Hitoktatási továbbképzési nap 2018. május 5.


Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszéke továbbképzést szervez hitoktatók és lelkészek
számára. A négy éve indult, félévente megrendezésre kerülő továbbképzési napok célja, hogy a gyermekek és felnőttek
hitoktatásában előforduló nehéz témák feldolgozásához segítséget nyújtson, valamint olyan hitoktatói munkaközösséget
alakítson ki, amely a mindennapi munkában hasznos szakmai hátteret tud biztosítani.

 

Téma:
„Ki vagyok én?” - Hitoktatói szakmai identitástréning
„Ki vagyok én?” – teszik fel a kérdést küldetésük meghatározó pontjain olyan emberek is, mint
Mózes, Dávid, a próféták és az apostolok. Néha tudatosan, máskor teljes elbizonytalanodással,
időnként provokatívan, más alkalommal a ráhagyatkozás bizalmával mondják ki azt a kérdést,
amelyről való elgondolkodás tovább segíti őket a munkájukban.
A hitoktatás mindennapos rutinjában és küzdelmeiben, ünnepi alkalmaiban és szépségeiben gyakran
fogalmazódik meg bennünk is hasonló kérdések sora:
Ki vagyok én a hittanórán? Milyen vagyok mint tanár, és mint felnőtt?
Miért választottam és miért végzem a hitoktatást?
Hogyan hat rám a hitoktatás? Mit kapok a hitoktatásból? Hogyan segít a reflexió?
Mi ad erőt és mi vesz el energiát? Mire indíthatnak a nehézségeim?
Mik az erősségeim hittanárként? Hogyan építsek rájuk?
Ezen a hitoktatási továbbképzési napon a hitoktatással foglalkozók önmagukra tekinthetnek
előadások és szakmai műhelymunkák során, hogy azután saját munkájuk minél hitelesebb,
hatékonyabb és örömteli legyen.


Program:
9.30-9.45 érkezés, regisztráció
9.45-10.00 Áhítat // Kodácsy-Simon Eszter
10.00-10.30 Anya csak egy van? - Nő és gyerek a Biblia világában // Kőszeghy Miklós
10.30-11.00 Tanítók és tanulók a Bibliában // Varga Gyöngyi
11.00-11.15 kávészünet
1. csoport (max. 20 fő) 2. csoport (max. 20 fő) 3. csoport (max. 20 fő)
11.15-13.15 Isten, a hitoktatás és
én // Csáky-Pallavicini
Zsófia
„Tükröm, tükröm,
mondd meg nékem” //
Seres-Busi Etelka
Mitől nehéz a
csoportom? // Kovács
Petra
13.15-14.00 ebéd
14.00-16.00 „Tükröm, tükröm,
mondd meg nékem”
Mitől nehéz a
csoportom?
Isten, a hitoktatás és
én