Az iskolai hospitáció célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen az egyházi iskolák életébe, mindennapjaiba, különös tekintettel az evangélikus hitoktatás helyzetére és az iskolalelkészi szolgálatvégzésre. Mindeközben pedig valódi nevelési-oktatási helyzetekben reflektáljon a pedagógiai-valláspedagógiai stúdiumokon szerzett ismereteire, s ezáltal formálódjon a lelkészi-hitoktatói hivatásban.