Hitoktatási továbbképzési nap 

2019. április 27.

Hitoktatói nap volt a Hittudományi Egyetemen

 

      Létrehozva: 2019.05.07. 08:01, Frissítve: 2019.05.08. 07:59
    
Szöveg: Soltész - Gáspár Judit,  Fotó: Molnár Kata, Seres-Busi Etelka
Az alkalmon készült fényképek szintén az evangélikus.hu honlapon itt tekinthetőek meg.
 
Budapest – 2019. április 27-én nagy létszámban gyűltünk össze az Evangélikus Hittudományi Egyetem hitoktatási továbbképzési napján. A már öt éve indult, félévente megrendezésre kerülő alkalmon hat előadó nyújtott bepillantást abba, milyen funkciója volt és van a bibliai narratívának, elbeszéléseknek a tanításban, nevelésben.

Először Kustár György beszélt arról, hogy milyen nagy jelentőséggel bírt a történetek megismerése a morális nevelésben az ókori hellén és zsidó oktatásban. Felhívta figyelmünket arra is, hogy a rövid és csattanós történetekkel könnyebben lehet megismertetni a tananyagot a gyerekekkel. 

A második előadásban Csepregi Zoltán mesélt szentekről és mártírokról, létező és fiktív személyekről az egyház kétezer éves történetében. Remek előadást hallhattunk arról, hogy mennyire fontosak az oktatásban ezek a történetek, és hogy hogyan kapnak helyet a jól ismert egyháztörténeti személyek hitvalló tettei a mártírtörténetekben.

Komaság Margit a digitális történetírás módszertanával ismertettet meg minket. Örömteli volt találkozni olyan módszerrel, ami csökkenti a távolságot a pedagógusok és a gyerekek között korunk technikailag gyorsan fejlődő világában. Életünk eseményeit komplett narratívákká építjük és a képek történeteket mesélnek el, melyek több nézőpontból megközelíthetőek. Ezeknek a történeteknek terápiás és identitásépítő szerepük van mindannyiunk életében. A délutáni műhelymunkában gyakorlatban is kipróbálhattuk és megalkothattuk saját történeteinket, mindeközben megtapasztaltuk, hogy milyen nagy szükség van kreativitásra és csapatmunkára ahhoz, hogy remekműveink elkészüljenek.

Egy másik műhelymunkában a festett és rajzolt képek kapcsolódtak össze a történetmesélésben. Szekeres Eszter különös atmoszférát varázsolt papírszínházával az egyetem kápolnájába. 

Kovács Lajos workshopja a hármas fókuszú vizuális nevelési modellre épült. Az élményszerű rajz-módszertan segítségével megvalósuló személyiségfejlesztés remek lehetőség minden hitoktató számára. Mindeközben megtapasztalhatjuk a közös alkotás örömét. 

A nap végén Birkás-Sztrókay Edit tartott előadást az egyháztörténet írott forrásairól. A hitoktatás területén nagy kihívás ennek tanítása, ezért is jelentős, hogy az egyháztörténet oktatása Isten és ember közös története legyen. 

A tavaszi továbbképzési nap után hitben elmélyülve, új módszertani ötletekkel bővült repertoárral vágunk neki a következő tanévnek.

 

Program:

8.45-9.10 érkezés, regisztráció

9.10-9.30 Áhítat, bevezetés

9.30-10.15 Bibliai történetek szerepe az ókori hellén és zsidó oktatásban // Kustár György előadása

10.15-10.30 szünet

10.30-11.15 A példák vonzanak, avagy mit mesélt az egyház magáról a vértanúk korátólfogva // Csepregi Zoltán előadása

11.15-12.00 Digitális történetmeséléssel az identitás fejlesztéséért // Komaság Margit előadása

12.00-12.45 Ebéd

12.45-14.15 I. Műhelymuka-blokk

I/a„Alkossuk meg történeteinket!”-Digitális történetmesélés műhely //Komaság Margit

I/bKamishibai papírszínház atörténetmondáshoz // Szekeres Eszter

14.15-14.30 szünet

14.30-16.00 I. Műhelymuka-blokk

II/aHármas fókuszú vizuális nevelésimodell - Noé bárkája // Kovács Lajos módszertani összefoglalója

II/b„Bizonyságtévők fellegében állhatatosan a pályán” (Zsid 12,1) //Birkás-Sztrókay Edit előadása, jegyzetei