel ezelőtti képeket használó vagy maielbeszélés – gyakran jelent kihívást a tanár számára, hogy egyszerre mutassa be hitelesen ésélményszerűen az adott szöveget és a történetet.Milyen funkciója volt a narratíváknak a Biblia korában élő család és közösség életében? Miérttörténetek formájában adták tovább a tanítást? Miért voltak fontosak egy formálódó egyháziközösség számára? Hogyan játszhatnak ezek az elbeszélések fontos szerepet a tanításban és anevelésben ma? Hogyan hozzuk közel tizenévesekhez az egyháztörténeti korszakok szövegeit ésképeit? Mit és hogyan tanulhatunk ezekből mi magunk?

Program:

8.45-9.10 érkezés, regisztráció

9.10-9.30 Áhítat, bevezetés

9.30-10.15 Bibliai történetek szerepe az ókori hellén és zsidó oktatásban // Kustár György

10.15-10.30 szünet

10.30-11.15 A példák vonzanak, avagy mit mesélt az egyház magáról a vértanúk korátólfogva // Csepregi Zoltán

11.15-12.00 Digitális történetmeséléssel az identitás fejlesztéséért // Komaság Margit

12.00-12.45 Ebéd

12.45-14.15 I. Műhelymuka-blokk

I/a„Alkossuk meg történeteinket!”-Digitális történetmesélés műhely //Komaság Margit

I/bKamishibai papírszínház atörténetmondáshoz // Szekeres Eszter

14.15-14.30 szünet

14.30-16.00 I. Műhelymuka-blokk

II/aHármas fókuszú vizuális nevelésimodell - Noé bárkája // Kovács Lajos

II/b„Bizonyságtévők fellegében állhatatosan a pályán” (Zsid 12,1) //Birkás-Sztrókay Edit