Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 2015. decemberében Valláspedagógiai Kutatócsoportot hozott létre, melynek célja az evangélikus hitoktatásban felmerülő fontos kérdések és nehéz témák feldolgozásához valláspedagógiai segítségnyújtás a teológiai, pedagógiai és módszertani, illetve érintett szakterületi háttérismeretek bemutatásával.

 

A kutatócsoport a valláspedagógia elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatásával foglalkozik, célja, hogy az oktatók és kutatók valláspedagógia terén gyűjtött tudását és tapasztalatát összegezze és továbbfejlessze. A kutatócsoport törekszik arra, hogy horizontális együttműködést valósítson meg az egyetem oktatói, kutatói és doktoranduszai között. A kutatócsoport célja továbbá, hogy egy magasabb szintű, intézményközi együttműködés is megvalósuljon elsősorban a teológia és pedagógia tudományterületeit ötvöző területek kutatásában – de témától függően más tudományterületek érintésével is, – ezért tevékenységét saját oktatóin kívül más – elsősorban evangélikus felekezetű – elméleti és gyakorlati szakemberek bevonásával végzi.

A 2016. év végére megjelent a kutatócsoport első tanulmánykötete:

Értelmes szívvel - Etikai kérdések az evangélikus oktatásban címmel.

 

 Tájékoztató a megjelent kötetről itt

Dr. Máté-Tóth András előadása a könyvbemutatón itt

Beszélgetés a kötet szerkesztőjével, Dr. Kodácsy-Simon Eszterrel itt

Beszámoló és képek a könyvbemutatóról itt